Izrael

Poslovno sodelovanje Slovenije z Izraelom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 48.156 44.231 92.387 3.926
2017 52.936 67.055 119.990 -14.119
2018 52.887 104.047 156.934 -51.159
2019 58.104 77.181 135.286 -19.077
2020 68.940 85.412 154.352 -16.471
2021 80.545 69.917 150.462 10.628
2022* 85.072 176.639 261.711 -91.567

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2016 – 2022 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz v Izrael v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 20.281 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 10.350 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 8.255 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 7.597 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
9 % 7.002 Les in lesni izdelki, lesno oglje
7 % 5.245 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki

 

Slovenski uvoz iz Izraela v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 27.011 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 10.667 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
13 % 8.922 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 5.676 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 3.908 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 2.207 Svinec in svinčeni izdelki


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Izraelom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BILIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BILIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BILSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BILCZ)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk