V Romuniji so v letu 2017 proizvedli za 2,5 mlrd EUR pohištva

sreda, 18. april 2018

Po podatkih romunskega združenja proizvajalcev pohištva (APMR) so v Romuniji v letu 2017 proizvedli za 2,5 mlrd EUR pohištva, kar je na podobnem nivoju kot leta 2016.

Cene lesa so se v letu 2017 zvišale, raven izvoza in delovne sile pa se je znatno znižala. Število zaposlenih v romunski pohištveni industriji se je v letu 2017 zmanjšalo za 2 % na 59.800, v letu 2016 jih je bilo v tem sektorju zaposlenih 61.000. Izvoz se je v letu 2017 zmanjšal in sicer v Nemčijo  za 5,2 %, v Združeno kraljestvo za 18,4 %, v Francijo za 0,3 %, v Avstrijo za 16 % in v Italijo za 5,8 %.

V letu 2017 so se cene lesa v Romuniji povečale za skoraj 70 % iz 98,7 EUR /m3 v letu 2016 na 160,9 EUR/m3 v letu 2017. Posledično so se zvišale tudi cene pohištva in sicer za 10 % do 15 %.

Po napovedih analitikov bo pohištvena industrija v Romuniji v prihodnjih letih rasla. V zadnjih nekaj letih so romunski proizvajalci pohištva uvajali v proizvodnjo trajnostne procese, ki imajo minimalen vpliv na okolje. Ti vključujejo tudi razvoj izdelkov, proizvedenih iz obnovljivih virov. Takšne dejavnosti na področju raziskav in razvoja dodajo izdelkom novo dimenzijo in povečujejo konkurenčnost, saj se potrošniki vedno bolj nagibajo k nakupu okolju prijaznim izdelkom. Po napovedih analitikov bo proizvodnja pohištva v Romuniji v obdobju med leti 2017 in 2020 rasla po 6 % skupni letni stopnji rasti (CAGR).

Proizvajalci pohištva v Romuniji se soočajo z močno konkurenco nizkocenovnih azijskih prodajalcev, zlasti tistih iz Kitajske. Čeprav Romunija ponuja številne stroškovne prednosti, bo postopno povečanje stroškov dela in cen surovin, kot sta les in energija, povzročilo nižjo stopnjo dobička za proizvajalce.

Največji proizvajalci pohištva v Romuniji so:
 • Adorianis Trans
 • Agache
 • Alprom Pitesti
 • Antares International
 • Aramis Group
 • Ardudana
 • Bradul Maneciu
 • Durieux International Societe
 • Elvila
 • Famos
 • Gammet 2000
 • Imar
 • Industry Transilvan
 • Italsofa
 • Laguna Serv
 • Larix Mobila
 • Lemet
 • Libertatea
 • Nowy Styl
 • Plimob
 • Pure Home Collections
 • Sortilemn
 
Vir: Ziarul Financiar in  Esmerk Eastern European News
 
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije