Nasveti za uspeh v izvozu

 
  • Osredotočite se na trg, ki največ obljublja: Uspešna podjetja se osredotočajo na en tuj trg naenkrat in šele po uspehu na prvem trgu se osredotočijo na naslednjega.
  • Učite se od podjetji z izkušnjami: Pogovorite se s slovenskimi podjetji, ki so uspela na vašem ciljnem tržišču. Mnoga vam bodo povedala svoje izkušnje o tem, kaj je za njih funkcionalno in kaj ni. Poglejte v bazo www.sloexport.si in ugotovite imena uspešnih izvoznih podjetij v vašem sektorju in na ciljnem tržišču.
  • Predvidite potrebna finančna sredstva: Raziskovanje tujega tržišča lahko traja dalj časa in stane več od pričakovanega. Bodite pripravljeni na dodatne stroške, potrebne za raziskavo tržišča, lansiranje proizvoda in za osebne obiske.
  • Pripravite se na povpraševanje: Bodite pripravljeni zadovoljiti povečano povpraševanje kot posledico uspešnega izvoza. Ne pozabite načrtovati, kako boste prilagodili svoj proizvod ali storitev potrebam in okusu vaših ciljnih tržišč.
  • Opravite osebno srečanje: Mreženje na tujih tržiščih se najbolje opravlja osebno.Telefonski pogovori in elektronska pošta so odlični za začetek, ampak najboljša so osebna srečanja.
  • Proučite tržišče in kulturo: Poslovni ljudje in stranke na večini tujih tržišč cenijo vaš napor, da želite vedeti več o njihovi kulturi.
  • Postavite realna pričakovanja: Razvijanje tujega tržišča je dolgoročna obveza. Za to so potrebni čas, napor in sredstva. Bodite pripravljeni na dolgo pot in vztrajajte.


Povzeto po: Priročnik za izvoznike, Deloitte., JAPTI 2008
Število izvoznih trgov slovenskih podjetij v letih 2013-2017

Število izvoznih trgov    2013   2014   2015   2016   2017 
 1        13.115       13.354         14.107        14.773        15.307  
 2          2.935        3.205          3.282         3.406           3.411  
 Od 3 do 5          3.737           4.002           4.151           4.362           4.727  
 Od 6 do 9          1.047           1.060           1.134           1.187           1.224  
 Od 10 do 14            448             452             487              502              573  
 Od 15 do 19            209             239             270              287              266  
 20 ali več            364             384             416              459              499  
Število izvoznih podjetij            21.855             22.696             23.847             24.976             26.007  

 

Vir: SURS