Izrael

Prodaja v Izrael

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Izraelski potrošniki so občutljivi na oglaševanje, veliko jim pomeni tudi ugledna blagovna znamka. Izraelci radi nakupujejo, saj jim nakupovanje predstavlja zabavo. Radi imajo kakovostne izdelke in zanje so pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Poprodajne storitve in garancije so obvezne. Izraelci imajo tudi radi nove izdelke. Pri nakupu dajejo prednost lokalnim izdelkom, saj izraelska zakonodaja spodbuja nacionalne proizvode.
 

Tržne poti, distribucija

Čeprav so majhne neodvisne trgovine najpomembnejši maloprodajni kanal v državi, se te borijo s konkurenco velikih trgovskih verig, ki jih ogrožajo zaradi konkurenčnejših cen in daljših obratovalnih ur. V Izraelu obstajajo tri kategorije maloprodaje; nakupovalni centri in supermarketi na obrobju glavnih mest, tradicionalne trgovine z manjšo ponudbo izdelkov v manjših krajih, ter trgovine v centru mesta ali na bencinskih črpalkah. Nakupovalni centri so v Izraelu zelo priljubljeni. Trenutno jih je že preko 200, veliko novih pa še načrtujejo. Prav tako postajajo vse bolj priljubljene tudi specializirane trgovine in diskonti. 

Prodaja v supermarketih se je v Izraelu v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 1,9 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po skromni, 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 2 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu supermarketov je trgovska veriga Yeynot Bitan, ki je imela v letu 2019 20 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovskih verigah je v letu 2019 zrasla za 3 % in dosegla 8,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v diskontnih trgovinah v prihodnjih petih letih rasla po 3 % povprečni letni stopnji rasti in v letu 2024 dosegla vrednost 9,5 mlrd EUR. Največji konkurent med diskontnimi trgovci je Shufersal Ltd, ki je imel v letu 2019 28 % tržni delež, prav tako pa tudi največje število prodajnih mest v državi.
 

Spletna prodaja


Vrednost spletne prodaje je v Izraelu v letu 2019 zrasla za 14 % in dosegla 3,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi spletna prodaja v Izraelu v prihodnjih petih letih rasla po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 5,7 mlrd EUR. Največja spletna ponudnika na trgu sta Shufersal Ltd in Amazon. Ostali ponudniki so manjši, a jih je na trgu že kar veliko število.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Shufersal Ltd. 3.325,67
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd. 1.477,71
Bitan Wines Ltd. 1.283,80
Alon Blue Square Israel Ltd 1.157,16
M. Yochananof & Sons (1988) Ltd. 716,99
Yohananov M. & Sons (1988) Ltd. 713,26
Tnuva Central Coop. For The Mktg. Of Agr Prod In Israel Ltd. 616,77


Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Obliko in rok plačila določa medsebojni dogovor med pogodbenima strankama, ki je odvisen od stopnje medsebojnega zaupanja. Najbolj so v uporabi plačilo na odprt račun, dokumentarni inkaso in akreditiv. Izraelska podjetja zelo rada plačujejo tudi preko spleta.
Plačilni roki so od 30-90 dni, plačilna disciplina je dokaj dobra.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Izrael na 26. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Izraelski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 10 mlrd EUR.
 
OECD in IMF sta cestne zastoje v Izraelu opredelila kot najbolj pereč problem v državi. Izrael ima največje prometne zastoje med državami OECD. Gostota prometa v Izraelu znaša povprečno 2.800 vozil na km cest, kar je 3,5-krat več kot je povprečje v državah OECD, ki znaša 800 vozil na km cest. Zastoji pogosto ovirajo prevozne storitve in podaljšujejo čas dobave.
 
Največ transporta v Izraelu poteka po cestah. Segment cestnega transporta je v Izraelu v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 8,8 mlrd EUR, kar predstavlja 87,2 % celotne vrednosti sektorja. Segment letalskega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 718,1 mio EUR ali 7,2 % celotne vrednosti sektorja.
 
Analitiki napovedujejo, da bo izraelski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 10,6 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.
 

 
Tržna segmentacija za leto 2019
 
Segment Odstotek
Cestni transport 87,2%
Letalski transport 7,2%
Pomorski transport 4,9%
Železniški transport 0,7%

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Posodobljeno oktober 2020.

_