V letu 2021 večji izvoz pohištva kljub pandemiji

četrtek, 24. februar 2022

V letu 2021 je kljub pandemiji več evropskih držav beležilo večji izvoz pohištva, med njimi Poljska, Nemčija in Danska.

Poljski pohištveni sektor je uspel kljubovati recesiji, ki jo je povzročila pandemija korona virusa, saj je izvoz poljskega pohištva lani dosegel 13 mlrd EUR. Poljska je tako ubranila svoj položaj 2. največje izvoznice pohištva na svetu, takoj za Kitajsko. Cene pohištva so se na Poljskem lani medletno povišale za 15 % do 20 %, a rast cen ni bila edini vzrok za ta dober rezultat, saj so poljski proizvajalci svojo ponudbo razširili za približno 6 %. Prodaja poljskega pohištva v ZDA se je lani povečala za 26 % na medletni ravni. Prav tako se je povečal tudi izvoz v države EU, kamor Poljska izvozi približno 80 % pohištva.

Zaradi večjega tujega povpraševanja so lani svoje poslovanje povečali tudi nemški proizvajalci pohištva. Po podatkih Združenja nemške pohištvene industrije se je skupna prodaja leta 2021 povečala za 2 % na 17,5 mlrd EUR. Kljub dobremu rezultatu pa raven pred pandemijo še ni dosežena. V letu 2019 je vrednost prodaje znašala 17,9 mlrd EUR. V Nemčiji je 459 proizvajalcev pohištva z najmanj 50 zaposlenimi.

Odlične izvozne rezultate je lani beležila tudi danska pohištvena industrija. Izvoz pohištva se je na Danskem leta 2021 medletno povečal za 19 % na rekordnih 20,70 mlrd DKK ali približno 3,22 mlrd EUR.
Največ se je povečala prodaja na največjih izvoznih trgih Danske, to je v Nemčiji, na Norveškem in na Švedskem. Precej se je povečal tudi izvoz na azijske trge. Po ocenah analitikov bo danski izvoz pohištva tudi v letu 2022 dosegel podobne ravni kot leta 2021, predvsem zaradi naraščajoče inflacije in dejstva, da se potrošniki v mnogih državah vračajo k bolj normalnemu nakupovalnemu vedenju.

Po podatkih Združenja podjetij pohištvene in lesno-predelovalne industrije Rusije se je ruska proizvodnja pohištva lani medletno povečala za 36,5 % na približno 310 mlrd RUB ali 3,76 mlrd EUR. Rast je v primerjavi z letom 2019 dosegla 46,2 %. V zadnjih dveh letih se je delež uvoza v celotni prodaji zmanjšal s približno 50 % na 42 %, kar tržni akterji ocenjujejo kot enega glavnih dejavnikov rasti proizvodnje. Na to sta vplivala tudi razcvet gradbene industrije in 11,8 % zvišanje cen pohištva v letu 2021. 

Delež izvoza v celotnem obsegu proizvodnje pohištva v državi je lani znašal 16 % (v primerjavi z 12 % v 2019). Obseg izvoza pohištva je znašal približno 50 mlrd RUB ali približno 606,91 mio EUR. Največ pohištva so Rusi izvozili v Nemčijo, ZDA in Francijo ter v sosednji državi Kazahstan in Belorusijo.

 
Viri: Factiva, Business World Magazine, Esmerk News, Südwest Presse

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije