Izrael

Poslovno sodelovanje Slovenije z Izraelom


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Izraela v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
39 37 40 32 32

Slovenija je v letu 2023 v Izrael izvozila za 75 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 203 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 279 mio EUR.
S tem se je Izrael lani uvrstil na 32. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 52.887 104.047 156.934 -51.159
2019 58.104 77.181 135.286 -19.077
2020 68.940 85.412 154.352 -16.471
2021 80.545 69.917 150.462 10.628
2022 102.877 189.920 292.797 -87.043
2023 75.412 203.239 278.651 -127.828
2024* 20.674 45.702 66.376 -25.029


Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).       
 

Slovenski izvoz v Izrael v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 18.169 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 10.367 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 8.043 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
9 % 6.614 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
7 % 5.489 Farmacevtski proizvodi
6 % 4.398 Les in lesni izdelki, lesno oglje


Slovenski uvoz iz Izraela v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
62 % 126.002 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 24.967 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 18.893 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
4 % 7.788 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 6.736 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
2 % 3.884 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deliVir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Izraelom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BILIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BILIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BILSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BILCZ)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2022.