Izrael

Gospodarske panoge Izraela

Priložnosti na trgu

Izraelsko gospodarstvo je usmerjeno v visoko tehnologijo in inovacije. Trg je privlačen za proizvajalce vrhunske opreme s tehnološkimi prednostmi pred konkurenco.

Ključni ciljni sektorji za izvoznike vključujejo:

Gradbeništvo: Izraelski gradbeni sektor je vreden približno 37 mlrd EUR. Rast sektorja pospešuje povpraševanje po novih stanovanjih in infrastrukturi. Izraelska vlada namerava do leta 2040 zadovoljiti stanovanjske potrebe naraščajoče populacije in zgraditi 1,5 mio novih stanovanj.
Trenutni obseg infrastrukturnih naložb v Izraelu je nižji od primerljivih držav po svetu. Da bi odpravila to vrzel, izraelska vlada trenutno načrtuje obsežne infrastrukturne projekte v skoraj vseh panogah in vsako leto objavi nacionalni infrastrukturni načrt, ki združuje vse projekte, ki so v teku, predvideni v proračunu ali odobreni s strani vlade. Pomemben del projektov se izvaja po modelu javno-zasebnih partnerstev.

Živilski izdelki: Izrael ni samozadosten v kmetijstvu in je odvisen od uvoza, zato država beleži znaten trgovinski primanjkljaj s hrano in kmetijskimi proizvodi, še posebej z žiti. Uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov znaša približno 6 mlrd EUR letno. Izraelski uvozniki se pri izbiri izdelkov odločajo na podlagi kakovosti in cene. Izdelki iz Evrope imajo prednost pri uvozu zaradi bližine trgov in v nekaterih primerih nižjih proizvodnih stroškov. Ker je EU največji trg izraelski trg, se izraelska zakonodaja in sistem standardizacije hrane in prehranskih dopolnil vse bolj usklajuje z evropskimi standardi.

IKT in AI: Izrael ostaja visokotehnološko središče za globalno oblikovanje in raziskave in razvoj, ki ponuja velike priložnosti za trgovinska partnerstva in skupna podjetja. Izraelska podjetja prevzemajo vodilno vlogo pri razvoju varnosti IT, kibernetske varnosti, računalništva v oblaku, poslovne inteligence, virtualizacije, e-uprave in internetnih aplikacij.
Izraelska vlada si prizadeva, da bi Izrael postala ena izmed 5 najboljših držav na svetu za razvoj tehnologije AI. Za dosego tega cilja namerava vlada v to industrijo vložiti od 250 do 500 mio EUR. Izrael je vodilna država glede na število novoustanovljenih podjetij na področju AI. Ne tem področju skupno deluje že 1.500 podjetij in analitiki napovedujejo, da se bodo prihodki v izraelskem sektorju AI v naslednjih 4 letih potrojili.


Gospodarstvo

Izrael ima tehnološko napredno tržno gospodarstvo. Rezani diamanti, visokotehnološka oprema in farmacevtski izdelki so med vodilnimi v izvozu. Država je vodilna v svetu po številu start-up podjetij. Izrael veliko sredstev nameni za raziskave in razvoj. Izraelski tehnološki inkubatorji so pripomogli, da je Izrael svetovno znan po visokotehnološkem podjetništvu.
Izraelska dohodkovna neenakost in stopnja revščine sta med najvišjimi v državah OECD.
 
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor zaposluje približno 1 % aktivnega prebivalstva in predstavlja prav tako 1 % BDP. Glavni kmetijski pridelki so sadje, zelenjava, žita in vino. Pomemben segment je tudi živinoreja. Država je z vidika pridelave hrane samozadostna, z izjemo žit. 

Preko 80 % delovne sile je zaposlene v storitvenem sektorju, ki predstavlja 79 % BDP. Turizem je velik segment storitvenega sektorja. 

 
Vir: EIU; Factiva, junij 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje okoli 1/5 delovne sile. Pomembnejši segmenti izraelskega industrijskega sektorja so proizvodnja kemičnih izdelkov, zdravil (Izrael je specializiran za generična zdravila) in plastike ter visoka tehnologija (aeronavtika, elektronika, telekomunikacije, programska oprema, biotehnologija itd.). 
 
Izrael je v letu 2021 beležil rast industrijskega sektorja v višini 3,6 %. V letu 2022 analitiki napovedujejo 3,1 % rast industrijskega sektorja, v letih 2023 in 2024 pa rast v višini 3,1 % in 3,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na izraelskem trgu:

 

Vojaški letalski in obrambni trg

Vojaški letalski in obrambni trg je v analizi predstavljen kot vsota prihodkov, ustvarjenih iz podpisanih poslov in novih pogodb, podpisanih v določenem koledarskem letu. Trg vključuje vojaška letala, vojaška vozila, mornariška plovila ter sisteme in orožja. 
 
Izraelski vojaški letalski in obrambni trg je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 4,5 mlrd EUR, kar predstavlja -9,3 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.
Negativna povprečna letna stopnja v tem obdobju je predvsem posledica velikega padca vrednosti trga v času pandemije.
 
Vrednost trga se je leta 2021 medletno povečala za 21 %, pa tudi napovedi za prihodnjih 5 let kažejo na visoko stopno rasti, glede na naraščajoče varnostne grožnje.
 
Delež BDP za obrambo je v Izraelu razmeroma visok v primerjavi z drugimi državami in je glede na raziskavo MarketLine ocenjen na 1,13 %. V absolutnem znesku dosega raven izdatkov za obrambo v državi 481,9 EUR na prebivalca, zaradi česar je eden največjih obrambnih trgov na Bližnjem vzhodu. Glede na neposredno grožnjo, ki jo predstavljajo iranske balistične in križarke, je Izrael veliko vložil v razvoj celovitega zemeljskega sistema protiraketne obrambe.
 
Segment sistemov in orožja je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu, s skupnimi prihodki v višini 2,6 mlrd EUR, kar ustreza 58,7 % skupne vrednosti trga. Segment vojaških vozil je leta 2021 prispeval prihodke v višini 930 mio EUR ali 20,1 % skupne vrednosti trga.
 
Analitiki napovedujejo, da bo izraelski vojaški letalski in obrambni trg v prihodnjih 5 letih rasel po 5,9 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 ustvaril vrednost 6 mlrd EUR.
 
Izdatki za obrambo bodo v Izraelu v prihodnjih letih močno narasli, zaradi napovedane gospodarske rasti, nižjega javno-finančnega primanjkljaja in povečane varnostne grožnje po geopolitični nestabilnosti po invaziji Rusije v Ukrajini.
 
Izrael bo svoje izdatke za obrambo osredotočil na nabavo bojnih letal, predvsem reaktivnih letal F35 in F15, raket, korvet, podmornic z jedrsko zmogljivostjo, opreme za varovanje meja in komunikacijskih sistemov. V prihodnjih letih se bodo izdatki za obrambo preusmerili s tradicionalnega orožja na tehnološko naprednejša orožja.

 
Glavni konkurenti na trgu:

 • Israel Aerospace Industries Ltd
 • Elbit Systems Ltd
 • Rafael Advanced Defense Systems Ltd
 • Lockheed Martin Corp
 • Textron Inc.
 • The Boeing Company
 
Vrednost izraelskega vojaško-letalskega in obrambnega trga je v letu 2021 zrasla za 21 % in dosegla vrednost 4,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala -9,3 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 6.940 -5,7 %
2018 7.127 2,7 %
2019 7.210 1,2 %
2020 3.735 -48,2 %
2021 4.519 21,0 %Analitiki napovedujejo, da bo vrednost izraelskega vojaško-letalskega in obrambnega trga v letu 2026 dosegla 6 mlrd EUR, kar je 33 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 5,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 5.350 18,4 %
2023 6.235 16,5 %
2024 7.014 12,5 %
2025 6.319 -9,9 %
2026 6.008 -4,9 %


Izrael predstavlja 19,3 % vrednosti MEA (srednji vzhod in Afrika) vojaško-letalskega in obrambnega trga. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021, glede na vrednost (v odstotkih) 


