Izrael

Prodaja v Izrael

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Izraelski potrošniki so občutljivi na oglaševanje, veliko jim pomeni tudi ugledna blagovna znamka. Izraelci radi nakupujejo, saj jim nakupovanje predstavlja zabavo. Radi imajo kakovostne izdelke in zanje so pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Poprodajne storitve in garancije so obvezne. Izraelci imajo tudi radi nove izdelke. Pri nakupu dajejo prednost lokalnim izdelkom, saj izraelska zakonodaja spodbuja nacionalne proizvode.
 

Tržne poti, distribucija

Čeprav so majhne neodvisne trgovine najpomembnejši maloprodajni kanal v državi, se te borijo s konkurenco velikih trgovskih verig, ki jih ogrožajo zaradi konkurenčnejših cen in daljših obratovalnih ur. V Izraelu obstajajo tri kategorije maloprodaje; nakupovalni centri in supermarketi na obrobju glavnih mest, tradicionalne trgovine z manjšo ponudbo izdelkov v manjših krajih, ter trgovine v centru mesta ali na bencinskih črpalkah. Nakupovalni centri so v Izraelu zelo priljubljeni. Trenutno jih je že preko 200, veliko novih pa še načrtujejo. Prav tako postajajo vse bolj priljubljene tudi specializirane trgovine in diskonti. 

Prodaja v supermarketih se je v Izraelu v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 1,9 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po skromni, 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 2 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu supermarketov je trgovska veriga Yeynot Bitan, ki je imela v letu 2019 20 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovskih verigah je v letu 2019 zrasla za 3 % in dosegla 8,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v diskontnih trgovinah v prihodnjih petih letih rasla po 3 % povprečni letni stopnji rasti in v letu 2024 dosegla vrednost 9,5 mlrd EUR. Največji konkurent med diskontnimi trgovci je Shufersal Ltd, ki je imel v letu 2019 28 % tržni delež, prav tako pa tudi največje število prodajnih mest v državi.

Vrednost spletne prodaje je v Izraelu v letu 2019 zrasla za 14 % in dosegla 3,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi spletna prodaja v Izraelu v prihodnjih petih letih rasla po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 5,7 mlrd EUR. Največja spletna ponudnika na trgu sta Shufersal Ltd in Amazon. Ostali ponudniki so manjši, a jih je na trgu že kar veliko število.

 

Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Shufersal Ltd. 3.563,09
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd. 1.583,20
Bitan Wines Ltd. 1.375,45
Alon Blue Square Israel Ltd 1.197,83
Mega Retail Ltd 618,95
A.B.A. Victory Holding & Management Co. Ltd. 378,25


Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Obliko in rok plačila določa medsebojni dogovor med pogodbenima strankama, ki je odvisen od stopnje medsebojnega zaupanja. Najbolj so v uporabi plačilo na odprt račun, dokumentarni inkaso in akreditiv. Izraelska podjetja zelo rada plačujejo tudi preko spleta.
Plačilni roki so od 30-90 dni, plačilna disciplina je dokaj dobra.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Izrael na 26. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Izraelski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 9,2 mlrd EUR.
 
OECD in IMF sta cestne zastoje v Izraelu opredelila kot najbolj pereč problem v državi. Izrael ima največje prometne zastoje med državami OECD. Gostota prometa v Izraelu znaša povprečno 2.800 vozil na km cest, kar je 3,5-krat več kot je povprečje v državah OECD, ki znaša 800 vozil na km cest. Zastoji pogosto ovirajo prevozne storitve in podaljšujejo čas dobave.
 
Cestni transport je kljub vsemu najpogostejša oblika transporta v državi. Ta segment je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 8 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 87,4 % celotne vrednosti sektorja. Zračni transport je v tem obdobju ustvaril vrednost 593,2 mio EUR ali 6,7 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo izraelski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 10,2 mlrd EUR. Izrael veliko vlaga v nove projekte, ki naj bi trajno odpravili prometne zastoje, ki ovirajo gospodarsko rast. Eden od takih projektov je tudi razvoj podzemne železnice v Tel Avivu. 

 
Tržna segmentacija za leto 2018
 
Segment Odstotek
Cestni transport 87,4%
Letalski transport 6,7%
Pomorski transport 5,1%
Železniški transport 0,8%


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Posodobljeno april 2020.

_