Sporočilo Prefekturi - nekaj pojasnil

petek, 17. april 2020


Predhodno sporočilo za dostop do obrata ni potrebno za lastnike/zakonite zastopnike podjetja
 
Kot dopolnitev obvestil z dne 16. aprila 2020 želimo nuditi nekaj pomembnih pojasnil, ki smo jih prejeli na našo zahtevo s strani tržaške Prefekture.
 

  • Eno sporočilo zadostuje za vse vstope v obrat, ki jih nameravamo izvesti.
  • Če gre za programirane dostope, jih navedemo v sporočilu.
  • Ni potrebno čakati na odgovor za dostop do obrata.
  • Policijski organi lahko preverjajo verodostojnost izjav.
  • Predhodno sporočilo je potrebno samo za zaposlene ali delegirane tretje osebe, kot to izrecno predvideva zakonodaja (če dostopa samo lastnik / zakoniti zastopnik, predhodno sporočilo ni potrebno).

Spominjamo, da morajo vsi, ne glede na to, ali so lastniki ali sodelavci, če bodo dostopali do obrata, tudi samo na pregled, policijskim organom izročiti pravilno izpolnjeno samo-izjavo in v njej navesti delovne razloge.

Opozorilo:
Podjetja, katerih dejavnosti ne spadajo v trenutno izrecno dovoljene (glej priloge 1, 2 in 3 uredbe DPCM z dne 10 aprila 2020) in svoje dejavnosti ne izvajajo na daljavo (t.z. "smart working"), temveč so fizično prisotni z osebjem v svojih obratih za npr. maloprodajo na daljavo ne-osnovnih dobrin (trgovci) ali dostavo na dom (gostinci) ter se pri tem poslužujejo pomoči svojih sodelavcev/zaposlenih, morajo o tem obvestiti pristojno Prefekturo preko predvidenega sporočila.

Podjetja, ki izvajajo eno izmed dejavnosti, ki so izrecno dovoljene (npr. železnina s prodajo na drobno (B2C) ) in obenem prodajajo tudi na debelo oz. podjetjem (B2B), morajo za ta del dejavnosti poslati tozadevno predhodno sporočilo prefekturi.

Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it