 

Največja podjetja na področju obrambne industrije v Izraelu 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Elbit Systems Ltd. 5.382,97
Rafael Advanced Defense Systems Ltd. 2.768,83
Rada Electronic Industries Ltd. 115,07
Ashot Ashkelon Industries Ltd. 108,00
F.M.S. Enterprises Migun Ltd. 80,33
IMCO Industries Ltd. 61,88
Shladot Ltd 24,95Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, november 2022.
 Živilska industrija

 
Poraba hrane v Izraelu predstavlja približno 15 % skupnih izdatkov gospodinjstev. Približno 25 % denarja, porabljenega za hrano, gre za sveže sadje in zelenjavo.

Izrael ima veliko in sofisticirano živilsko predelovalno industrijo, ki zagotavlja široko paleto živilskih izdelkov. Skoraj 2.000 izraelskih podjetij se ukvarja s predelavo hrane. Sektor je raznolik in sodoben, zlasti v primerjavi z večjim delom širše regije.

Trend ozaveščenosti o zdravju pospešuje razvoj novih izdelkov.

Vodilni proizvajalci v izraelskem živilskem sektorju:

 • Tnuva Central Cooperative
 • Osem (v lasti Nestlé)
 • Strauss Group
 • Israel Edible Products
 • Tivall (zdaj del Osema)
 • Meir Ezra Group.
Številna multinacionalna podjetja, kot so Nestlé, Unilever, Pilsbury, Danone, Knorr, Heinz/Starkist, Procter & Gamble, Del Monte, Cadbury Schweppes, Yoplait, Coca- Cola, PepsiCo in Best Foods, so uspešno vstopili na trg z licenčnimi pogodbami ali v sodelovanju z lokalnimi proizvajalci hrane.


Celično kmetijstvo

Prehranska varnost, zdravje ljudi in skrb za okolje, spodbujajo razvoj kmetijskih proizvodov, razvitih s celičnim gojenjem in ne s tradicionalnim kmetijstvom.

Številna izraelska zagonska podjetja, ki se ukvarjajo s celičnim kmetijstvom, privabljajo zanimanje in naložbe v svetovni industriji proizvodnje hrane.

Glavni konkurenti v tem segmentu so:
 • podjetje BioMilk (Wilk), ki razvija trajnostno, laboratorijsko gojeno mleko.
 • Podjetje MeaTech, proizvajalec gojenih mesnih izdelkov, ki razvija komercialno celično zamenjavo za tradicionalno gojeno meso. Podjetje poleg svojih piščančjih in govejih celičnih linij razvija tudi prašičje celične linije, z namenom prihodnje množične proizvodnje gojene svinjine.
 • Podjetje Future Meat Technologies, proizvajalec gojenih mesnih izdelkov.
 • Podjetje NewCo (skupno podjetje podjetja Tnuva in biotehnološkega podjetja Pluristem Therapeutics ). Novo skupno podjetje bo razvijalo, izdelovalo in tržilo živilske izdelke na osnovi celic.

Napovedi trga

 • Po napovedih Fitch Solutions, bo rast prodaje hrane v Izraelu leta 2022 dosegla 10,1 %, poraba za hrano pa se bo leta 2022 povzpela na 132,8 mlrd ILS ali približno 34,75 mlrd EUR.
 • Najvišjo stopnjo rasti bo v letu 2022 dosegel segment olja in maščob (10,6 %), najnižjo pa segment sladkorja in sladkornih izdelkov (3,8 %).
 • Srednjeročno, torej do leta 2026, naj bi se poraba hrane povečevala po 5,8 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegla 159,6 mlrd ILS (41,77 mlrd EUR).

 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Izraelu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Strauss Group Ltd. 1.917,63
Neto M.E. Holdings Ltd. 1.121,42
Neto Malinda Trading Ltd. 1.051,58
Osem Investment Ltd. 1.046,22
Tnuva Food Industries - Israel Agricultural Cooperative Society Ltd. 608,67
Off Oz (Marketing) Ltd 373,85
Gan Shmuel Foods Ltd. 217,51Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, november 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje