Uporaba spletnega portala Acccess2Markets, 25. februar 2021 ob 9.00 uri

petek, 05. februar 2021

Evropska komisija, Generalni direktorat za trgovino, organizira vrsto seminarjev s ciljem predstavitve nove spletne platforme Access2Markets. Spletna predstavitev s prevodom v slovenščino bo potekala 25. februarja 2021 od 9:00 do 11:00 ure. Ciljna skupina so podjetja, poslovne organizacije, združenja ter vsi, ki jih zanima delovanje in uporaba portala Access2Markets. Udeležba je brezplačna.

Potrditev udeležbe na spletnem seminarju 25. februarja 2021. 

Slovenski udeleženci se lahko udeležijo tudi vseh ostalih izobraževanj glede portala v drugih jezikih.

Povezava do spletne strani z izobraževalnimi seminarji vezanimi na uporabo spletne strani Access2Markets.

Kaj nudi  spletni portal Access2Markets?

Spletni portal Access2Markets je zasnovan z namenom, da bi pomagal podjetjem, še posebej malim in srednje velikim, pri trgovanju z državami izven EU, da bi čim bolje izkoristila prednosti trgovinskih sporazumov EU.  

V pomoč je lahko tako podjetjem, ki že trgujejo mednarodno kot tudi tistim, ki šele začenjajo raziskovati priložnosti na tujih trgih. Na portalu  so na voljo podatki o izvozu kot tudi uvozu v EU za posamezne izdelke glede carinskih stopenj in davkov, carinskih postopkov,  pravil o poreklu blaga, trgovinskih ovir, zahtev za posamezni izdelek, statistike,…  

Podatki so na voljo za vse države EU in za več kot 120 izvoznih trgov po vsem svetu.  Portal vsebuje pregled in možnosti, kako izkoristiti prednosti trgovinskih sporazumov EU

Vključuje tudi glavno novost, ki podjetjem pomaga razumeti in uporabljati pravila o poreklu blaga: orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu blaga ROSA, ki filtrira in razloži pravila ter zagotovi prilagojen seznam. Na voljo je v vseh 24 uradnih jezikih EU. Njegova uporaba je brezplačna.  
  

Uporabne povezave

-           Video predstavitev portala v angleškem jeziku, kjer je na kratko opisana uporaba portala
-           Predstavitvena brošura portala v slovenskem jeziku
-           Predstavitve izkušenj evropskih podjetij   
-           Spletna orodja in storitve za manjša podjetja
 
 

Potrditev udeležbe na spletnem seminarju 25. februarja 2021. 
Več informacij o bazah podatkov za izvoznike.