Tretji krog pogajanj med EU in ZDA - poziv za posredovanje interesa

ponedeljek, 16. december 2013

Danes se je v Washingtonu začel tretji krog pogajanj med EU in ZDA za sklenitev Transatlantskega partnerstva za trgovino in investicije.  Tokrat se bodo pogovarjali o storitvah in naložbah, javnih naročilih, regulatorni skladnosti, tehničnih trgovinskih ovirah in fitosanitarnih ukrepih, sektorji in pravilih, vključno z varstvom intelektualnih pravic, delom in okoljem, podjetji v državni lasti, energiji in surovinah, olajševanju trgovine ter pravilih o poreklu.

Glede na to, da pogajanja hitro napredujejo, je v januarju predvidena že izmenjava ponudbe za znižanje carinskih stopenj za vse blago. Vse, ki poslujete z ZDA oziroma to nameravate, pozivamo, da nam posredujete vaše želje oziroma potrebe za znižanje carinske zaščite pri izvozu v ZDA po tarinfnih oznakah, ki jih uporablja ZDA.
Glede na cilj sporazuma se pričakuje precejšnja liberalizacija trgovine na obeh straneh. V kolikor se vam zdi nižanje carinske zaščite pred uvozom iz ZDA problematično, nam to lahko sporočite, pri čemer vas prosimo, da nam sporočite konkretno blago s tarifno oznako in razloge zaradi katerih bi bila odprava carin za vas sporna.
Vaše informacije in morebitna vprašanja lahko pošljete do 23.12.2013 na naslov mirjam.zdovc@gov.si.

Komisija in USTR bosta ob robu 3. kroga pogajanj organizirala tudi srečanje z zainteresirano javnostjo, ki bo 18.decembra v Washingtonu. Več informacij o tem najdete na strani DG Trade: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/.