Baze podatkov

Baze MAT


Vas zanima:
 • Katera država uvozi največ izdelkov, ki jih proizvajate?
 • Na katerih trgih uvoz "vaših" izdelkov raste?
 • Kakšne so carinske dajatve ali druge omejitve za izdelek v posamezni državi?


Slovenskim podjetem zagotavljamo brezplačen dostop do tržno-analitske baze podatkov MAT (Market Analitics Tools), ki zajemajo baze Trade Map, Market Access Map, Trade Competitiveness Map in Standards Map, ki so odlično dopolnilo in pomoč pri raziskavah tujega trga ali pripravi izvoznega načrta. 

Do tržno-analitske baze podatkov MAT  lahko dostopate na osnovi registracije.

Baze MAT vam zagotavljajo informacije, kot so:

 • katera država uvozi in izvozi največ izdelkov/storitev, ki jih proizvajate in kakšen je delež v svetovnem uvozu/izvozu;
 • kakšni so trendi uvoza in izvoza teh izdelkov na tujih trgih;
 • kolikšen je obseg in gibanje izvoza in uvoza teh izdelkov v določeno državo po letih, četrtletjih, mesecih;
 • kakšne možnosti za diverzifikacijo izdelkov ponujajo tuji trgi;
 • kakšne so carinske dajatve in tarifne opustitve v preko 185 državah;
 • tržne analize 240 držav;
 • podatke o tujih neposrednih investicijah za 200 držav skupaj s podatki o trgovinskih tokovih, tarifah in o podjetjih v tujini, s katerimi je mogoče prepoznati nove poslovne priložnosti, ki jih ponujajo tuji trgi, itd.


Med navedenimi bazami podatkov izpostavljamo bazo Trade Map, ki predstavlja največjo bazo podatkov s področja mednarodne trgovine na svetu in nudi podatke o trgovinskih tokovih v merskih enotah, po vrednostih, količini za:

 • 220 držav in regij,
 • 5300 proizvodov (HS kode).

 

Access2Markets

 
Access2Markets, brezplačno orodje Evropske Komisije, je zasnovano z namenom pomoči malim in srednjim podjetjem pri poslovanju na trgih izven EU. Zgotavlja informacije podjetjem, ki izvažajo ali uvažajo iz EU, o uvoznih in izvoznih pogojih v tretjih državah.
 

Katere informacije so na voljo v okviru portla Access2Markets?

 • carine
 • davki 
 • postopki in dokumenti, ki jih zahteva carinjenja v državi partnerici
 • statistični podatki  o trgovinskih tokovih blaga med EU in državami, ki niso članice EU
 • trgovinske ovire
 • varna hrana/zdravstveno varstvo živali/zdravstveno varstvo rastlin  
 • preferencialni sporazumi in pravila o poreklu blaga  
 • podatkovna zbirka držav
Podjetja lahko uporabijo portal tudi za stik z Evropsko komisijo in prijavo trgovinskih ovir, na katere naletijo na tretjih trgih, kot tudi za pregled evidentiranih ovir na tretjih trgih.  Več informacij.
 
 

Izobraževanja glede uporabe portala Access2Markets

Evropska komisija organizira spletne predstavitve glede uporabe portala. Zainteresirani udeleženci se lahko prijavijo na spletne predstavitve v angleškem ali katerem drugem jeziku EU.

Ciljna skupina so podjetja, poslovne organizacije, združenja, strokovnjaki za promocijo trgovine in drugi, ki bi želeli izvedeti več o uporabi portala.
 

Uporabne povezave