Svetovni trendi v sektorju medicine in farmacije

četrtek, 03. marec 2022

Eden od ključnih svetovnih trendov v sektorju medicine in farmacije je družbeno odgovorna strategija usmerjena v inovativnost. V ospredju prihajajo specifične potrebe posameznika.  Sodelovanje med razvojno raziskovalnimi podjetji ter  farmacevtskimi in medicinskimi  podjetji na področju trajnostnega razvoja je ključ do uspeha.


Vir: MarketLine
 
Trajnost  je pomembna predvsem na področju farmacije, kjer velja načelu »ESG (environmental, social, governance)«. Investitorje privlačijo podjetja, ki skrbno upravljajo področje energije, količine odpadkov, fleksibilno zaposlovanje, vključujejo zaposlene ter ima za vsa področja izdelano ustrezno strategijo oziroma kodeks ravnanja.
 
»Big Data« vpliva na razvoj biotehnologije. Znanost tudi v segmentu medicine in farmacije razpolaga z velikimi količinami podatkov, ki lahko pomembno vplivajo na klinično fazo preizkušanja učinkovanja terapij ter spremenijo proizvodnji proces oz. razvoj zdravil oz. načina zdravljenja. S pomočjo algoritmov je mogoče predvideti način učinkovanja zdravila ter s tem njegovo uspešnost. Velike količine podatkov so najbolj koristne na področju onkologije ter nevrologije.  
 
Tehnološki razvoj omogoča boljše rezultate zdravljenja tudi s pomočjo telemedicine ter ostalih tehnoloških rešitev. Hibridni modeli obravnave pacientov na daljavo omogočajo večjo dostopnost zdravstvenih storitev in hitrejšo obravnavo. Virtualne rešitve bodo po pričakovanjih prišle celo v ospredje in prehitele obravnavo pacienta v živo.
 

Svetovni trg farmacije

Farmacevtski sektor je za razliko od ostalih sektorjev v času epidemije ostal stabilen. Težavo so predstavljale le dobaviteljske verige. Tako javni kot zasebni sektor sta vlagala večje finančne vložke v razvoj cepiv za boj proti pandemiji, kar je bo rezultiralo v nadaljnji rasti trga. O tem smo že pisali tudi v članku na tej povezavi.

Trg farmacevtskih podjetij obvladujejo maloštevilna mednarodna podjetja, ki dosegajo najvišje  prihodke, prepoznavnost blagovnih znamk ter višino investicij v raziskave in razvoj.

Največji konkurenti, ki dosegajo 23.2 % tržni delež, se nahajajo v Severni Ameriki ter Evropi. Konkurenčna so tudi številna manjša podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem biotehnologije in ostalih izdelkov.

Globalni farmacevtski trg je v letu 2020 dosegel velikost v višini 975.5 mrd EUR, ter letno rast v višini 4.2%. Trg je med letoma 2016-2020 dosegel povprečno letno rast v višini 5,6 %. Najvišji delež globalnega farmacevtskega trga v letu 2020 dosegajo ZDA z deležem v višini 34,8 %, Azijsko-Pacifiška regija 32,2 % ter Evropa 25.2 % delež globalnega trga.

Za obdobje od 2020 – 2025 napovedujejo nekoliko manjšo povprečno letno rast trga, saj dosegajo višino 4,7 % povprečne letne rasti. Glavni razlog za nižjo napoved letne rasti je omejitev cene generičnih zdravil v mnogih državah in s tem posledično nižja rast trga. Znižala se bo tudi poraba javnega sektorja, saj je epidemija izčrpala finančne zaloge marsikatere države.

Svetovni trg medicinskih naprav

Svetovni trg medicinskih naprav in pripomočkov je v letu 2020 doživel raznoliko dinamiko. Na področju prodaje ventilacijskih naprav je dosegel izjemno rast, na področju prodaje zobozdravstvenih naprav pa strm padec. Visoko rast je dosegel predvsem segment osebne zaščitne opreme, zmerno rast trg naprav za področje diabetesa ter naprave za ultrazvočno diagnostiko ter kardiovaskularne naprave in ORL naprave.

ajvečjo rast pričakujemo pri napravah za monitoriranje zdravja ter napravah, ki omogočajo osebno uporabo, predvsem zaradi naraščajočega trenda staranja prebivalstva.  

Svetovni trg zdravstvenih storitev

Trg zdravstvenih storitev v obdobju pandemije COVID-19 doživlja eksponentno rast povpraševanja. Hkrati se področje zdravstvenih storitev vedno bolj digitalizira.  Omejitve, vezane na pandemijo so povzročile spremembo izvedbe zdravstvenih storitev na daljavo, brez fizičnega stika. Digitalizacija ne omogoča samo obravnavo pacientov na daljavo, temveč tudi monitoring oz. sledenje zdravstvenem stanju uporabnikov.. Posledično sektor zdravstvenih storitev razpolaga z večjo količino podatkov, ki omogočajo stalne izboljšave terapevtski postopkov ter večjo stroškovno učinkovitost izvedbe.
 
Vir: MarketLine, februar 2022
 

Želite izvedeti več?

Preverite kakšne prihodke imajo največja podjetja na področju farmacevtske industrije.