V Črni gori bodo v pristanišču Bar zgradili 2,5 mlrd vreden kontejnerski terminal

četrtek, 13. avgust 2020

Črnogorska vlada je napovedala gradnjo novega kontejnerskega terminala v pristanišču Bar, kar je del vladne Strategije za razvoj pomorskega gospodarstva za obdobje 2020-2030. Tako bi Bar v Črni gori lahko postal prvo pristanišče za ladje, ki uporabljajo Jadransko morje kot prehod v Evropo. Ocena stroškov projekta znaša do 2,5 mlrd EUR.

Nov terminal bodo začeli graditi prihodnje leto po poslovnem modelu koncesij in zasebno-javnega partnerstva. Projekt bo predvidoma končan do leta 2025, terminal pa bo imel zmogljivost za upravljanje plovil kapacitete več kot 22.000 TEU.

Nove kontejnerske zmogljivosti bodo zahtevale tudi nove naložbe v cestno, železniško in ladijsko infrastrukturo, da bodo lahko tovor, ki ga bodo pripeljale ladje, pretovorili v Evropo, Severno Afriko in Zahodno Azijo. Pristanišče se lahko razvije v glavni prehod za srbski, bosanski, kosovski in makedonski tovorni promet, ki bo imel povezavo s ključnimi prometnimi koridorji v državah Evropske unije.

Turški Global Ports Holding (GPH) je z privatizacijo leta 2013 pridobil operativne pravice pristanišča v Baru in je sedaj njegov večinski lastnik. Večnamensko pristanišče ima dolžino pomola 1.440 m, namenske terminale za kontejnerske ladje, splošne tovorne ladje in križarke. Pristanišče pokriva skupno površino 518.790 m² z devetimi privezi, letna zmogljivost pa je 750.000 TEU in 6 mio ton splošnega tovora. Odkar je GPH prevzel pristanišče, je eden od pomolov namenjen premetu križark.

V začetku letošnjega leta je Luka Bar AD, ki je upravljavec pristanišča Bar, poročal o trikrat večjem prometu v januarju 2020 v primerjavi z januarjem 2019. Skupni pretovor je januarja 2020 znašal 227.615 ton, kar je 2,7-krat več kot v enakem obdobju leta 2019, ko je znašal 83.404 ton. Marca letos pa je pandemija korona virusa negativno vplivala tudi na poslovanje pristanišča.

Nov kontejnerski terminal bo verjetno zanimiv tako za operaterje pristaniških terminalov, kot za globalna ladjarska podjetja, zlasti s Kitajske.

Izvršni direktor Luka Bar, Vladan Vučelić, je februarja letos sporočil, da razmišljajo o izgradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG), ki bi upravljal z uvozom ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v Evropo. Istega meseca je državo obiskal Steven Winberg, ameriški pomočnik sekretarja za fosilno energijo, da bi preučil možnosti uvoza ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina. Washington si namreč želi povečati izvoz v Evropo in odpreti nov trg, s tem pa konkurirati ruskim dobavam plina v Evropo.

Viri: Factiva, SeeNews, PortsEurope

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike