Upočasnitev izraelskega visokotehnološkega sektorja

torek, 16. avgust 2022
 
  • Na izraelski visokotehnološki že vpliva močan negativni upad zanimanja vlagateljev v ta sektor, ki se je začel od začetka leta 2022.
  • Čeprav izraelski visokotehnološki sektor vključuje več velikih podjetij, ki kotirajo na borzi in so prisotna po vsem svetu, so srce sektorja predvsem novoustanovljena podjetja. Ta so odvisna od financiranja tveganega kapitala, ki ga potrebujejo, da razvijejo izdelke in jih dajo na trg. Lahko pa taka podjetja prevzamejo tudi večja tuja podjetja. Zato je rast izraelskega visokotehnološkega sektorja odvisna od vzpona in padca vrednotenj podjetij in čezmejnih tokov investicijskega kapitala.
  • Visokotehnološki sektor, ki je vodilno gonilo rasti zasebnega sektorja in zunanjih zaslužkov za Izrael, po več letih konjunkture vstopa v obdobje bolj umirjene rasti.

 
Upad zanimanja vlagateljev za visokotehnološki sektor

Leta 2021 je financiranje visokotehnološkega sektorja po vsem svetu in v Izraelu doživelo velik razcvet. Izraelska novoustanovljena podjetja so v enem letu skupaj zbrala 25,8 mlrd USD, kar je trikrat več kot leta 2019. Če izvzamemo transakcije, ki presegajo 5 mlrd USD, je 75 novoustanovljenih podjetij izvedlo prve javne ponudbe (IPO) v skupni vrednosti 1,6 mlrd USD, 168 start-up podjetij pa je bilo prodanih v poslih združitev in prevzemov v skupni vrednosti 9,4 mlrd USD.

Financiranje se je začelo umirjati v zadnjih mesecih leta 2021 in v prvi polovici leta 2022, čeprav je kljub temu ostalo visoko glede na pretekla obdobja. Izraelska novoustanovljena podjetja so v obdobju januar-junij 2022 zbrala 9,8 mlrd USD, kar je -29 % manj kot v drugi polovici leta 2021, a hkrati trikrat več od ravni pred pandemijo v prvi polovici leta 2019. Vendar se je število prvih javnih ponudb znižalo na samo 9, kjer je bilo zbranih 148 mio USD, medtem ko se je vrednost združitev in prevzemov skrčila na 4,2 mlrd USD v 56 poslih, kar kaže na bolj umirjen trg.
 

Upočasnitev visokotehnološkega sektorja bo imela posledice za gospodarstvo

Podatki o zaposlovanju prav tako kažejo na upočasnitev po obdobju velikega zaposlovanja in pomanjkanja delovne sile v sektorju visoke tehnologije. Po vladnih podatkih se je število odprtih delovnih mest za programske inženirje med aprilom in junijem letos zmanjšalo za -7 % v primerjavi s prejšnjim dvomesečnim obdobjem. Lokalna podjetja, pa tudi približno 360 tujih raziskovalnih in razvojnih centrov v Izraelu, odpuščajo osebje ali zmanjšujejo svojo prisotnost.

Izvozni prihodki od visokotehnoloških storitev (večji del sektorja je osredotočen na storitve in ne na proizvodnjo blaga in je močno izvozno usmerjen) so se v prvih 5 mesecih leta 2022 še naprej povečevali in v obdobju januar-maj dosegli 18,5 mlrd USD, kar je skoraj dvakrat več od ravni pred pandemijo, vendar se je stopnja letne rasti upočasnila na 8 % v primerjavi z letno rastjo več kot 20 % v večjem delu obdobja 2020–2021.

Velik padec bi lahko imel globoke posledice za gospodarstvo, saj 16 % BDP ter 52 % izraelskega izvoza blaga in storitev izvira iz tehnoloških podjetij.

Sektor zaposluje približno 10 % delovne sile, kupna moč delavcev v sektorju pa je vsaj dvakrat večja glede na visoke ravni plač v sektorju. Čeprav bosta pričakovani upad svetovnega financiranja visoke tehnologije in širša gospodarska upočasnitev na ključnih izvoznih trgih v ZDA in EU, prizadela tehnološka podjetja, bi lahko upočasnitev v tehnološkem sektorju pomagala omejiti razcvet v drugih segmentih izraelskega gospodarstva ( na primer v stanovanjskem sektorju), kar bi lahko imelo širše destabilizirajoče učinke, če bi se tehnološki razcvet nadaljeval hitro.

Po upadu izraelskega gospodarstva v letih 2000–2003, so izraelsko gospodarstvo in njegova tehnološka podjetja postala bolj odporna. Zato EIU ocenjuje, da bo izraelsko gospodarstvo v letih 2022–2023 še naprej raslo, čeprav veliko počasneje kot leta 2021.

 
Tehnološki sektor je močnejši in bolj raznolik kot v prejšnjih krizah

Čeprav obsežna in naraščajoča vloga tehnoloških podjetij močno vpliva na gospodarstvo, pa je po drugi strani sektor zelo raznolik, s širokim naborom uveljavljenih tehnoloških podjetij, dejavnih v številnih segmentih, vključno z avtomobilsko tehnologijo, fintech in spletno varnostjo.

Nekatera večja lokalna podjetja so pomembni globalni akterji v svoji industriji. Tehnologija je prodrla tudi v najbolj tradicionalne sektorje gospodarstva, predvsem v celoten javni sektor, od ministrstev do občin.

Večje spremembe se obetajo tudi na trgu dela. Razpoložljivost zelo poceni kapitala je novoustanovljenim podjetjem doslej omogočila zvišanje cene dela na trgu, za katerega je značilno kronično pomanjkanje približno 20.000 kvalificiranega osebja v tehnoloških podjetjih v industriji, ki zaposluje približno 300.000 ljudi.

Naraščajoče povpraševanje po delovni sili je nenehno presegalo rast ponudbe, kar je vodilo do vse večjih finančnih nadomestil, zlasti za najbolj zahtevna delovna mesta. Zdaj pa bo verjetno prišlo do izrazite deflacije plač za novo zaposlene in to na vseh ravneh, kar bo drugim sektorjem olajšalo zaposlovanje kvalificiranih delavcev.

Konec tehnološkega razcveta bo vplival tudi na javnofinančni položaj. Fiskalni primanjkljaj države, ki se je med pandemijo močno povečal, je bil odpravljen z naraščajočimi davčnimi prihodki, ko sta si gospodarstvo in povpraševanje potrošnikov opomogla, predvsem pa zaradi tehnološkega razmaha. Ta nepričakovani dobiček bo verjetno dosegel vrhunec in bo zbledel, pri čemer se bo upad mesečnih prihodkov zgodil proti koncu leta 2022 in v letu 2023.
 

Ključen je izvoz

Izvoz storitev je motor rasti izraelskega gospodarstva, ki ga poganja hitra rast tehnološko usmerjenih storitev. Prodaja novoustanovljenih podjetij (ki je kategorizirana kot izvoz storitev) nikoli ni znašala več kot 9 % prihodkov od izvoza storitev drugih podjetij.

Kljub napovedanemu upadu prodaje zagonskih podjetij pa bo izvoz storitev še naprej rasel, čeprav nekoliko počasneje, zahvaljujoč raznovrstnemu trgu, široki paleti storitev ter specializiranosti vodilnih izvoznih izdelkov.

Dolgoročni trend rasti pa se bo verjetno nadaljeval, glede na močno in raznoliko tehnološko bazo.
 

Delež visoke tehnologije v izraelskem BDP narašča (v % BDP)

Sektor 1995 2005 2015 2019 2020 2021
Proizvodnja 4 6 5 4 4 4
Zdravila 0 1 2 1 1 0
Računalniki, instrumenti 3 5 3 3 3 3
Vesoljska oprema 0 1 0 0 0 0
Storitve 1 5 7 10 11 11
Programska oprema, svetovanje 1 4 6 8 10 10
Obdelava, shranjevanje podatkov 0 0 0 0 0 0
R / D centri 0 1 1 1 1 1
Skupaj sektor visoke tehnologije 5 11 12 14 15 15

Vir: Central Bureau of Statistics, Bank of Israel 
 


Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju IKT

Priložnosti na izraelskem trgu


 Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: