Izrael

Poslovno sodelovanje Slovenije z Izraelom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 44.460 31.460 75.920 13.000
2016 48.156 44.231 92.387 3.926
2017 52.936 67.055 119.990 -14.119
2018 52.887 104.047 156.934 -51.159
2019 58.104 77.181 135.286 -19.077
2020 68.940 85.412 154.352 -16.471
2021* 43.198 40.779 83.977 2.419

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v Izrael v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 16.827 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 11.663 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 6.020 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
8 % 5.832 Les in lesni izdelki, lesno oglje
8 % 5.806 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 5.309 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Izraela v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 28.117 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
33 % 27.976 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 6.125 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
7 % 6.008 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 4.789 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 2.138 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Izraelom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BILIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BILIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BILSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BILCZ)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk