V BIH so začeli z gradnjo vetrne elektrarne Grebak

četrtek, 10. december 2020

Nemški investitor je v začetku decembra v Bosni in Hercegovini začel z gradnjo vetrne elektrarne Grebak, ki bi imela moč 66 MW. Vrednost projekta znaša približno 130 mio BAM ali 66,5 mio EUR.

To bo prva vetrna elektrarna v Republiki Srbski in ena največjih v Bosni in Hercegovini. Zgrajena bo v bosanski občini Nevesinje, ki se nahaja približno 270 km južno od Banja Luke. Gradnja elektrarne bo predvidoma končana v roku 24 mesecev. Elektrarno naj bi do konca leta 2022 priključili na električno omrežje, proizvedla pa bo približno 180 MWh elektrike na leto. To bo v Republiki Srbski znatno povečalo delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov.

Investitor bo na lokaciji namestil 10 vetrnih turbin po 6,6 MW, pri čemer bo ena turbina letno proizvedla dovolj električne energije za potrebe 4.500 gospodinjstev, kar predstavlja skoraj celotno občino Nevesinje.Aprila 2019 je Republika Srbska z družbo VE Grebak podpisala 50-letni koncesijski dogovor za gradnjo in obratovanje vetrne elektrarne z močjo 49,5 MW in z letno močjo 130 GWh električne energije. Konec novembra 2020 pa so podpisali aneks h koncesijski pogodbi za povečanje zmogljivosti vetrne elektrarne na 66 MW in povečanje proizvodnje energije.

Nov vetrni projekt naj bi BIH pomagal pri diverzifikaciji oskrbe z energijo. BIH, ki 60 % električne energije proizvede iz elektrarn na premog, preostanek pa iz hidroelektrarn, si prizadeva za diverzifikacijo oskrbe z energijo in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. V državi deluje le en vetrni park z zmogljivostjo 50,5 MW, zato si več investitorjev prizadeva v prihodnjih letih dodati približno 500 MW vetrnih zmogljivosti.


 
Viri: Factiva, SeeNews, Reuters
 
Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije