Izrael

Gospodarske panoge Izraela

Priložnosti na trgu

Izraelsko gospodarstvo je usmerjeno v visoko tehnologijo in inovacije. Trg je privlačen za proizvajalce vrhunske opreme s tehnološkimi prednostmi pred konkurenco.

Ključni ciljni sektorji za izvoznike vključujejo:

Gradbeništvo: Trenutni obseg naložb v infrastrukturo v Izraelu je nižji od primerljivih držav po vsem svetu. Da bi odpravila to vrzel, izraelska vlada načrtuje obsežne infrastrukturne projekte v skoraj vseh panogah. Vsako leto objavi delovni načrt Infrastrukture, oziroma nacionalno infrastrukturno strategijo. Velik del projektov se izvaja prek modela javno-zasebnega partnerstva. Priložnosti so predvsem na področju dobave gradbenih izdelkov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter gradbene tehnologije.
Potrebe gradbene industrije spodbujajo razvoj gradbene tehnike, vključno s programskimi rešitvami za optimizacijo spletnih strani, upravljanje projektov, razporejanje, uvajanje inovativnih gradbenih metod in materialov ter razvoj najsodobnejše opreme za gradbišča.

Živilski izdelki:  Izrael ni samozadosten v kmetijstvu in je odvisen od uvoza, zato država beleži znaten trgovinski primanjkljaj s hrano in kmetijskimi proizvodi, še posebej z žiti. Uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov znaša približno 6 mlrd EUR letno.

IKT: Izrael ostaja visokotehnološko središče za globalno oblikovanje in raziskave in razvoj, ki ponuja velike priložnosti za trgovinska partnerstva in skupna podjetja. Izraelska podjetja prevzemajo vodilno vlogo pri razvoju varnosti IT, kibernetske varnosti, računalništva v oblaku, poslovne inteligence, virtualizacije, e-uprave in internetnih aplikacij.


Gospodarstvo

Izrael ima tehnološko napredno tržno gospodarstvo. Rezani diamanti, visokotehnološka oprema in farmacevtski izdelki so med vodilnimi v izvozu. Država je vodilna v svetu po številu start-up podjetij. Izrael veliko sredstev nameni za raziskave in razvoj. Izraelski tehnološki inkubatorji so pripomogli, da je Izrael svetovno znan po visokotehnološkem podjetništvu.
Izraelska dohodkovna neenakost in stopnja revščine sta med najvišjimi v državah OECD.
 

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor zaposluje približno 1 % aktivnega prebivalstva in predstavlja 2 % BDP. Glavni kmetijski pridelki so sadje, zelenjava, žita in vino. Pomemben segment je tudi živinoreja. Država je z vidika pridelave hrane samozadostna, z izjemo žit. 

Večina delovne sile (82 %) je zaposlena v storitvenem sektorju, ki predstavlja 71 % BDP. Turizem je kljub izraelsko-palestinskemu konfliktu še vedno velik segment storitvenega sektorja. 

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 27 % BDP in zaposluje 17 % delovne sile. Pomembnejši segmenti izraelskega industrijskega sektorja so proizvodnja kemičnih izdelkov, zdravil (Izrael je specializiran za generična zdravila) in plastike ter visoka tehnologija (aeronavtika, elektronika, telekomunikacije, programska oprema, biotehnologija itd.). Po številu podjetij, registriranih na ameriških borzah, je Izrael na 2. mestu, takoj za Kanado. 

Izrael je v letu 2020 beležil rast industrijskega sektorja v višini 0,3 %. V letu 2021 analitiki napovedujejo 3,8 % rast industrijskega sektorja, v letu 2022 in 2023 pa rast v višini 4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na izraelskem trgu:

 

Telekomunikacijske storitve

Trg telekomunikacijskih storitev je opredeljen kot skupna količina in vrednost trga fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih storitev.

Izraelski trg telekomunikacijskih storitev je v obdobju 2015-2019 upadal po -0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 2,9 mlrd EUR.

Izraelska mobilna širokopasovna penetracija je že presegla 100 %. To odraža visoko konkurenčen mobilni sektor, z več operaterji, ki se borijo za pridobitev uporabnikov, ti pa uživajo poceni mobilne storitve 3G. Čeprav je pokritost 4G v Izraelu precejšnja, je uporaba teh takšnih storitev še vedno nizka, kar je delno posledica previsokih cen storitev in naprav.

Obseg tržne potrošnje se je v obdobju 2015 - 2019 povečeval po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel skupno 14,8 mio uporabnikov. Obseg trga naj bi se do konca leta 2024 povečal na 16,2 milo uporabnikov, kar predstavlja 1,8 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2020–2024.

Najbolj donosen segment na izraelskem trgu telekomunikacijskih storitev je mobilni segment, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 1,6 mlrd EUR, kar predstavlja 53,7 % skupne vrednosti trga. Fiksni segment je leta 2019 ustvaril 1,3 mlrd EUR ali 46,3 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo izraelski trg telekomunikacijskih storitev v obdobju 2020-2024 rasel po 0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 2,8 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Cellcom Israel Ltd.
  • Pelephone Communications Ltd
  • Partner Communications Company Ltd.


Obseg izraelskega trga telekomunikacijskih storitev se je v letu 2019 povečal za 1,7 % in dosegel 14,8 mio uporabnikov. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015-2019 znašala 0,9 %.

Vrednost trga je v letu 2019 upadla za -3 % in dosegla 2,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015-2019 znašala -0,8 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 3.063  
2016 3.063 -1,6 %
2017 3.097 3,9 %
2018 2.881 -2,5 %
2019 2.946 -3,0 %
  

V letu 2024 naj bi po napovedih analitikov obseg trga telekomunikacijskih storitev  dosegel 16,2 mio uporabnikov, kar je 9,1 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša 1,8 %.
 
Vrednostno naj bi trg v letu 2024 dosegel 2,8 mlrd EUR, kar je 3 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša 0,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 2.972 -0,6 %
2021 2.972 -0,5 %
2022 2.894 0,4 %
2023 2.773 0,9 %
2024 2.809 1,7 %
  

Segment mobilnih storitev je največji segment na izraelskem trgu telekomunikacijskih storitev in je imel v letu 2019 53,7 % tržni delež.

Tržni deleži po segmentih za leto 2019 (glede na vrednost v odstotkih)

Mobilne storitve 53,7 %
Fiksne storitve 46,3 %
  


Izrael predstavlja 11,5 % trga telekomunikacijskih storitev v regiji MEA.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019(v odstotkih) 

Savdska Arabija 49,0 %
ZAE 26,6 %
Egipt 12,9 %
Izrael 11,5 %

 

Največja podjetja na področju telekomunikacijskih storitev v Izraelu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
B Communications Ltd. 2.169,88
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. 2.169,88
Internet Gold-Golden Lines Ltd. 1.989,32
Cellcom Israel Ltd. 901,10
Partner Communications Co. Ltd. 785,91
Bezeq International Ltd. 367,05
Pelephone Communications Ltd. 225,45

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, december 2020.


Turizem - hotelirski sektor

Vrednost hotelirskega sektorja predstavlja vse prihodke, ki jih ustvarijo hoteli, moteli in drugi ponudniki nastanitev, obseg trga pa je opredeljen kot število nastanitev v državi.

Izraelski hotelirski sektor je v obdobju 2016-2020 rasel po 7 % povprečni letni stopnji in bo v letu 2020 predvidoma dosegel vrednost 4,5 mlrd EUR. Pandemija COVID-19 je leta 2020 močno spremenila obete v turističnem sektorju v svetovnem merilu in svetovno gospodarstvo potisnila v recesijo. Kriza zaradi korona virusa je povzročila znatno zmanjšanje mednarodnih in domačih potovanj. Številni hoteli po državi so bili prisiljeni zapreti svoja vrata. Tri največje izraelske hotelske verige, Fattal, Dan Hotels in Isrotel, so v prvem polletju 2020 skupaj izgubile več kot 230 mio EUR, saj so se jim prihodki zmanjšali za -60 % na 1,7 mlrd EUR.

Število nastanitev v Izraelu se je v obdobju 2016-2020 povečevalo po 3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 doseglo skupno 447 enot. Število nastanitev se bo po napovedih do konca leta 2025 povečalo na 508, kar predstavlja 2,6 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2021–2025.

Analitiki napovedujejo, da se bo vrednost izraelskega hotelirskega sektorja v obdobju 2021-2025 povečevala po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 5,4 mlrd EUR. Zaradi nejasne in hitro spreminjajoče-se situacije glede pandemije COVID-19, bi se negativne posledice pandemije na hotelirski sektor lahko nadaljevale tudi še v letu 2021. Večina velikih mednarodnih hotelskih podjetij je znova odprla svoja vrata, a morajo sedaj prepričati potrošnike, da je med pandemijo varno potovati in obiskati njihove hotele. Povpraševanje po turističnih storitvah naj bi se v prihodnjih petih letih ponovno okrepilo, kar pa je odvisno od nadaljnjega poteka pandemije COVID-19, ki je trenutno še negotov. Povečano povpraševanje po turističnih storitvah je pričakovati šele po odpravi omejitev potovanj, zajezitvi virusa ter povrnitvi zaupanja potrošnikov v varna potovanja.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Fattal Hotels Ltd
  • Isrotel Hotels Management Inc
  • Dan Hotels Corporation Ltd
  • Marriott International Inc
 

Vrednost izraelskega hotelirskega sektorja je v letu 2020 zrasla za 4,5 % in dosegla 4,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 7 %.

Vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 3.498  
2017 3.917 11,9 %
2018 4.293 9,6 %
2019 4.388 2,2 %
2020 4.584 4,5 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost izraelskega hotelirskega sektorja v letu 2025 dosegla 5,4 mlrd EUR, kar je 19,8 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 3,7 %.

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 4.842 5,6 %
2022 5.134 6,0 %
2023 5.420 5,6 %
2024 5.000 -7,7 %
2025 5.494 9,9 %
 

Izrael predstavlja 19,7 % MEA hotelirskega sektorja glede na vrednost. Največji tržni delež imajo ZAE, 52,8 %.

Tržna segmentacija v MEA regiji za leto 2020 (v odstotkih)  

ZAE 52,8 %
Savdska Arabija 22,4 %
Izrael 19,7 %
Ostale države v MEA 5,1 %

 


Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Izraelu (2019)

Podjetje Prodaja v mio EUR
Fattal Holdings (1998) Ltd. 1.298,28
Isrotel Ltd. 355,91
Africa Israel Hotels Ltd. 86,50
Beit Yatziv Company Ltd. - A Public Benefit Company 81,23
Hachsharat Hayishuv Hotels Ltd. 45,78
Tamares Hotels Ltd. 40,57
Hilton Tel Aviv 30,42Vir: Factiva, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje