Izrael

Gospodarske panoge Izraela

Priložnosti na trgu

Izraelsko gospodarstvo je usmerjeno v visoko tehnologijo in inovacije. Trg je privlačen za proizvajalce vrhunske opreme s tehnološkimi prednostmi pred konkurenco.

Ključni ciljni sektorji za izvoznike vključujejo:

Zdravstvo: Letno Izrael uvozi za približno 4 mlrd EUR zdravstvenih izdelkov (pripomočkov in farmacevtskih izdelkov). V Izraelu je vse več starejšega prebivalstva, sredstva za zdravstvo pa so omejena. Posledično je povpraševanje po varčnih izdelkih in po izdelkih, ki pomagajo bolnikom spremljati njihovo zdravje doma. Dobro razvit je tudi zasebni sektor na področjih zobne, očesne in estetske kirurgije, ki povprašuje po naprednih medicinskih instrumentih in aparatih.

Živilski izdelki:  Izrael ni samozadosten v kmetijstvu in je odvisen od uvoza, zato država beleži znaten trgovinski primanjkljaj s hrano in kmetijskimi proizvodi, še posebej z žiti. Uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov znaša približno 6 mlrd EUR letno.

IKT: Izrael ostaja visokotehnološko središče za globalno oblikovanje in raziskave in razvoj, ki ponuja velike priložnosti za trgovinska partnerstva in skupna podjetja. Izraelska podjetja prevzemajo vodilno vlogo pri razvoju varnosti IT, kibernetske varnosti, računalništva v oblaku, poslovne inteligence, virtualizacije, e-uprave in internetnih aplikacij.


Gospodarstvo

Izrael ima tehnološko napredno tržno gospodarstvo. Rezani diamanti, visokotehnološka oprema in farmacevtski izdelki so med vodilnimi v izvozu. Država je vodilna v svetu po številu start-up podjetij. Izrael veliko sredstev nameni za raziskave in razvoj. Izraelski tehnološki inkubatorji so pripomogli, da je Izrael svetovno znan po visokotehnološkem podjetništvu.
Izraelska dohodkovna neenakost in stopnja revščine sta med najvišjimi v državah OECD.
 

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor zaposluje približno 1 % aktivnega prebivalstva in predstavlja 2 % BDP. Glavni kmetijski pridelki so sadje, zelenjava, žita in vino. Pomemben segment je tudi živinoreja.

Turizem je kljub izraelsko-palestinskemu konfliktu še vedno velik segment storitvenega sektorja. Večina delovne sile (81,8 %) je zaposlena v storitvenem sektorju, ki predstavlja 71 % BDP.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 27 % BDP in zaposluje 17,2 % delovne sile. Pomembnejši segmenti izraelskega industrijskega sektorja so proizvodnja kemičnih izdelkov, zdravil (Izrael je specializiran za generična zdravila) in plastike ter visoka tehnologija (aeronavtika, elektronika, telekomunikacije, programska oprema, biotehnologija itd.)

Izrael je v letu 2019 beležil rast industrijskega sektorja v višini 3 %. V letu 2020 analitiki napovedujejo -6,7 % upad industrijskega sektorja, v letu 2021 rast v višini 2,9 % in v letu 2022 rast v višini 4,5 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na izraelskem trgu:

 

Telekomunikacijske storitve

Trg telekomunikacijskih storitev je opredeljen kot skupna količina in vrednost trga fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih storitev.

Izraelski trg telekomunikacijskih storitev je v obdobju 2014-2018 upadal po -1,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 10,3 mlrd EUR.

Penetracija mobilnih širokopasovnih storitev je pred kratkim presegla 100 %, kar odraža zelo konkurenčen mobilni sektor, z več operaterji in relativno poceni 3G mobilnimi storitvami. Medtem ko je pokritost s 4G storitvami v Izraelu precejšnja, je sprejetje takšnih storitev še vedno nizka, predvsem zaradi previsokih stroškov storitev in naprav.

Obseg trga telekomunikacijskih storitev je v Izraelu v obdobju 2014-2018 rasel po 0,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel skupno 14,5 mio uporabnikov. Po napovedih bo obseg trga v obdobju 2019-2023 rasel po 1,7 % povprečni letni stopnji in v letu 20123 dosegel 15,8 mio uporabnikov.

Izraelski trg telekomunikacijskih storitev je zelo zasičen in je le malo prostora za količinsko rast. Vsakršna prihodnja rast vrednosti je zato odvisna od preobrata trenda padajočih cen naročnin. Nižje cene, ki jih povzroča zelo konkurenčno poslovno okolje, pa napovedujejo stalno povečevanje potrošnje v napovedanem obdobju.

Najbolj donosen segment trga telekomunikacijskih storitev v Izraelu je segment mobilnih storitev, saj je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 5,6 mlrd EUR, kar predstavlja 54,3 % celotne vrednosti trga. Segment fiksnih storitev je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 4,7 mlrd EUR ali 45,7 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo izraelski trg telekomunikacijskih storitev v obdobju 2019-2023 upadal po -0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 9,7 mlrd EUR.Izraelski trg telekomunikacijskih storitev se je v letu 2018 zmanjšal za 1,1 % in dosegel obseg 14,5 mio uporabnikov. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2014–2018 znašala 0,5 %.


Vrednostno je trg v letu 2018 upadel za 2,9 % in dosegel 10,3 mlrd EUR. Povprečna  letna stopnja rasti je v letih 2014–2018 znašala -1,9 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 9.937  
2015 11.582 -2,7 %
2016 11.306 -2,4 %
2017 11.137 0,3 %
2018 10.358 -2,9 %
  

V letu 2023 naj bi po napovedih analitikov obseg trga telekomunikacijskih storitev  dosegel 15,8 mio uporabnikov, kar je 8,7 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 1,7 %.
 
Vrednostno naj bi trg v letu 2023 dosegel 9,7 mlrd EUR, kar je 2,1 % manj kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša -0,4 %

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 10.566 -2,3 %
2020 10.032 -0,9 %
2021 9.745 -0,4 %
2022 9.543 0,4 %
2023 9.651 1,1 %
  

Segment mobilnih storitev je največji segment na izraelskem trgu telekomunikacijskih storitev in je imel v letu 2018 54,3 % tržni delež.

 

Tržni deleži po segmentih za leto 2018 (glede na vrednost v odstotkih)

Mobilne storitve 54,3 %
Fiksne storitve 45,7 %
  


Izrael predstavlja 12,2 % trga telekomunikacijskih storitev v regiji MEA.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018(v odstotkih) 

Savdska Arabija 48,4 %
ZAE 28,3 %
Izrael 12,2 %
Egipt 11,1 %

 

Največja podjetja na področju telekomunikacijskih storitev v Izraelu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Internet Gold-Golden Lines Ltd. 2.309,84
B Communications Ltd. 2.242,26
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. 2.234,93
Cellcom Israel Ltd. 884,29
Partner Communications Co. Ltd. 781,42
Pelephone Communications Ltd. 240,81
Eci Telecom Ltd. 215,26

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2019.


Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Trg transportnih storitev v Izraelu je v obdobju 2014-2018 rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 9,2 mlrd EUR.

Prometni zastoji predstavljajo velik problem v Izraelu. Med državami OECD ima Izrael največ prometnih zastojev na cestah. Gostota prometa v Izraelu znaša povprečno 2800 vozil na kilometer cest, kar je 3,5-krat več kot je povprečje v državah OECD, ki znaša 800 vozil na kilometer cest. Zastoji ovirajo transportne storitve, saj se s tem podaljšuje čas dobave. Izrael največ izvaža drage kamne in zdravila, zato ni presenetljivo, da prevladuje cestni tovorni promet, saj morajo surovine prevažati od vira do proizvodnih obratov, nato pa v morska in zračna pristanišča za izvoz. Glavni izvozni destinaciji Izraela sta ZDA in Kitajska, kar povečuje tudi uporabo zračnega in pomorskega transporta. Cestni transport je v letu 2018 v Izraelu ustvaril prihodke v višini 7,9 mlrd EUR, kar predstavlja 87,4 % celotne vrednosti trga. Zračni transport je v letu 2018 ustvaril vrednost 0,6 mlrd EUR ali 6,7 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo izraelski trg transportnih storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 3,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 10,2 mlrd EUR.

Izrael želi odpraviti problem prometnih zastojev, ki ovirajo gospodarsko rast, zato investira v številne nove projekte, kot je na primer razvoj podzemne železnice v Tel Avivu.

Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.


 

Največji konkurenti na trgu so:

  • CEVA Holdings LLC
  • FedEx Corporation
  • El Al Israel Airlines Ltd.
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd.


Cestni transport je največji segment transportnega sektorja v Izraelu in predstavlja 87,4 % celotne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Cestni transport 87,4 %
Letalski transport 6,7 %
Pomorski transport 5,1 %
Železniški transport 0,8 %


Izrael predstavlja 18,5 % vrednosti transportnega sektorja v MEA regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Savdska Arabija 41,3 %
ZAE 28,5 %
Izrael 18,5 %
Egipt 11,7 %


Največja podjetja na področju letalskega transporta v Izraelu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Knafaim Holdings Ltd. 1.890,69
El Al Israel Airlines Ltd. 1.846,51
Israel Airports Authority 442,76
Q.A.S. Israel Ltd 150,60
Arkia Israel Airlines Ltd. 124,02
Laufer Aviation - Ghi Ltd 115,16
Israir Airlines & Tourism Ltd. 77,00

 

Največja podjetja na področju cestnega transporta v Izraelu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Albar Mimunit Services Ltd 607,08
Dan Public Transportaion Company Ltd 170,29
Kavim Public Transportation Ltd. 136,23
Magen David Adom 126,01
Afikim 102,17
Metropoline - Public Transport Ltd 53,13
Avi Crane Services & Heavy Transport (1991) Ltd. 35,66Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje