V Belorusiji se je število proizvajalcev pohištva v zadnjih petih letih podvojilo

torek, 25. avgust 2020

Po podatkih Bellesbumprom, beloruskega koncerna za lesno in papirno industrijo, se je število proizvajalcev pohištva v Belorusiji v zadnjih petih letih več kot podvojilo. Številni novi projekti ter odprtje novih lesno-predelovalnih proizvodnih zmogljivosti so pospešili odprtje novih malih in srednje velikih podjetij v panogi. Od leta 2015, ko je Bellesbumprom ustanovil nove tovarne lesnih plošč, se je v državi število proizvajalcev pohištva več kot podvojilo. Danes v Belorusiji deluje približno 1.300 proizvajalcev pohištva.

Industrijska politika sektorja temelji na razpoložljivosti domačih surovin in njihovi uporabi v proizvodnji izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Skoraj celotna paleta izdelkov podjetij koncerna Bellesbumprom je izvozno usmerjena, hkrati pa predstavlja nadomestilo za uvožene izdelke.
Koncern Bellesbumprom uvaja ukrepe za nadomestitev uvoza za blago, kjer se uvoz povečuje, ali če v državi ni takšne proizvodnje. Takih izdelkov je trenutno 43, vključujejo pa lesene plošče, vezane plošče, celulozo, papir in karton. Izdelke, ki nadomeščajo uvoz, izdeluje 26 podjetij, ki so združeni v koncern Bellesbumprom.

Po besedah predsednika koncerna, Mihaela Kaska, se je proizvodnja blaga, ki nadomešča uvoz, v letu 2019 več kot podvojila v primerjavi z letom 2015. V petih letih je proizvodnja takšnih izdelkov znašala 1,7 mlrd EUR. Lani se je ponudba izdelkov, ki nadomeščajo uvoz, na domačem trgu povečala za 1,6 krat v primerjavi z letom 2015.

Trenutno Bellesbumprom v lesni industriji izvaja nove projekte, ki so osredotočeni na nadomeščanje uvoza:
  • Tovarna celuloze Svetlogorsk bo poleg celuloze začela proizvajati še papir za pakiranje moke, sladkorja, mleka v prahu, krmnih mešanic, cementa in suhih gradbenih mešanic. Proizvodna zmogljivost bo znašala vsaj 100.000 ton na leto.
  • Proizvajalec časopisnega papirja Shklov konkurira za projekt za začetek izdelave osnovnega papirja za dekorativne materiale za oblaganje. Proizvodna zmogljivost naj bi dosegla 30.000 ton na leto.
  • Projekt začetka proizvodnje premaznega in ne-premaznega kartona v Dobrušu je skoraj dokončan. Te proizvodne zmogljivosti bodo v celoti zadovoljile potrošniški trg po takšnem kartonu v državi. Proizvodnja bo stekla do konca leta 2020.
Proizvodnja izdelkov, ki nadomeščajo uvoz, bo v obdobju 2020-2024 rasla po 168 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 2,6 mlrd EUR. 
 
Beloruski koncern Bellesbumprom, ki ima sedež v Minsku, združuje največje državne in druge pravne osebe, ki proizvajajo široko paleto lesnih izdelkov. Je neprofitna organizacija in je podrejena Svetu ministrov. Koncern združuje približno 50 podjetij različnih oblik lastništva, ki so skupaj največji potrošnik lesa, proizvedenega v državi. Dejavnost koncerna je razdeljena na tri sektorje: sektor za sečnjo, sektor industrije celuloze in papirja ter sektor obdelave lesa in pohištva. Proizvodnja pohištva predstavlja več kot 40 % celotne količine tržnih izdelkov koncerna. Podjetja, ki delujejo v okviru koncerna, svoje izdelke izvažajo v 60 držav po svetu.

Viri: Factiva, Business World Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije