V ZAE si prizadevajo za povečanje proizvodnje hrane

četrtek, 29. april 2021

Sultan Ahmed bin Sulayem, predsednik in izvršni direktor logističnega podjetja DP World iz Dubaja, je sredi aprila naznanil, da nameravajo ZAE v naslednjem desetletju povečati proizvodnjo hrane za 30 – 40 %.

Cilj nameravajo ZAE doseči s povečanimi naložbami in močno digitalno infrastrukturo. Pandemija Covid-19 je v ZAE povečala zaskrbljenost glede globalnih oskrbovalnih verig in zanesljive preskrbe s hrano, saj so ZAE tradicionalno odvisni od uvoza, s katerim zadovoljijo približno 90 % svojih potreb po hrani.

V zadnjih letih so se oblasti veliko posvečale temu vprašanju in spodbudile razvoj visokotehnoloških kmetijskih (agritech) rešitev, še zlasti so podprle vertikalno kmetovanje.

ZAE so objavili nacionalno strategijo varnosti preskrbe s hrano do leta 2051 in ustanovili Emiratski svet za varnost hrane (EFSC), da bi spodbudili povečanje domače pridelave hrane in obravnavali varstvo voda.
Junija 2020 je zvezni kabinet odobril nacionalni sistem za trajnostno kmetijstvo, katerega cilj je povečati domačo učinkovitost.
Marca 2021 je EFSC objavil več ključnih priporočil za izboljšanje preskrbe s hrano. Ti so vključevali mehanizem za pregled in določanje zgornjih mej cen za glavne živilske izdelke, kar odraža nedavne pomisleke glede naraščajočih mednarodnih cen hrane, in naročil mednarodnemu centru International Center for Biosaline Agriculture, da pripravi model za napoved vpliva podnebnih sprememb in stopenj suše na nacionalne kmetijske zmogljivosti.

Da bi izboljšali oskrbo s hrano, ZAE še naprej vlagajo v kmetijske projekte v tujini. Njihove najpomembnejše naložbe so v Vietnamu, Kambodži, Egiptu, Pakistanu, Romuniji, Srbiji, Namibiji, Sudanu in v ZDA.

ZAE so ustanovili tudi Center za varnost hrane v Abu Dabiju, ki je zadolžen za razvoj strategij in načrtov za izredne razmere, upravljanje rezerv za izredne razmere in skrb za zaloge ključnih živil.

Investicijska pisarna v Abu Dabiju je že leta 2019 začela tudi s svojim naložbenim programom za agrotehniko.

V zasebnem sektorju, družbi RainMakers Capital Investment s sedežem v Abu Dabiju in Grow Group IFS iz Nizozemske, ustanavljata Green Factory Emirates, največjo pokrito kmetijo na svetu. Vrednost projekta je ocenjena na 50 mio AED (približno 11,3 mio EUR), kmetija pa bo, ko bo končana, letno pridelala 10.000 ton svežih pridelkov. Prva faza projekta naj bi začela obratovati še pred dogodkom Expo 2020, torej pred oktobrom 2021.

Pomemben del naraščajočih trgovskih odnosov med ZAE in Izraelom je prav tako osredotočen na naložbe v strokovno znanje v kmetijstvu.

Varnost preskrbe s hrano, iskanje naprednih rešitev in spodbujanje podjetij v kmetijskem sektorju bo prednostna naloga vladne gospodarske politike ZAE v prihodnjih letih.


 
Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije