Izrael

Predstavitev gospodarstva Izraela


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Medinat Yisra’el / Država Izrael

IL / ISR

Jeruzalem

20.325

8,4 (ocena 2018)

Hebrejski in arabski

Judovska 74,7 %, muslimani 17,7 %, kristjani 2 %, druzi 1,6 %, ostali

4 %. 

35.356 EUR (2018)

Novi izraelski šekel (ILS)

Slovenija +1

+ 972 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tel-Aviv 1.331.300
Jeruzalem 1.008.400
Beersheba 664.400
Haifa 553.000
Rehovot 552.600

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Knesset) ima 120 članov, ki so neposredno izvoljeni po proporcionalnem sistemu za štiriletni mandat. Splošno volilno pravico imajo osebe starejše od 18 let.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 9. aprila 2019, naslednje predčasne bodo 17. septembra 2019.

Vodstvo države:

Predsednika (večinoma figura), izvoli večina članov Knesseta za sedemletni mandat. Reuven Rivlin je nasledil Šimona Peresa 24. julija 2014.

Izvršilna oblast:

Kabinet je pristojen za zakonodajo. Premier Binyamin Netanyahu (Likud) je na zadnjih volitvah aprila 2019 ponovno slavil zmago. Ker mu ni uspelo oblikovati koalicijske vlade, so izraelski poslanci 29. maja 2019 izglasovali razpustitev parlamenta. Nove predčasne volitve bodo potekale 17. septembra. 2019.

 

Izrael je član WTO (World Trade Organisation) in ima podpisane sporazume o prosti trgovini z EU, ZDA, EFTA, Turčijo, Mehiko, Kanado, Jordanijo, Egiptom ter Mercosur zvezo. Med Izraelom in palestinskimi ozemlji je od leta 1994 uveljavljena carinska zveza.


Vir: EIU; Factiva, maj 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Ne glede na rezultate volitev leta 2019, se bodo ohranili nekateri cilji strukturnega razvoja, vključno z razvojem infrastrukture in podporo proizvodnemu sektorju. Uspešno izvajanje teh načrtov je ključnega pomena za dolgoročni trajnostni gospodarski razvoj. Nujnost potrebe po takšnem razvoju se bo še okrepila, ko se bo nadaljevala integracija ASEAN in bodo druge države v regiji okrepile svoje konkurenčne prednosti.
Za Izrael ostajajo varnostna vprašanja na prvem mestu. Izrael dojema nestabilnost, ki izhaja iz političnih revolucij v arabskem svetu in iz Irana, kot glavni grožnji. Konflikt s Palestinci ostaja nerazrešen. Izraelske oblasti so naredile znaten napredek pri liberalizaciji gospodarstva, ljudje pa ostajajo zaskrbljenosti zaradi socialno-ekonomske neenakosti.

Inflacija je v letu 2018 znašala 0,8 %, v letu 2019 pa naj bi stopnja inflacije znašala 1,2 %. V letu 2020 bo stopnja inflacije predvidoma dosegla 1 %, v letu 2021 pa 2,1 %.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2018 znašala 4,2 %, prav taka naj bi ostala tudi v letu 2019. Za leto 2020 je napovedana 4,3 % nezaposlenost, v letu 2021 pa 4 %. 

Povprečna bruto mesečna plača v Izraelu je v letu 2018 znašala 2.592,1 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 1.292,4 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge