Ruska lesna podjetja ob subvencije za prevoz

torek, 13. julij 2021

Rusko ministrstvo za industrijo in trgovino namerava podjetjem v lesni industriji odvzeti subvencije za prevoz izdelkov, če se bodo cene v prvi polovici leta zvišale za več kot 30 %. Ministrstvo pri tem upa, da bodo s tem zmanjšali izvoz lesnih proizvodov v tujino.

Ministrstvo prav tako načrtuje, da med prejemniki subvencij izključi proizvajalce kovin in mineralnih gnojil, saj bi ti lahko stroške prevoza kompenzirali prek diskontnega sistema Ruske železnice.

Ti predlogi so vključeni v spremembe ministrstva k vladni resoluciji št. 496, ki ureja pravila za dodeljevanje subvencij za prevoz blaga.

Če se bodo v obdobju od januarja do junija cene izdelkov lesne industrije povečale za več kot 30 % glede na ceno izdelkov na dan 31. decembra leta, podjetja ne bodo upravičena do subvencij za prevoz. Eden od ciljev te nove uredbe je omejiti finančno podporo za prevoz lesnih proizvodov na tuje trge, sporočajo iz tiskovnega urada ministrstva.

Resolucija št. 496 predvideva, da se 48 % celotnega obsega subvencij za distribucijo dodeli strojnim podjetjem, 45 % kemičnim, metalurškim in lesnopredelovalnim podjetjem, preostalih 7 % pa drugim industrijam. Z uvedbo sprememb, ki jih predlaga ministrstvo za industrijo in trgovino, bodo lahko strojna podjetja zahtevala 50 % obsega subvencij, podjetja kemične in lesne industrije 30 %, drugi sektorji pa 20 %. Pri zasnovi takšne razčlenitve so ministrstvo vodili podatki o razdelitvi subvencij Ruskega izvoznega centra leta 2020.

Subvencije za prevoz blaga ruske proizvodnje se dodeljujejo prek REC v okviru nacionalnega projekta za mednarodno sodelovanje in izvoz. Mehanizem predvideva nadomestilo do 80 % stroškov prevoza, ki nastanejo podjetjem v določenih mejah (do 500 mio rubljev na leto), vendar krijejo največ 11 % stroškov prepeljanega blaga. To se nanaša na stroške prevoza izdelkov po cesti, železnici, vodi in zraku (samo za farmacevtsko industrijo).

Po podatkih ministrstva je bilo v Rusiji za te namene leta 2020 namenjenih 13 mlrd rubljev. Zvezni proračun za subvencije za prevoz znaša 18,6 mlrd rubljev v letu 2021, 27,4 mlrd rubljev v letu 2022 in 28,8 mlrd rubljev v letu 2023.

Podjetja, ki so blago dobavila na tuje trge v obdobju od 1. avgusta 2020 do 31. julija 2021, in so opravila konkurenčni izbor ministrstva za industrijo in trgovino, lahko v letu 2021 zaprosijo za subvencijo.

Ministrstvo za industrijo in trgovino namerava do jeseni 2021 tudi razviti podporne programe za mala podjetja v lesni industriji. Ta potreba je nastala zaradi uvedbe prepovedi izvoza neobdelanega lesa iz Rusije, ki začne veljati 1. januarja 2022. Programi bodo namenjeni povečanju zmogljivosti podjetij za predelavo lesa, med drugim z zagotavljanjem državne podpore za nakup opreme, ki jo za predelavo lesa potrebujejo mala in srednje velika podjetja.


Viri: Factiva, Interfax: Russia & CIS Energy Newswire
 
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije