Romunskim lesnim podjetjem naložili 26,6 mio EUR globe

četrtek, 21. januar 2021

Romunski Urad za varstvo konkurence je zaradi dražb lesa, ki jih je v letih 2011–2016 organiziralo romunsko državno podjetje za upravljanje gozdov, Romsilva, na lokalnem trgu kaznovalo 31 proizvajalcev lesa zaradi proti-konkurenčnih dogovorov.

Urad je ugotovil, da je med 96 preiskovanimi podjetji kar 33 podjetij sodelovalo v takšnih dogovorih, od tega sta se dve podjetji že zaprli.

Ta podjetja so se dogovorila, da na razpisih ne bodo konkurirala med seboj, da bi s tem dosegla čim nižje cene.

Zaradi takšnega ravnanja je romunski Urad za varstvo konkurence določil skupno globo za vseh 31 podjetij, ki znaša 130 mio RON ali 26,6 mio EUR.

Najvišje sankcije so izrekli trem lokalnim hčerinskim družbam avstrijskih skupin. Skupina Holzindustrie Schweighoffer bo morala plačati kazen v višini 51,7 mio RON ali 10,6 mio EUR, skupina Kronospan 46,4 mio RON ali 9,5 mio EUR ter skupina Egger 22,6 mio REON ali 4,64 mio EUR. Vse te tri skupine so tudi največji konkurenti v lesni industriji v Romuniji, kar pojasnjuje visoko stopnjo izrečene globe, saj konkurenčne globe običajno predstavljajo določen odstotek prometa družbe.

Druga sankcionirana podjetja, ki so jim bile prav tako izrečene globe zaradi proti-konkurenčnih dogovorov, so večinoma manjši proizvajalci, ki jih nadzorujejo lokalni vlagatelji.

13 družb, vključno s hčerinskimi družbami treh avstrijskih skupin, je priznalo kršitev konkurenčnega prava, zato bodo lahko koristile možnost znižanja globe. Egger Romania, ena od družb, ki je v preiskavi sodelovala s romunskim Uradom za varstvo konkurence, je priznala, da njeni zaposleni niso odpravili takšnih praks, kljub temu, da družba ni sprožila takšnih dogovorov.
Viri: Factiva, bne IntelliNews, Business Insider SRL
 
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije