Rusija - posodobitev informacije glede izpolnjevanja zahtev in carinskih predpisov

ponedeljek, 04. julij 2022
 

Osnovne trenutne omejitve v zunanji trgovini Rusije

 
Vezano na  trgovinske sankcije:
 
 • umik tujih podjetij z ruskega trga;
 • izvoz in uvoz blaga in tehnologije iz seznama, ki je sankcioniran, iz Rusije in v Rusijo, zagotavljanje s tem povezanih storitev;
 • preklic ruskega statusa MFN;
 • naložbe v rusko gospodarstvo na splošno in v nekatere njegove značilne sektorje;
 • zagotavljanje številnih storitev ruskim subjektom (računovodstvo, revizija, svetovalne storitve itd.);
 • povračilne izvozne omejitve za Rusijo.
 
Vezano na logistiko:

 
 • vzajemna prepoved zračnega prostora;
 • prepoved vstopa ruskih plovil v pristanišče;
 • umik ključnih logističnih operaterjev in prevoznikov kontejnerjev iz Rusije;
 • vzajemna prepoved tranzita vozil;
 • strožji nadzor nad izvozom;
 • težave pri pošiljanju blaga v Rusijo in alternativne poti.
 
Vezano na finančne in osebne sankcije:
 • osebne sankcije (prepoved transakcij, kakršna koli finančna pomoč itd.);
 • umik ruskih bank iz Swifta; vzajemne omejitve pri poravnavah;
 • posebni gospodarski ukrepi, ki jih je Rusija uvedla za "sovražne" osebe;
 • široko paleto omejitev proti glavnim ruskim finančnim in posojilnim institucijam.
 

Izvozne omejitve Rusije

 
Prepoved izvoza široke palete blaga iz Rusije, vključno z opremo, orodjem itd. (Resolucija ruske vlade št. 311 z dne 9. 3. 2022)
 

Izjeme izvoznih omejitev Rusije:

 • izvoz v države članice EAEU, LNR in DNR;
 • rusko blago (certifikati ST-1, ST-2, ST-3 itd.);
 • zaključek aktivnega oplemenitenja;
 • blago, odpremljeno med deli Rusije;
 • vračljiva embalaža;
 • blago iz posebnih ekonomskih con (PEC), območij proste trgovine (OPT), itd.
 

Izvozna dovoljenja v Rusiji

 
Začasna dovoljenja se lahko izdajo na podlagi resolucije ruske vlade s strani nekaterih pristojnih organov (Ministrstvo za industrijo in trgovino, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za digitalni razvoj itd. v skladu z uveljavljenim postopkom).
 
Izvozna dovoljenja za izvoz v EAEU se izdajo za široko paleto blaga, vključno z opremo, orodji itd. (Resolucija ruske vlade št. 312 z dne 9. 3. 2022).
 

Izjeme:

 • izvoz v LNR, DNR, Abhazijo, Južno Osetijo in Belorusijo;
 • rusko blago: ST-1, ST-2, ST-3;
 • zaključek aktivnega oplemenitenja;
 • blago, odpremljeno med deli Rusije;
 • blago iz posebnih ekonomskih con (PEC), območij proste trgovine (OPT), itd.
 
 

Poenostavitve postopkov izdajanja dovoljenj v Rusiji

 (Resolucija ruske vlade št. 353 z dne 12. marca 2022).
 

Časovni okviri:

 • Veljavnost licenc za določen čas: Potrdila ST-1 in dokumenti o skladnosti so bili podaljšani na 12 mesecev.
 • Rok za predložitev dokazil (periodičnih ali prvič) o skladnosti z zahtevami za pridobitev licence je podaljšan na 12 mesecev.
 • Čas, v katerem lahko osebe, akreditirane v nacionalnem akreditacijskem sistemu, potrdijo svojo usposobljenost, je podaljšan na 6 mesecev.
 

Prepoved izvoza Rusije v zvezi z določenim blagom

(Resolucija ruske vlade št. 313 z dne 9. 3. 2022)
 
vsebuje:
 • odpadno jeklo in volfram
 • les in lesni izdelki.
 se razširi:
 • na seznam "neprijateljskih" držav;
 • na izvoz v druge države, v katerih se sklepajo pogodbe z osebami iz "sovražnih" držav
 • na poravnave preko banke v "sovražni" državi.
 
* Obstaja tveganje za nastanek upravne odgovornosti v skladu s členom 16.3 Ruskega zakonika o upravnih prekrških in tudi kazenske odgovornosti.
 

Trendi carinske uprave

 • Prednostna naloga so posli z osnovnimi dobrinami.
 • Posodobitve sistema za obvladovanje tveganj:
  • ponovna prilagoditev profilov tveganja (več kot 300 posodobitev);
  • povečanje števila zunanjetrgovinskih dejavnosti iz zelenega sektorja (80 % deklaracij blaga in 90 % plačil);
  • zmanjšanje števila carinskih pregledov (1–2 %);
 • Pospešena obdelava obrazcev za popravek vrednosti blaga.
 • Zmanjšanje nadzora v zvezi z dokumenti o skladnosti blaga/označevanju blaga pred sprostitvijo blaga, preklicem teže in nadzorom velikosti.
 • Ni moratorija na carinske preglede; okrepljeni carinski nadzor po prepustitvi blaga.
 •  Digitalizacija in avtomatizacija.
 • Carinski nadzor in carinska revizija – prostovoljni sistemi ocenjevanja.
 

Trendi carinskega nadzora

 
Carinska vrednost:
 • Dejansko plačana ali zapadla cena za blago;
 • Vpliv pripadnosti strank na transakcijsko ceno;
 • Opredelitev enakega/homogenega blaga z nižjo vrednostjo;
 • Dodatne časovne razmejitve in odtegljaji po 40. členu Carinskega zakonika Evrazijske gospodarske unije (EAEU):
  • licenčnine in druga podobna plačila, vključno z DDV zastopnika;
  • prevoz;
  • zasnova;
  • del prihodkov/dividend;
  • surovine, materiali;
  • provizije, itd. 
Razvrstitev blaga:
 • opraviti carinski pregled;
 • preverjanje razvrstitve prefinjene opreme za obdelavo;
 • preverjanje razvrstitve delov opreme, strojev in orodij;
 • preverjanje razvrstitve osnovnih dobrin (koncentracija, sestava, način obdelave itd.).
 

Podporni ukrepi v Evrazijski gospodarski uniji (EAEU) v smislu izvoza in uvoza

 
 • Stopnje dajatev v zvezi s široko paleto kritičnega blaga so bile v obdobju 28. marec 2022–30. september 2022/neomejeno obdobje obdavčene z ničelno stopnjo (Resolucije odbora EEC št. 37 z dne 17. 3. 2022; št. 46 z dne 5. 4. 2022; št. 63 z dne 12. 4. 2022; št. 76 z dne 15. 4. 2022; št. 66 z dne 19. 4. 2022), vključno z:
  • prehrambnimi izdelki;
  • farmacevtskimi izdelki in digitalno tehnologijo;
  • gradbeništvom in prometom;
  • metalurgijo, lahko industrijo, opremo;
  • organsko in anorgansko kemijo;
  • papirjem, kartonom, itd.
 • Načrt odloga/obroka za plačilo uvoznih dajatev, ki so na voljo sistemskim in hrbteničnim podjetjem (Resolucija odbora EEC št. 75 z dne 15. 4. 2022)
 • Maksimalno obdobje začasnega uvoza se je za določeno blago povečalo za 2 leti, ne da bi bilo treba plačati carine in davke (Resolucija odbora EEC št. 73 z dne 15. 4. 2022)
 • Ureditev postopka za plačilo DDV na uvoz blaga iz države članice EAEU v SEZ je postal urejen (Protokol o spremembi Pogodbe o EAU (Priloga 18), kot je bil podpisan 8. 2. 2021 v Moskvi.
 •  Poenostavitev postopka za dokazilo o poreklu za blago iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav in držav proste trgovine (Resolucija odbora EEC št. 33 z dne 17. 3. 2022; št. 47 z dne 5. 4. 2022; št. 85 z dne 19. 5. 2022).
 • Poenostavitev pravil tehničnega testiranja za zdravila (Resolucija odbora EEC št. 26 z dne 17. 3. 2022).
 • Obdobje veljavnosti strokovnega poročila o pregledu za vključitev podatkov o izdelkih v Evrazijski register industrijskih izdelkov je podaljšano na 2 leti.
 • Priložnost za vključitev podatkov o izdelkih v Evrazijski register industrijskih izdelkov na podlagi obrazca ST-1 je podaljšana do 30. 6. 2023 (Resolucija odbora EEC št. 53 z dne 15. 4. 2022).
 
 
Povzeto po:
Konferenca AEB, Obvladovanje nepredvidljivega in ohranjanje odpornosti, 21. junij 2022
Predstavitev g. Sergey Vasiliev, AEB


 
Pripravila:

Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo RS V Moskvi

 

Preberite tudi: