Uvoz izdelkov iz ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje v Evropsko unijo

sreda, 07. december 2022
 

Obvestilo uvoznikom glede uvoza izdelkov iz ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje v EU


V Uradnem listu Evropske unije št. 2022/C 458/02 z dne 1. 12. 2022 je objavljeno Obvestilo uvoznikom glede uvoza izdelkov iz ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje v Evropsko unijo.

Evropska komisija je z Obvestilom uvoznikom o uvozu izdelkov v Unijo na podlagi Sporazuma o pridružitvi med EU in Ukrajino z območij ukrajinskih regij Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, z dne 23. februarja 2022 (2022/C 87 I/01) obvestila uvoznike, da za blago, proizvedeno na območjih ukrajinskih regij Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ali izvoženo s teh območij, niso izpolnjeni potrebni pogoji, da bi lahko carinski organi Ukrajine učinkovito upravljali in nadzirali preferencialno tarifno obravnavo, določeno v Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani.

Glede na to, da je bil z Uredbo Sveta (EU) 2022/1903 (1) z dne 6. oktobra 2022 spremenjen naslov Uredbe (EU) 2022/263 (2) z dne 23. februarja 2022 in razširjeno geografsko področje uporabe omejitev iz navedene uredbe, da se zajamejo vsa ukrajinska območja, ki niso pod vladnim nadzorom, v regijah Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje, je treba navedeno obvestilo uvoznikom posodobiti.

Uvoz blaga s poreklom s teh določenih ozemelj v Evropsko unijo je prepovedan. V skladu s členom 2(2)(b) Uredbe (EU) 2022/263 se ta prepoved ne uporablja za blago s poreklom s teh ozemelj, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino. Ker carinski organi Ukrajine nimajo možnosti, da bi uporabili ustrezne določbe Sporazuma, s čimer bi zagotovili, da je blago s teh območij upravičeno do preferencialne tarifne obravnave, in preverili, ali izpolnjuje vse potrebne zahteve, kot je določeno zlasti v členu 33 Protokola 1 k Sporazumu o pridružitvi, pogoji, pod katerimi bi bilo tako blago upravičeno do preferencialne tarifne obravnave, niso izpolnjeni. Zato se gospodarskim subjektom iz Evropske unije svetuje, da ne zahtevajo preferencialne obravnave za uvoz v Unijo za nobeno blago, proizvedeno na ukrajinskih območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, v regijah Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje, ali izvoženo s teh območij.

Blago, katerega uvoz v Unijo ni omejen na podlagi Uredbe (EU) 2022/263, je upravičeno do preferencialne tarifne obravnave, odobrene s Sporazumom o pridružitvi, če ima poreklo iz Ukrajine in so mu priložena potrebna dokazila o poreklu v obliki potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo ukrajinski organi, ali izjave na računu, ki jo sestavi pooblaščeni izvoznik v Ukrajini. Posodobljeni seznam ukrajinskih carinskih uradov in pooblaščenih izvoznikov, ki imajo pravico izdajati ali izdelovati dokazila o poreklu, je na voljo carinskim organom držav članic. Tako blago se zato lahko uvaža in bi moralo biti upravičeno do preferencialne tarifne obravnave pod enakimi pogoji kot uvoz iz katerih koli drugih delov Ukrajine pod vladnim nadzorom.

***

(1)  UL L 259I, 6.10.2022, str. 1.
(2)  UL L 42I, 23.2.2022, str. 77.


Vir: eur-lex.europa.eu

 

Priporočilo uvoznikom v EU z območij, ki niso pod nadzorom ukrajinske vlade


Po odločitvi Evropske unije z dne 6. oktobra 2022 o prepovedi uvoza blaga z območij regij Zaporožje in Herson, ki niso pod nadzorom ukrajinske vlade, je Ministrstvo za gospodarstvo Ukrajine prejelo številne pritožbe s strani ukrajinskih izvoznikov zaradi zavrnitve carinskih uradov v državah članicah EU, da bi izvedli postopke obravnave blaga. 

Zato sta Ministrstvo za gospodarstvo in Državna carinska uprava Ukrajine izdala priporočilo izvoznikom, katerih proizvodni obrati so v regijah Zaporožje in Herson ter drugih regijah v bližini kontaktne črte. 

Ukrajinskim podjetjem iz omenjenih regij priporočata, da pri izvozu blaga v države članice EU obvezno pridobijo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 v papirni obliki, čeprav imajo status pooblaščenega izvoznika.   


Pripravil:

Taras Prytula
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
e-naslov: Taras.Prytula@gov.si

 

Preberite tudi:

Izzivi rusko - ukrajinske krize