Svetovni vojaški izdatki so se v 2023 povečali za 6,8 % na rekordnih 2,4 trln USD

četrtek, 25. april 2024
 

Bližnji vzhod je leta 2023 porabil 4,2 % BDP za obrambo, kar je največ na svetu

Po podatkih Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) so države Bližnjega vzhoda leta 2023 porabile 4,2 % svojega bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, kar je najvišja stopnja na svetu.

Leta 2023 se je odstotek BDP, namenjen za obrambo (vojaško breme), v državah Bližnjega vzhoda povečal za 0,5 odstotnih točk. Največje povečanje vojaškega bremena v regiji je imel Libanon s povečanjem za 6 odstotnih točk, Izrael za 0,9 odstotne točke in Savdska Arabija za 0,7 odstotne točke.
 
Ocenjeni vojaški izdatki Bližnjega vzhoda so leta 2023 narasli za 9 % na 200 mlrd USD, saj so vojna med Izraelom in Gazo in stopnjevanje geopolitičnih napetosti spodbudili največje letno povečanje izdatkov v regiji v zadnjem desetletju.
 
K rasti izdatkov so prispevali predvsem 3 največji vojaški potrošniki v regiji - Savdska Arabija, Izrael in Turčija.
 
Izraelska vojaška poraba je bila lani 2. največja na Bližnjem vzhodu za Savdsko Arabijo. Povečala se je za 24 % in dosegla 27,5 mlrd USD.
 
Veliko povečanje vojaške porabe na Bližnjem vzhodu leta 2023 je odraz hitro spreminjajočih se razmer v regiji, od napetih diplomatskih odnosov med Izraelom in več arabskimi državami v zadnjih letih, do izbruha vojne v Gazi in strahu pred širitvijo konflikta po vsej regiji.
 
Iran je bil leta 2023 z 10,3 mlrd USD 4. največji vojaški porabnik na Bližnjem vzhodu. Delež vojaških izdatkov je v obdobju 2019 in 2023 narasel s 27 % na 37 %.
 

Kdo so največji dobavitelji orožja in vojaške opreme za Izrael?

  • ZDA ostajajo največji dobavitelj vojaške opreme za Izrael. Uvoz orožja iz ZDA predstavlja 68 % vsega uvoza orožja v Izrael v obdobju 2013 - 2022.

Združeni narodi so februarja pozvali k takojšnji ustavitvi kakršnega koli prenosa orožja ali streliva v Izrael, ki bi ga uporabili v Gazi, ter pozdravili prekinitev prenosa orožja v Izrael s strani Belgije, Italije, Španije, Nizozemske in japonske družbe Itochu Corporation.  
 

Vpliv konflikta na izraelsko gospodarstvo 

6 mesecev trajajoči napadi na Gazo predstavljajo grožnjo izraelskemu gospodarstvu države, ki se že sooča s strukturnimi izzivi. Država se sooča s tveganji šibkega upravljanja in izvajanja politike, nadaljnje povečanje državnega obrambnega proračuna pa bo negativno vplivalo tudi na državne finance.
 

Katere države so največje porabnice vojaške opreme na svetu? 

Največje porabnice vojaške opreme na svetu so bile v letu 2023 ZDA, Kitajska, Rusija, Indija in Savdska Arabija. Te države so lani skupaj prispevale 61 % svetovne vojaške porabe.

Združeno kraljestvo, Nemčija, Ukrajina, Francija in Japonska so zaokrožile deseterico držav, ki največ trošijo za vojsko na svetu.

Skupaj je prvih 10 porabnic leta 2023 predstavljalo 74 % svetovne porabe.
 

Svetovni izdatki za vojsko so rekordno narasli 

Zaradi vojne v Ukrajini in izraelskega napada na Gazo so se skupni svetovni vojaški izdatki leta 2023 medletno povečali za 6,8 % na rekordnih 2,443 trln USD, kar je najvišja letna rast od leta 2009.
 
Tako visok dvig vojaške porabe je neposreden odgovor na globalno poslabšanje miru in varnosti.

Svetovni vojaški izdatki so se leta 2023 povečali že 9. leto zapored in so se povečali v vseh regijah, pri čemer so se najbolj povečali v Evropi, Aziji in Oceaniji ter na Bližnjem vzhodu.

ZDA so največje porabnice za vojsko na svetu. Leta 2023 so za obrambo namenile 916 mlrd USD, kar je 2,3 % povečanje glede na leto 2022. Največje odstotno povečanje med vsemi kategorijami izdatkov za vojsko v ZDA leta 2023 so predstavljali izdatki za raziskave, razvoj, testiranje in ocenjevanje. 

Kitajska, 2. največja vojaška potrošnica vojaške opreme na svetu, je leta 2023 vojski namenila približno 296 mlrd USD, kar predstavlja 6 % letno povečanje. To je bilo že 29. letno zaporedno povečanje Kitajske za vojaško opremo, država pa predstavlja polovico vojaških izdatkov v azijsko-pacifiški regiji.
 
Vojaški izdatki Rusije so se leta 2023 povečali za 24 % na ocenjenih 109 mlrd USD. Njeni vojaški izdatki so predstavljali 16 % celotne državne porabe, za vojaško opremo je Rusija lani namenila 5,9 % BDP.

Poraba Savdske Arabije se je leta 2023 povečala za 4,3 % na ocenjenih 75,8 mlrd USD, kar predstavlja 7,1 % njenega BDP. Delež Savdske Arabije v svetovnih vojaških izdatkih je lani dosegel 3,1 %. Njena vojaška poraba, kot delež državnih izdatkov, je znašala 24 %, kar je največ na svetu za Ukrajino, ki je sredi vojne.

Ukrajina je leta 2023 postala 8. največja vojaška potrošnica, svoje izdatke je povečala za 51 % na 64,8 mlrd USD. To je bilo največje odstotno povečanje med 10 največjimi porabnicami. Vojaški izdatki Ukrajine so lani dosegli 37 % njenega BDP. 
 

Viri: Factiva, The National

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav 
 
Nemčija namerava za obrambo do leta 2025 nameniti 1,5 % BDP

Vojna v Ukrajini povečuje povpraševanje po vojaški opremi

Zaradi vojne v Ukrajini in globalnih napetosti raste evropska proizvodnja orožjaZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: