Izrael

Gospodarske panoge Izraela

Gospodarstvo

Izrael ima tehnološko napredno tržno gospodarstvo. Rezani diamanti, visokotehnološka oprema in farmacevtski izdelki so med vodilnimi v izvozu. Država je vodilna v svetu po številu start-up podjetij. Izrael veliko sredstev nameni za raziskave in razvoj. Izraelski tehnološki inkubatorji so pripomogli, da je Izrael svetovno znan po visokotehnološkem podjetništvu.
Izraelska dohodkovna neenakost in stopnja revščine sta med najvišjimi v državah OECD.
 

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor zaposluje približno 1 % aktivnega prebivalstva in predstavlja 2 % BDP. Glavni kmetijski pridelki so sadje, zelenjava, žita in vino. Pomemben segment je tudi živinoreja. Država je samozadostna v preskrbi s hrano, z izjemo žit.

Turizem je kljub izraelsko-palestinskemu konfliktu še vedno velik segment storitvenega sektorja. Večina delovne sile (81 %) je zaposlena v storitvenem sektorju, ki predstavlja 78 % BDP.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 17 % delovne sile. Pomembnejši segmenti izraelskega industrijskega sektorja so proizvodnja kemičnih izdelkov, zdravil (Izrael je specializiran za generična zdravila) in plastike ter visoka tehnologija (aeronavtika, elektronika, telekomunikacije, programska oprema, biotehnologija itd.)

Izrael je v letu 2018 beležil rast industrijskega sektorja v višini 3,1 %. V letu 2019 analitiki napovedujejo 2,3 % rast industrijskega sektorja, v letu 2020 3 % in v letu 2021 8 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na izraelskem trgu:

 

Avtomobilska industrija – trg novih avtomobilov

V analizo je zajeta prodaja novih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih osebnih avtomobilov. Tržna vrednost je izračunana po maloprodajnih cenah (MPC).

Izraelski trg novih avtomobilov je v obdobju 2013-2017 rasel po visoki, 10,6 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 12,5 mlrd EUR. Za primerjavo, trg novih avtomobilov v Savdski Arabiji je v zadnjih petih letih upadal po -4 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 9,1 mlrd EUR, medtem ko je trg novih avtomobilov v ZAE v tem obdobju upadal po -8,2 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 3,2 mlrd EUR. Gospodarska uspešnost Izraela je spodbudila zasebno potrošnjo in s tem povpraševanje na trgu novih avtomobilov. Dodatno so povpraševanje spodbudile tudi nižje obrestne mere. Leta 2016 je trg dosegel najvišjo rast, saj se je povečalo zaupanje potrošnikov zaradi pospešene rasti gospodarstva in napovedi povečanja davkov v letu 2017. Uvedba okoljskega davka, ki so ga uvedli leta 2017, je zmanjšala prodajo novih avtomobilov, saj so se cene večjih osebnih avtomobilov povečale za 2 % do 5 %, pa tudi večino nakupov novih avtomobilov so potrošniki opravili v letu 2016, ko so bili pogoji za nakup bolj ugodni.

Obseg izraelskega trga novih avtomobilov se je v obdobju 2013-2017 povečeval po 7,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel 271.400 enot. Po napovedih se bo obseg trga v obdobju 2018-2022 povečeval po 4,5 % CAGR in v letu 2022 dosegel 337.400 enot. Vrednost trga naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 5,2 % CAGR in v letu 2022 dosegla 14,7 mlrd EUR. Za primerjavo, trg novih avtomobilov v Savdski Arabiji naj bi v prihodnjih petih letih rasel upadal po -6,5 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 5,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg v ZAE v napovedanem obdobju upadal po -6 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 2,1 mlrd EUR. Prodaja avtomobilov bo v Izraelu v naslednjih nekaj letih še naprej močno rasla, predvsem zaradi relativno nizke stopnje lastništva avtomobilov glede na razvito državo. V Izraelu imajo le približno 311 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Pozitivne makroekonomske napovedi bodo še dodatno spodbujale povpraševanje po novih avtomobilih, prav tako pa tudi davčne olajšave na avtomobile z učinkovito porabo goriva.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Hyundai Motor Company
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Toyota Motor Corporation
  • Volkswagen Group 
 
Izraelski trg novih avtomobilov se je v letu 2017 zmanjšal za 2 % in dosegel obseg 271.400 enot. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 7,9 %.

Vrednostno je trg v letu 2017 upadel za 1,8 % in dosegel 12,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 10,6 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 7.067  
2014 7.894 11,5 %
2015 10.630 12,0 %
2016 12.972 21,9 %
2017 12.477 -1,8 %
  

V letu 2022 naj bi po napovedih analitikov v Izraelu prodali 337.400 novih avtomobilov, kar je 24,3 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 4,5 %.
 
Vrednostno naj bi trg v letu 2022 dosegel 14,7 mlrd EUR, kar je 29,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 5,2 %

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 12.689 7,1 %
2019 13.474 4,9 %
2020 13.801 5,0 %
2021 14.462 5,1 %
2022 14.677 3,7 %
  

Hyundai je največji konkurent na izraelskem trgu novih avtomobilov in je imel v letu 2017 26,7 % tržni delež.
 

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2017 (glede na vrednost v odstotkih)

Hyundai 26,7 %
Volkswagen 17,8 %
Nissan 11,7 %
Toyota 11,1 %
Ostali 32,7 %
  


Izrael predstavlja 47,9 % trga novih avtomobilov v regiji MEA.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017(v odstotkih)

 
Izrael 47,9 %
Savdska Arabija 34,8 %
ZAE 12,3 %
Egipt 5,0 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Izraelu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
FMS Enterprises Migun Ltd. 60,46
Kardosh Nazareth Ltd. 7,23
Automotive Industries Ltd. 7,08
Girsh H. Industries (1985) Ltd. 5,36
Isrametal Ltd. 5,36
Sortline Ltd. 5,36
Tomgo Ltd 5,36

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Izraelu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mobileye NV 309,61
A. Aloni Skies Ltd. 7,61
Asif-Automobile Spare Parts Ltd 7,61
Brightway Vision Ltd 7,61
Fishman Automotive Oem Ltd 7,61
Hudson Vehicle Products Development Ltd. 7,61
Lilush M. & Sons Ltd. 7,61
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.


Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Izraelski transportni sektor je v obdobju 2013-2017 rasel po 1,9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 8,9 mlrd EUR. Za primerjavo, transportni sektor v Savdski Arabiji je v zadnjih petih letih rasel po 2,7 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 21 mlrd EUR, medtem ko je transportni sektor ZAE v tem obdobju rasel po 4,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 14,5 mlrd EUR.
Izraelska izvozna industrija je precej razdrobljena in se je v času nizkega svetovnega povpraševanja precej zmanjšala, posledično pa se je zmanjšalo tudi povpraševanje po prevoznih storitvah. Cene diamantov, ki so eden od primarnih izvoznih izdelkov Izraela, so se v letih 2015 in 2016 precej znižale, povečalo pa se je povpraševanje s strani Kitajske, Japonske in zahodnih držav. V letu 2014 so diamanti in dragi kamni predstavljali le 6,8 %, v letu 2017 pa že 25 % celotnega izraelskega izvoza.
 
Najbolj donosen segment izraelskega transportnega sektorja je cestni transport, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 7,8 mlrd EUR ali 87,7 % celotne vrednosti sektorja. Segment letalskega transporta je v letu 2017 ustvaril 531 mio EUR, kar predstavlja 6,1 % celotne vrednosti sektorja. V izraelskem izvozu prevladujejo diamanti in dragi kamni, elektronska oprema ter zdravila. Zato ni presenetljivo, da v transportnem sektorju prevladuje cestni tovorni promet, saj je potrebno surovine prepeljati od virov do proizvodnih obratov, nato pa v pomorska in zračna pristanišča za izvoz. Izraelske glavne izvozne partnerice so ZDA, Združeno kraljestvo, Hongkong in Kitajska, kar pripomore k spodbujanju uporabe letalskega in pomorskega transporta.
 
Po napovedih analitikov bo izraelski transportni sektor v obdobju 2018-2022 rasel po 3,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 9,6 mlrd EUR. Transportni sektor Savdske Arabije naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 22,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi transportni sektor ZAE v napovedanem obdobju rasel po 7,5 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 19 mlrd EUR.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • CEVA Holdings LLC
  • FedEx Corporation
  • El Al Israel Airlines Ltd.
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Izraelski transportni sektor je v letu 2017 zrasel za 2,7 % in dosegel vrednost 8,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 1,9 %.

Vrednost sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 7.027  
2014 6.968 -0,8 %
2015 8.461 1,3 %
2016 8.822 4,3 %
2017 8.902 2,7 %
 

Za leto 2022 napovedujejo, da bo izraelski transportni sektor dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR, kar je 18 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018 – 2022 znaša 3,4 %.

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 8.757 3,6 %
2019 9.136 3,5 %
2020 9.212 3,4 %
2021 9.480 2,9 %
2022 9.576 3,5 %


Cestni transport je največji segment transportnega sektorja v Izraelu in predstavlja 87,7 % celotne vrednosti sektorja.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Cestni transport 87,7 %
Letalski transport 6,1 %
Pomorski transport 5,4 %
Železniški transport 0,8 %


Izrael predstavlja 17,3 % vrednosti transportnega sektorja v MEA regiji.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Savdska Arabija 40,8 %
ZAE 28,3 %
Izrael 17,3 %
Egipt 11,1 %
Kuvajt 2,5 %


Največja podjetja na področju letalskega transporta v Izraelu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Knafaim Holdings Ltd. 1.710,30
El Al Israel Airlines Ltd. 1.665,93
Israel Airports Authority 426,91
Q.A.S. Israel Ltd 103,99
Sun dOr International Airlines Limited 49,86
Maintenance Wings - Limited Partnership 36,40
Logisticare Ltd 31,53

 


Največja podjetja na področju cestnega transporta v Izraelu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Albar Mimunit Services Ltd 585,35
Kavim Public Transportation Ltd. 183,72
Metropoline - Public Transport Ltd 89,56
Afikim 88,97
Egged Taavura Ltd 66,02
Blue Sky 2000 Car Rental Ltd. 52,55
Citypass Ltd 38,24Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje