Izrael

Predstavitev gospodarstva Izraela

Predstavitev države

 
Uradni naziv Medinat Yisra’el / Država Izrael
Mednarodna oznaka IL/ISR
Glavno mesto Jeruzalem
Velikost (km2) 20.325
Prebivalci (mio) 9,6
Uradni jezik Hebrejski in arabski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Judje (74 %), muslimani (18 %), kristjani (1,9 %)
Denarna enota Novi izrealski šekel (ILS)
Čas GMT +2, Slovenija + 1. Poslovni čas
Klicna številka +972
  

Prebivalstvo Izraela


Izrael ima 9,6 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tel-Aviv 1.209.700
Jeruzalem 1.373.000
Beersheba 806.700
Rehovot 635.900
Haifa 599.600

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Knesset) ima 120 članov, ki so neposredno izvoljeni po proporcionalnem sistemu za štiriletni mandat. Splošno volilno pravico imajo osebe starejše od 18 let.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 2.6.2021, naslednje bodo junija 208. Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1.11.2022, naslednje bodo novembra 2026.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli večina članov Knesseta za sedemletni mandat. Predsednik države je od 9.7.2021 Issac Herzog.
 

Izvršilna oblast:

Po več zakonodajnih porazih vladne koalicije v knesetu sta 20. junija 2022, premier Naftali Bennett in nadomestni premier Yair Lapid, napovedala uvedbo predloga zakona o razpustitvi 24. kneseta, ki je bil potrjen 30. junija 2022. Hkrati je Lapid v skladu s sporazumom o rotaciji, ki je bil del koalicijske pogodbe iz leta 2021, postal vršilec dolžnosti predsednika vlade do volitev 1. novembra.

1. novembra 2022 so potekale zakonodajne volitve, na katerih je zmagal Benjamin Netanyahu. 

Predsednik vlade: Benjamin Netanyahu ( od 29.12.2022)

 

Izrael je član WTO (World Trade Organisation) in ima podpisane sporazume o prosti trgovini z EU, ZDA, EFTA, Turčijo, Mehiko, Kanado, Jordanijo, Egiptom ter Mercosur zvezo. Med Izraelom in palestinskimi ozemlji je od leta 1994 uveljavljena carinska zveza.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 10,0 9,9 9,6 9,4 9,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 414 426 418
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 566,0 522,7 495,4 413,0 362,5
 BDP per capita (v EUR): 56.344 53.010 51.425 44.102 39.342
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 502,6 476,9 446,9 351,1 324,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 50.028 48.367 46.382 37.490 35.167
 Rast BDP (v %): 3,5 2,7 6,1 8,6 -1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,5 4,6 3,8 5,0 4,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 3,1 4,4 1,5 -0,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -107,5 -102,7 -101,9 -77,4 -62,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 85,5 80,3 76,2 59,3 52,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,4 4,0 7,7 14,6 -2,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,0 4,5 9,3 20,6 -8,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 18,6 17,3 21,7 18,2 20,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 14,1+ 102,9 80,5 68,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 11,8+ 189,9 69,9 85,4
Stopnja tveganja države (op): / 28 28 29 29
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 35Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.


Delo v Izraelu


Tuji državljani morajo za delo v Izraelu najprej najti delodajalca in podpisati pogodbo o zaposlitvi, nato pa pridobiti delovna dovoljenja in odpreti delovni vizum B1.
Tujec je zaradi nezakonitega zaposlovanja v Izraelu lahko izgnan iz države za do 10 let.

Delo v Izraelu je za tujce na voljo v kmetijstvu, gradbeništvu, industriji, hotelirstvu, gostinstvu in v oskrbi starejših.
Povpraševanje je po izkušenih inženirjih, zdravnikih in programerjih.
Najboljše možnosti za zaposlitev nudijo večja mesta, kot so Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa in Ashdod.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Minimalna bruto mesečna plača je v Izraelu v januarju 2023 znašala 5.400 ILS ali približno 1.527,80 EUR.
 
Po podatkih izraelskega centralnega statističnega urada je povprečna bruto mesečna plača oktobra 2022 znašala 12.339,90 ILS ali približno 3.491,27 EUR.

 
Vrednosti ILS so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 6,9 3,0 3,4 3,6
Rast javne potrošnje 1,0 3,6 3,2 2,7
Rast investicij 5,3 1,6 4,0 4,6


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 

  • Izrael je v letu 2021 izvozil za 59,1 mlrd EUR blaga, uvozil pa za 75,8 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -16,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Izrael največ izvažal električno in elektronsko opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine, optično, tehnično in medicinsko opremo, strojno opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (27,2 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Indija, Združeno kraljestvo in Nizozemska.
  • Izrael je v letu 2021 največ uvažal električno in elektronsko opremo, strojno opremo, nafto in plin, vozila ter bisere, drage kamne, plemenite kovine.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (18,4 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Nemčija, Turčija in Italija.

 

Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 20198 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Električna in elektronska oprema 12,5 Električna in elektronska oprema 17,0
Stroji, jedrski reaktorji 11,9 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 15,9
Mineralna goriva, olja 10,0 Optična, tehn. in medic. oprema 12,3
Vozila 8,4 Stroji, jedrski reaktorji 8,5
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 5,8 Plastika in plastični izdelki 5,4
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 18,4 ZDA 27,2
ZDA 10,2 Kitajska 7,3
Nemčija 6,3 Indija 4,8
Turčija 6,2 Združeno kraljestvo 4,0
Italija 3,9 Nizozemska 3,7
Slovenija (47. mesto) 0,2 Slovenija (26. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izraelu so v letu 2019 znašale 147,2 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 17,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2019 znašale 100,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 6,2 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: