Rekordne naložbe v špansko farmacevtsko industrijo

četrtek, 15. december 2022
 

Rast naložb v raziskave in razvoj španske farmacevtske industrije

Glede na raziskavo R&R Activities Survey, ki jo je izvedlo špansko farmacevtsko združenje Farmaindustria, je bilo v španski farmacevtski sektor v letu 2021 v raziskave in razvoj vloženih 1.267 mio EUR, kar je 56 mio EUR več kot leta 2019 (1.211 mio EUR).

Za primerjavo, v letu 2018 je bilo za raziskave in razvoj namenjenih 1.151 mio EUR, v letu 2017 pa 1.147,4 mio EUR.
 

Rast naložb v R & R španske farmacevtske industrije (2017-2021) v 1.000 EURVir: Farmaindustria
 

Farmacevtska industrija je pomemben sektor španskega gospodarstva

Sektor je zavezan k nenehnemu vlaganju v raziskave in razvoj, kar se odraža v dejstvu, da skoraj 20 % vseh industrijskih raziskav in razvoja, izvedenih v državi, razvije farmacevtska industrija. To predstavlja več kot 9 % raziskav in razvoja, ki jih izvaja celoten poslovni sektor države, in 6,1 % vseh raziskav španskega gospodarstva.

Španija je vodilna v svetu pri razvoju kliničnih preskušanj. Leta 2021 je bilo 60 % sredstev za raziskave in razvoj (789 mio EUR), namenjenih kliničnim preskušanjem. Od tega jih je 35 % šlo v prvo in drugo fazo, ki sta najbolj zapleteni, 156 mio EUR pa je bilo namenjenih temeljnim raziskavam, kar je 23 % več kot leto prej.

Naložbe farmacevtske industrije v klinične raziskave so se v zadnjih 10 letih povečevale po 5,3 % povprečni letni stopnji. V letu 2011 so znašale 470 mio EUR, v leto 2021 pa okoli 800 mio EUR.
 

Španija je ena od držav z najboljšimi pogoji za klinična preskušanja

Tesno sodelovanje z upravo in regulativno agencijo, zdravstvenimi in raziskovalnimi centri, vključenost zdravstvenih delavcev in vse večja udeležba pacientov je Španiji omogočilo, da postane ena od držav z najboljšimi pogoji za gostovanje kliničnih preskušanj.

Tretjina vseh izvedenih kliničnih preskušanj v Evropi že ima špansko udeležbo, za nekatera multinacionalna podjetja pa je Španija druga država po sodelovanju v poskusih, takoj za ZDA.


 

Področje biotehnologije

Področje biotehnologije je v letu 2021 prejelo 403 mio EUR, torej skoraj tretjino vseh sredstev.

V zadnjih 20 letih so španska biotehnološka podjetja dala na trg 72 biotehnoloških zdravil, od tega so bila glavna področja onkologija, hematologija in imunologija.
 

Javno-zasebna partnerstva in lastni raziskovalni centri

Naložbe v klinične raziskave španskemu sistemu prinašajo številne koristi.

V letu 2021 je bilo 593 mio EUR skupnih naložb farmacevtske industrije v raziskave in razvoj namenjenih raziskovalnim projektom z bolnišnicami, univerzami ter javnimi in zasebnimi centri.

To predstavlja ključni prispevek za te centre in enega največjih primerov javno-zasebnega sodelovanja na tem področju v Španiji.
Prispeva pa tudi k usposobljenosti zdravstvenih delavcev in daje pacientom možnost najbolj inovativnega zdravljenja s sodelovanjem v preskušanjih.

Preostanek celotnega ekonomskega zneska, to je 674 mio EUR je bil namenjen dejavnostim, ki se izvajajo v okviru lastnih raziskovalnih centrov podjetij.
 

Naložbe po regijah

Vse španske regije so prejele naložbe v raziskave in razvoj farmacevtske industrije:

Skupnost Madrid s 177,5 mio EUR (34 %) in Katalonija s 161,6 mio EUR (31 %) sta predstavljali več kot polovico celotnih naložb.
Sledijo Andaluzija z 10,6 % (54,7 mio EUR), Valencia s 6,4 % naložb (33,1 mio EUR) in Baskija s 3,4 % (17,4 mio EUR).
 

Zaposlovanje v raziskovalni dejavnosti

Farmaindustria navaja, da se je neposredno zaposlovanje v raziskovalnih in razvojnih nalogah leta 2021 povečalo za 6,5 % v primerjavi s prejšnjim letom in doseglo 5.393 delavcev, kar je tudi doslej najvišje število.

9 od 10 raziskovalcev, to je 89,6 %, je dodiplomskih študentov, diplomantov in doktorjev znanosti.

Po podatkih državnega statističnega inštituta je na mestih raziskovalcev 3.600 žensk. 1 od vsakih 4 raziskovalk v španskem industrijskem sektorju prihaja iz farmacevtskih podjetij.

Zaposlovanje v španskih inovativnih farmacevtskih podjetjih je večinoma za nedoločen čas.
 

Strateški načrt za farmacevtsko industrijo 

Španska farmacevtska industrija trenutno sodeluje z vlado Pedra Sáncheza pri opredelitvi strateškega načrta za farmacevtsko industrijo.

Ta bo temeljil na 3 stebrih: dostop do zdravil za bolnike, biomedicinske raziskave in razvoj ter proizvodnja zdravil in odpornost dobavne verige.
 

Viri: Factiva, CE NoticiasFinancieras, Farmaindustria

 
Preberite še: 

Globalni trendi na področju farmacije

Priložnosti na španskem trgu
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: