Slovenska transportno logistična delegacija se je uspešno predstavila v Indiji

ponedeljek, 15. april 2019

Delegacija slovenskih gospodarstvenikov je prejšnji teden v Indiji uspešno predstavila Slovenijo kot logistično platformo za Srednjo in Jugo-vzhodno Evropo. Glavni namen obiska je bil predstaviti Slovenijo in njeno ugodno geostrateško lego za uvoz in izvoz indijskega blaga preko luke Koper.Dvaindvajset članska delegacija je celovite transportno logistične rešitve za indijska podjetja, ki poslujejo s Srednjo in Jugo-vzhodno Evropo predstavila na dveh promocijskih poslovnih konferencah ter individualnih poslovnih srečanjih v Mumbaju in Čenaju, na katerih so se slovenska podjetja predstavila več kot šestdesetim indijskim podjetjem. Člani delegacije so izrazili zadovoljstvo z obiskom in pridobljenimi kontakti.

Vodja delegacije in predsednik Združenja za transport pri GZS, Rok Svetek: »Člani transportne logistične delegacije so bili ob zaključku poslovnih dogodkov in srečanj v Mumbaiju in Čenaju v Indiji izjemno zadovoljni z odzivom indijskih podjetij. Pogovori z njimi so potrdili, da indijski trg lahko prinese slovenskim podjetjem velike priložnosti z vidika izvora in ponora blaga v izvozu in uvozu, ter da so nekatere indijske multinacionalke pripravljene del svojih blagovnih tokov preusmeriti na severno jadranske luke. Sogovorniki so pokazali visoko stopnjo zanimanja za Luko Koper in tranzit njihovega uvoza na trge centralne in vzhodne Evrope preko Slovenije. Tokratni poslovni obisk predstavlja le prvi korak na poti, da indijske potencialne partnerje prepričamo v preusmeritev transportno logističnih poti po južni pomorski poti. Potrebne bodo nadaljnje aktivnosti in promocije na indijskem trgu. Pogovori so pokazali, da nove priložnosti prinaša tudi Brexit, saj številna indijska podjetja resno razmišljajo o selitvi svoje proizvodnje na kontinentalno Evropi.«

Član uprave podjetja Luka Koper d. d., Metod Podkrižnik: »Luka Koper je prepoznala pomembnost in velik potencial indijskega trga v obe smeri tako v uvozu kot v izvozu. Odziv indijskih poslovnih partnerjev je bil zelo pozitiven, saj transportna pot preko Luke Koper, ki ponuja 2000 Nm krajšo pot kot severnoevropske luke do trgov srednje in vzhodne Evrope (krajša pa je tudi kopenska pot), predstavlja veliko priložnost, ki do sedaj ni bila dovolj prepoznavna. Eden izmed glavnih izzivov za povečanje poslovnih vezi in s tem tudi pretovora je poleg prepoznavnosti tudi vzpostavitev rednih direktnih ladijskih linij. Luka Koper bo aktivno pristopila k aktivnostim s ciljem povečanja prepoznavnosti transportne poti in pretovora predvsem na segmentu prometu zabojnikov, generalnih tovorov in avtomobilov.«


Več informacij o globalnih trendih na področju transporta