Siemens Gamesa 100 % z elektriko iz obnovljivih virov

torek, 09. februar 2021

Dosežek na področju proizvodnih virov pomeni za 80.000 ton nižjo emisijo CO2  na leto.

Podjetja v industrijskih sektorjih predstavljajo več kot 12 gigaton emisij CO2 po vsem svetu. Države so, v namene znižanja emisij, okrepile svoja prizadevanja za prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo z višjim deležem zelenih, predvsem obnovljivih virov energije. Siemens Gamesa je v tem pogledu vodilno podjetje, saj danes po vsem svetu za proizvodnjo uporablja elektriko iz 100 % obnovljivih virov. Z letno porabo električne energije več kot 180.000 MWh, se podjetje izogne letnim emisijam več kot 80.000 ton CO2, kar je dvakrat več kot preteklo leto.

Oskrba z električno energijo na lokacijah z močnimi ogljičnimi proizvodnim odtisom, kot so Španija, Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo, je bila prednostna, omenjenim državam pa so sledile še ostale. Delež električne energije iz obnovljivih virov se je tako z 62 % v proračunskem letu 2019 dvignil na 100 % v proračunskem letu 2020. Dosežek pomeni tudi dosego cilja zmanjšanja ogljičnega odtisa kar pet let pred načrtovanim datumom.

Poraba električne energije poteka v Siemens Gamesi skladno s certifikatom »Energy Attribute Certificate (EACs)«, ki zagotavlja, da je izvor energije iz obnovljivih virov. Poleg tega je Siemens Gamesa lastnik vetrnih in sončnih elektrarn, ki so v proračunskem letu 2020 proizvedle več kot 390.000 MWh električne energije. To je več kot dvakrat več od lastnih potreb podjetja, zaradi česar je podjetje neto proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Njegove elektrarne se nahajajo v Španiji, na Danskem, v Indiji in ZDA.

Siemens Gamesa je z omenjenim dosežkom naredil pomemben korak na poti do cilja neto nič emisij v letu 2050. Prvi mejnik je bil dosežen konec leta 2019, ko je podjetje doseglo ogljično nevtralnost, kar je mu je omogočilo aktivno sodelovanje v prizadevanjih za čistejšo prihodnost. Prihodnji koraki podjetja so osredotočeni predvsem na povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij.

Vir: D&B Hoovers News

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije