Španska papirna industrija zmanjšuje emisije CO2

torek, 01. februar 2022

Papirna industrija je že tradicionalno ena izmed industrij, ki ima zaradi procesa pridobivanja tega materiala, ki zajema tako sečnjo dreves, kot tudi energetske procese, potrebne za obdelavo celuloze, največji vpliv na okolje. Podjetja v španski papirni industriji so stopila na pot k trajnosti, ki že daje obetavne rezultate.
 
Španska papirna industrija je od leta 2011 zmanjšala izpuste ogljikovega dioksida (CO2) za -25 %, žveplovega dioksida (SOx) za -86 % in dušikovih oksidov (NOx) za -52 %. To je dosegla z ukrepi za energetsko učinkovitost, uporabo biomase kot goriva in soproizvodnje.
 

V Združenju španske papirne industrije ASPAPEL poudarjajo, da podatki odražajo zavezanost papirnega sektorja krožnemu gospodarstvu in dekarbonizaciji. Pot zaznamujejo dosežki in priložnosti, kot je uporaba lokalnih, obnovljivih in ogljično nevtralnih surovin, zelo visoke stopnje recikliranja, pa tudi rastoči proces nadomeščanja materialov, kjer je papir glavna alternativa neobnovljivim in biološko nerazgradljivim izdelkom.
 
Združenje ASPAPEL poudarja, da je zavezanost sektorja osredotočena na dekarbonizirano krožno gospodarstvo, ki vključuje spodbujanje biomase in bioplina kot goriva, eko generacijo z zelenim vodikom in integracijo objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

V Združenju  ocenjujejo, da španska papirna industrija uporablja 97 % lokalnih in obnovljivih surovin. 71 % papirja za recikliranje prihaja iz lokalnih virov, ostalo pa iz drugih držav EU.
 
Biomasa predstavlja 34 % celotnega goriva, ki ga porabi sektor. Pravzaprav vse več podjetij v industriji uporablja lastno biomaso kot gorivo. Gre za ostanke lubja, lignina in vlaken, ki niso primerni za recikliranje. Te številke kažejo na to, da je papirni sektor največji proizvajalec in industrijski porabnik biomase v Španiji.
 
Naslednji cilj industrije je nadomestiti plin z obnovljivimi viri energije.
64 % goriva, ki ga uporablja industrija, je zemeljski plin, ki je trenutno še bistven pri soproizvodnji v sektorju in se uporablja tudi v pomožnih kotlih za proizvodnjo toplote. Strateški naložbeni načrt papirne industrije vključuje projekte, katerih cilj je zamenjava plina in fosilnih goriv z obnovljivimi gorivi in zelenim vodikom v soproizvodnji, vključitev bioplina in zelenega vodika kot goriv z ničelnim neto vplivom na pokrivanje povpraševanja po toplotni energiji pri proizvodnji celuloze in papirja ter integracijo naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (fotovoltaika, biomasa, obnovljivi odpadki itd.).
 
Španci vsako leto reciklirajo približno 5,1 mio ton rabljenega papirja, kar predstavlja 78 % vsega papirja. To Španijo uvršča na 2. mesto glede na reciklažo papirja in kartona v EU, takoj za Nemčijo. Lani so Španci reciklirali 4,4 mio ton papirja in kartona, kar je enako 44 velikim nogometnim stadionom, napolnjenim do roba s kartonom in papirjem.
 
 
Viri: Factiva, El Día

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije