Romunija in Latvija imata najnižjo stopnjo motorizacije v EU

torek, 28. september 2021

Po podatkih, ki jih je 22. 9. 2021 objavila statistična agencija Eurostat, ima Romunija najnižjo stopnjo registriranih avtomobilov v Evropski uniji, sledi pa ji Latvija.

Na 1. mestu je Luksemburg, ki že najmanj 30 let beleži najvišjo stopnjo motorizacije med državami članicami EU. Leta 2019 je bilo v tej državi 681 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Eurostat opozarja, da na to številko lahko vplivajo čezmejni delavci, ki niso državljani Luksemburga, vendar uporabljajo službena vozila, registrirana v državi.

Na 2. mestu lestvice so Italijani, s 663 avtomobili na 1.000 prebivalcev. Sledijo Ciper (645 avtomobilov) ter Finska in Poljska (obe državi s 642 avtomobili).

Najnižje stopnje motorizacije so bile v letu 2019 zabeležene v Romuniji (357 avtomobilov), Latviji (381 avtomobilov) in na Madžarskem (390 avtomobilov). Slovenija je glede na stopnjo motorizacije na 10. mestu med državami EU, s 556 avtomobili na 1.000 prebivalcev.
 

Članice EU z največjim in najmanjšim številom osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (v letu 2019)

 
Stopnja motorizacije v letu 2019


 
 Vir: Eurostat

Latvijski avtomobili so tudi med najstarejšimi v EU. Od približno 727.000 registriranih avtomobilov v Latviji, jih je večina (411.000) starih med 10 in 20 let. Več kot 20 % zalog avtomobilov je starih več kot 20 let.

Države članice z največjim deležem starih osebnih avtomobilov (20 let ali več) so bile v letu 2019 Poljska (37,9 %), Estonija (31,5 %), Finska (26,9 %), Litva (22,6 %), Romunija (22,1 %) in Malta (21,4 %). Nasprotno pa je bil delež najmlajših osebnih avtomobilov (starih manj kot 2 leti) najvišji na Irskem (28,8 %), v Luksemburgu (23,7 %), Belgiji (22, 9%) in na Danskem (22,6 %). Slovenija je glede na starost avtomobilov na 14. mestu, z 8,5 % deležem avtomobilov, starih manj kot 2 leti.

Leta 2019 je bilo največ registriranih osebnih avtomobilov v Nemčiji, skoraj 48 mio. Sledijo Italija s 40 mio in Francija z 32 mio registriranih osebnih avtomobilov.

V obdobju 2015 - 2019 je bilo največje povečanje števila registriranih osebnih avtomobilov zabeleženo v Romuniji (+34 %), ki ji sledijo Litva (+20 %), Madžarska (+19 %) ter Slovaška in Poljska (obe s +18 %). Edina država članica, ki je v tem obdobju zabeležila upad števila registriranih osebnih avtomobilov, je bila Bolgarija (-11 %).

Viri: Factiva, bne IntelliNews, Eurostat

Več informacij o globalnih trendih na področju avtomobilske industrije