Izrael

Predstavitev gospodarstva Izraela


Predstavitev gospodarstva Izraela

Predstavitev države

Uradni naziv Medinat Yisra’el / Država Izrael
Mednarodna oznaka IL/ISR
Glavno mesto Jeruzalem
Velikost (km2) 20.325
Prebivalci (mio) 9,8
Uradni jezik Hebrejski in arabski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Judje (74 %), muslimani (18 %), kristjani (1,9 %)
Denarna enota Novi izrealski šekel (ILS)
Čas GMT +2, Slovenija + 1. Poslovni čas
Klicna številka +972
  

Prebivalstvo Izraela


Izrael ima 9,8 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tel-Aviv 1.481.400
Jeruzalem 1.209.700
Beersheba 806.700
Rehovot 635.900
Haifa 599.600

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Knesset) ima 120 članov, ki so neposredno izvoljeni po proporcionalnem sistemu za štiriletni mandat. Splošno volilno pravico imajo osebe starejše od 18 let.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 2.6.2021, naslednje bodo junija 2028. Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1.11.2022, naslednje bodo novembra 2026.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli večina članov Knesseta za sedemletni mandat. Predsednik države je od 9.7.2021 Issac Herzog.
 

Izvršilna oblast:

Po več zakonodajnih porazih vladne koalicije v knesetu sta 20. junija 2022, premier Naftali Bennett in nadomestni premier Yair Lapid, napovedala uvedbo predloga zakona o razpustitvi 24. kneseta, ki je bil potrjen 30. junija 2022. Hkrati je Lapid v skladu s sporazumom o rotaciji, ki je bil del koalicijske pogodbe iz leta 2021, postal vršilec dolžnosti predsednika vlade do volitev 1. novembra.

1. novembra 2022 so potekale zakonodajne volitve, na katerih je zmagal Benjamin Netanyahu. 

Predsednik vlade: Benjamin Netanyahu ( od 29.12.2022)

 

Izrael je član WTO (World Trade Organisation) in ima podpisane sporazume o prosti trgovini z EU, ZDA, EFTA, Turčijo, Mehiko, Kanado, Jordanijo, Egiptom ter Mercosur zvezo. Med Izraelom in palestinskimi ozemlji je od leta 1994 uveljavljena carinska zveza.


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 10,1 9,9 9,8 9,6 9,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 414 426
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 555,3 502,9 470,8 498,6 414,1
 BDP per capita (v EUR): 54.943 50.652 48.266 52.203 44.204
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 516,1 484,8 465,5 451,6 349,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 51.068 48.830 47.711 47.284 37.338
 Rast BDP (v %): 4,4 1,8 1,5 6,5 9,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,1 3,2 3,4 3,8 5,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,8 4,2 4,4 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -92,8 -88,0 -83,7 -100,7 -77,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 73,0 69,4 65,9 75,9 59,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,4 3,3 -3,8 8,6 14,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,2 3,9 -4,3 12,0 21,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 22,7 18,7 15,6 21,8 16,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 20,7+ 75,4 102,9 80,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 45,7+ 203,2 189,9 69,9
Stopnja tveganja države (op): / 34 28 28 29
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 35Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2024 (posodobljeno maj 2024).                                                                                                          
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.


Delo v Izraelu


Tuji državljani morajo za delo v Izraelu najprej najti delodajalca in podpisati pogodbo o zaposlitvi, nato pa pridobiti delovna dovoljenja in odpreti delovni vizum B1.
Tujec je zaradi nezakonitega zaposlovanja v Izraelu lahko izgnan iz države za do 10 let.

Delo v Izraelu je za tujce na voljo v kmetijstvu, gradbeništvu, industriji, hotelirstvu, gostinstvu in v oskrbi starejših.
Povpraševanje je po izkušenih inženirjih, zdravnikih in programerjih.
Najboljše možnosti za zaposlitev nudijo večja mesta, kot so Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa in Ashdod.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Minimalna bruto mesečna plača je v Izraelu v letu 2023 znašala 5.572 ILS ali približno 1.397,19 EUR.
Pričakuje se, da se bo minimalna plača aprila 2024 zvišala za 5,6 % na 5.880 ILS ali približno 1.474,42.
 
Po podatkih izraelskega centralnega statističnega urada je povprečna bruto mesečna plača novembra 2023 znašala 13.407,10 ILS ali približno 3.361,83 EUR.

 
Vrednosti ILS so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 0,9 2,4 5,1 4,4
Rast javne potrošnje 4,7 5,5 -0,8 0,6
Rast investicij 2,0 3,0 5,3 6,4


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 

  • Izrael je v letu 2022 izvozila za 76,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 101,9 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -25,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Izrael največ izvažala električno in elektronsko opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine, optično, tehnično in medicinsko opremo, strojno opremo ter razne kemijske proizvode.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (25,4 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Indija, Združeno kraljestvo in Irska.
  • Izrael je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter bisere, drage kamne, plemenite kovine.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (18,2 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Turčija, Nemčija in Italija.

 

Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,7 Električna in elektronska oprema 16,2
Električna in elektronska oprema 11,7 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 16,0
Stroji, jedrski reaktorji 10,7 Optična, tehn. in medic. oprema 11,2
Vozila 8,6 Stroji, jedrski reaktorji 7,3
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,2 Razni kemijski proizvodi 6,2

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 18,2 ZDA 25,4
ZDA 13,8 Kitajska 8,3
Turčija 9,4 Indija 6,4
Nemčija 6,3 Združeno kraljestvo 5,4
Italija 5,7 Irska 4,3
Slovenija (47. mesto) 0,2 Slovenija (26. mesto) 0,8Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izraelu so v letu 2021 znašale 199,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 21,3 %.
  • Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2021 znašale 99,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 4,0 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v Izrael

 
Države vlagateljice mio EUR
Nizozemska 11.473
Kajmanski otoki 10.984
Združeno kraljestvo 3.456
Luksemburg 3.445
Singapur 2.866
Madžarska 2.316
Švica 2.153
Japonska 1.353
Francija 645
Nemčija 530


 

Podjetje Država
Amdocs Ltd Združeno kraljestvo
Cvcigp Ii Jhc, L.P. Kajmanski otoki
Nestlé S.A. Švica
China National Chemical Corporation Kitajska
Mission College Investments Ltd Kajmanski otoki
Flex Ltd. Singapur
Ibm International C.V. Nizozemska
Hewlett-Packard Luxembourg Sca Luksemburg

 

Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: