V Evropi je 6 mio izrabljenih vozil, ki so velik vir materialov za proizvodnjo

četrtek, 14. september 2023
 

Evropska komisija je julija 2023 predstavila osnutek uredbe o izrabljenih vozilih 

Vsako leto približno 6 mio vozil v Evropi doseže konec svoje življenjske dobe. Po končani življenjski dobi veljajo za izrabljena vozila, ki pa vsebujejo ogromno zakladnico materialov, od energetsko intenzivnih surovin, kot sta jeklo in aluminij, do plemenitih kovin in redkih zemelj.

Direktiva EU o izrabljenih vozilih iz leta 2000 določa ukrepe za preprečevanje in omejevanje odpadkov iz izrabljenih vozil in njihovih komponent ter zagotavlja, da so ti ponovno uporabljeni, reciklirani ali predelani.

Od leta 2015 je treba vsaj 95 % neobremenjene mase vseh izrabljenih vozil ponovno uporabiti ali reciklirati. Od tega je potrebno vsaj 85 % teže ponovno uporabiti ali reciklirati. 

Države članice letno poročajo o količini izrabljenih vozil ter stopnjah predelave in recikliranja. Številke so že zdaj zelo visoke. V povprečju je stopnja ponovne uporabe v EU dosegla skoraj 95 %, stopnja recikliranja pa 89 %.

Evropska komisija zdaj revidira direktivo in je julija 2023 predstavila osnutek uredbe. Kljub visokim stopnjam recikliranja obstajajo številne ovire na poti do delujočega krožnega gospodarstva v avtomobilskem sektorju.

Do danes so bile reciklirane in ponovno uporabljene le majhne količine plastike, proizvedene odpadne kovine pa so nizke kakovosti. 

Poleg tega se bo s prehodom na elektro-mobilnost in vse večjo integracijo elektronike v vozila povečalo povpraševanje po bakru in kritičnih surovinah. Poudarek revizije je torej na ciljih glede uporabe recikliranih materialov, pa tudi na problemu neznanega nahajališča izrabljenih vozil. 
 

Proizvajalci uporabljajo predvsem primarne surovine 

Avtomobilska industrija je ena največjih porabnic primarnih surovin in je doslej uporabljala le malo recikliranih materialov. 

Po podatkih Evropske komisije ima evropski avtomobilski sektor: 
  • 19 % povpraševanja iz jeklarske industrije EU
  • 10 % celotne porabe plastike
  • 42 % povpraševanja po aluminiju
  • 6 % povpraševanja po bakru
  • 65 % proizvodnje gumenih izdelkov
  • velik delež ravnega stekla, proizvedenega v EU.

Poleg tega so tu še surovine za baterije, kot so kobalt, litij, nikelj, mangan in grafit, po katerih se bo z naraščanjem e-mobilnosti povpraševanje izjemno povečalo.
Zahteve po krožnosti baterijskih surovin bodo urejene v Odloku o baterijah, ki bo stopil v veljavo v začetku leta 2024.

Komisija tudi predvideva, da bo avtomobilska industrija v Evropi postala največji porabnik kritičnih surovin za trajne magnete za električne motorje. Pri tem je Evropa v veliki meri odvisna od Kitajske. 94 % trajnih magnetov je uvoženih iz Kitajske, pa tudi redke zemlje, potrebne zanje, se večinoma izkopljejo in predelajo na Kitajskem.

Baker in redke zemlje so že na seznamu surovin EU, ki so zaradi trenutne odvisnosti od posameznih izvoznih držav ter naraščajočega povpraševanja, strateškega pomena za industrijo. 

Zakon o kritičnih surovinah, o katerem trenutno potekajo pogajanja v Evropskem parlamentu, zanje predvideva večje proizvodne zmogljivosti znotraj EU, diverzifikacijo uvoza in večje zmogljivosti recikliranja.  
 

Pomisleki Nemške avtomobilske industrije (VDA) 

Komisija želi spodbujati recikliranje in ponovno uporabo surovin v avtomobilskem sektorju in zato v novi uredbi določa cilje za uporabo recikliranih materialov v vozilih. 
Da bi določila možne cilje za vsebnost recikliranih redkih zemelj, aluminija in magnezija ter njihovih zlitin, bi morala po mnenju VDA Komisija najprej izvesti študije izvedljivosti.

VDA stremi k povečanju uporabe sekundarnih materialov in s tem k uporabi manj novih materialov iz fosilnih virov in rud. Do danes je bilo uporabljeno le majhno število sekundarnih materialov. Veliko projektov se nanaša predvsem na recikliranje baterij električnih avtomobilov. 

Po podatkih BMW Group so vozila trenutno sestavljena iz do 30 % recikliranega in ponovno uporabljenega materiala. 

Letos je Audi začel s projektom za stalno povečevanje deleža recikliranih materialov, uporabljenih v Audijevi floti v naslednjih nekaj letih.

V nasprotju s tem, kar je predvideno v osnutku zakona Evropske komisije, je treba omogočiti uporabo vseh materialnih virov, pravijo v VDA. 
Na primer, osnutek Komisije za plastiko predvideva le pristop po uporabi in zaprti krog, pri katerem je treba kvote za uporabo recikliranih materialov doseči z uporabo predelanih materialov iz istega tipa vozila. Tega pa v praksi ni mogoče izvajati. Zato bi moralo biti več medpanožnih možnosti za podjetja, da bi sploh lahko začela dosegati določene kvote. VDA zato predlaga temeljito preučitev količine in sestave kvote za uporabo reciklatov in njeno prilagoditev dejanskim razmeram na trgu.
 

Izvoz in nezakonita razgradnja motita cikel recikliranja 

V Nemčiji se okoli 78 % izrabljenih vozil izvozi in zato v Nemčiji niso več na voljo za recikliranje. 

Skoraj 90 % izrabljenih vozil Nemčija izvozi v druge države EU. Temu pa pogosto sledi izvoz v neevropske države, kot je Zahodna Afrika. 

Po podatkih okoljskega programa ZN (UNEP) je bilo od leta 2015 do 2020 42 % rabljenih vozil, s katerimi se trguje v državah EU, izvoženih v države zunaj EU. 
S tem izvozom se izgubijo znatne količine sekundarnih surovin za recikliranje, kar povečuje potrebo po energetsko intenzivni primarni proizvodnji in prispeva k odvisnosti od globalnih dobavnih verig, zlasti za kritične surovine.

Poleg tega v Nemčiji vsako leto ne zabeležijo približno 150.000 izrabljenih vozil. Razlog je običajno neprepoznana razgradnja v nelegalnih reciklažah. 

Evropska komisija zato predlaga, da je izginotje vozil potrebno ustaviti z več pregledi, digitalnim sledenjem izrabljenih vozil po vsej EU in višjimi globami za kršitve. Prepovedati bi morali tudi izvoz rabljenih vozil, ki niso v prometu.
 

Komisija širi odgovornosti na proizvajalce 

Osnutek vsebuje tudi naslednje zahteve: 
  • Proizvajalci avtomobilov morajo razstavljavcem zagotoviti jasna in podrobna navodila o tem, kako zamenjati in odstraniti dele in komponente med uporabo in ob koncu življenjske dobe vozila.
  • Treba je okrepiti nacionalne sisteme razširjene odgovornosti proizvajalca. Njihov namen je zagotoviti ustrezno financiranje obveznih postopkov obdelave odpadkov, ustvariti spodbude za predelovalce, da izboljšajo kakovost recikliranih materialov iz izrabljenih vozil, ter tako spodbujati okrepljeno sodelovanje med izvajalci obdelave in proizvajalci.
  • Z ukrepi naj bi zajeli več vozil. Obseg se postopoma širi na nove kategorije, kot so motorna kolesa, tovornjaki in avtobusi.
  • Države članice bi morale ustvariti spodbude za delavnice in servisne delavnice za podporo prodaje rezervnih delov.
 
Javna razprava o tem bo potekala do konca oktobra.
 

 
Viri: Factiva, Frankfurter Rundschau, Münchner Merkur

 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju zelene tehnologije

Globalni trendi na področju avtomobilske industrije

Nemška avtomobilska industrijaZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: