Spodbude za investicijske projekte in industrijske parke v Ukrajini

ponedeljek, 19. september 2022

13. februarja lani je začel veljati zakon št. 1116 "O državni podpori investicijskih projektov s pomembnimi naložbami v Ukrajini", ki uvaja celovit zakonodajni okvir, namenjen privabljanju velikih naložb v ukrajinsko gospodarstvo. V skladu z zakonom bo za naložbene projekte, ki izpolnjujejo določena merila, na voljo sveženj posebnih naložbenih spodbud.

Urad za spodbujanje naložb Ukrajine UkraineInvest je za tuje vlagatelje, ki vstopajo na ukrajinski trg, in za podjetja, ki iščejo informacije o poslovnem okolju in naložbenih priložnostih, ki jih ponuja Ukrajina, pripravil vodnik, s pomočjo katerega se bodo potencialni vlagatelji lahko seznanili s posebnostmi zakona.

Vodnik vsebuje celovite informacije o pomembnih naložbenih projektih, razpoložljivih oblikah državnih spodbud, zahtevah za prijavitelje ter podrobnostih glede postopka prijave.
 

Guide: Incentives for Significant Investments
21. julija 2022 so začele veljati spremembe davčnega zakonika (zakon št. 2330-IX) in carinskega zakonika (zakon št. 2331-IX), ki se nanašajo na področje ustanavljanja in upravljanja industrijskih parkov. Novosti na tem področju ter vse potrebne informacije o razpoložljivih spodbudah, zahtevah za industrijske parke, postopkih za vpis v register industrijskih parkov, izbiri družbe za upravljanje ipd. so zbrane v vodniku: 
 

Guide: State support for industrial parks

Dodatne informacije:

UkraineInvest
e-mail: info@ukraineinvest.gov.ua

 

Preberite tudi:

Spletni forum: Obnova Ukrajine s pomočjo zasebnega sektorja, 29. september 2022