Skupni prihodek hrvaških mlekarn je v letu 2019 znašal 6,12 mlrd HRK (810 mio EUR), najvišje prihodke pa je ustvarila Vindija iz Varaždina

torek, 18. avgust 2020

V zadnjih petih letih so proizvajalci mleka na Hrvaškem povečali prihodke in število delavcev ter ustvarili konsolidiran čisti dobiček. Analiza, ki jo je objavila finančna agencija FINA kaže, da se je na Hrvaškem v obdobju od 2015 - 2019 število proizvajalcev mleka povečalo za 21,1 % (s 57 na 69), število delavcev v panogi pa se je v letu 2019 povečalo za 2,9 % na 3.267.

Skupni prihodek hrvaških mlekarn je v letu 2019 znašal 6,12 mlrd HRK (810 mio EUR), kar je 11,7 % več kot v letu 2015, odhodki pa so se povečali za 12,4 % na 6,04 mlrd HRK (800 mio EUR). 

Dobiček se je zmanjšal za 11,9 % na 78 mio HRK (10,4 mio EUR), izgube pa so se zmanjšale za 85,5 % na 17,6 mio HRK glede na leto 2015.

Konsolidirani rezultat v letu 2019 je čisti dobiček v višini 60,4 mio HRK (8 mio EUR), kar je 77 % več kot v letu 2015, ko je čisti dobiček znašal 34,1 mio HRK. Dobiček je v letu 2016 znašal 166,4 mio HRK, leta 2017 77,7 mio HRK, v letu 2018 pa 109,4 mio HRK.

V obdobju 2015-2019 so proizvajalci mleka večino prihodkov (87 % - 89 %) ustvarili na domačem trgu, izvoz pa je predstavljal 8 % - 11 % vseh prihodkov. Ker je bil uvoz večji od izvoza, je mlečna industrija v omenjenem obdobju zabeležila negativno trgovinsko bilanco. Najslabši rezultat je bil v letu 2015, ko je vrednost uvoza presegla vrednost izvoza za 500 mio HRK.

Povprečna neto plača v hrvaški mlekarski industriji je v letu 2019 znašala 7.117 HRK (945 EUR), kar je 17,8 % več kot v letu 2015 in 22,4 % več od državnega povprečja pravnih oseb, ki je v letu 2019 znašalo 5.815 HRK (772 EUR).
 
Mlekarna Vindija iz Varaždina je imela v letu 2019 v mlekarski industriji najvišje prihodke, Dukat pa je dosegel največji dobiček.
                         

Vindija, ki je imela v letu 2019 48,88 % tržni delež, je v letu 2019 ustvarila najvišji skupni prihodek, 2,99 mlrd HRK (397 mio EUR). Sledita ji Dukat z 1,86 mlrd HRK, mlekarna KIM iz Karlovca s prihodki 374,6 mio HRK in Meggle Hrvatska s 305,6 mio HRK prihodkov in 4,99 % tržnim deležem.

Najvišji dobiček je v letu 2019 ustvaril Dukat in je znašal 28,4 mio HRK (3,8 mio EUR). Sledi mu Meggle Hrvatska z 12,5 mio HRK. Vindija je ustvarila 20,25 mio HRK, KIM pa 22 mio HRK čistega dobička.

Mlekarna Meggle Hrvatska je v obdobju 2015 - 2019 poslovala večinoma z izgubo, razen v letu 2015, ko je ustvarila dobiček v višini 12,13 mio HRK. Pred kratkim je zato napovedala, da bo zaprla svojo proizvodnjo v Osijeku, zaradi izgube v letu 2019 in predhodnih let.

Peta na seznamu najboljših proizvajalcev mleka je Zdenka iz Velikih Zdencev s prihodkom 156,3 mio HRK v letu 2019, sledijo pa ji Novi Domil (131,7 mio HRK), Veronika iz Desinića (77,7 mio HRK), Euro-mleko iz Beloslavca (36,8 mio HRK), Gligora z otoka Paga (34,7 mio HRK) in zagrebška mlekarna Sinj (31,8 mio HRK).
 
Viri: Factiva, Hina

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije