V ZAE ustanovili sklad za pomoč novim tehnološkim podjetjem

torek, 23. november 2021

V skladu z načrti, ki jih je sredi novembra objavil državni minister ZAE za podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja, bodo ZAE v naslednjih 10 letih postali dom 20 samorogov (zagonskih podjetij z vrednostjo več kot 1 mlrd USD).

Načrt je del na novo objavljene pobude ZAE Entrepreneurial Nation, katere cilj je povečati možnosti za razvoj novih in manjših podjetij v zasebnem sektorju. Pobuda Entrepreneurial Nation bo novoustanovljenim podjetjem v ZAE nudila podporo prek vrste javno-zasebnih partnerstev. Vzporedno bo zvezna vlada ustanovila sklad zasebnega kapitala v višini 272 mio USD za posojila malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v ZAE, ki delujejo v strateških sektorjih.

Načrt temelji na obstoječih prizadevanjih za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo tradicionalno težave pri dostopu do kreditov, a so hkrati ključni element pri spodbujanju razvoja diverzificiranega gospodarstva. Ta podjetja so prejela tudi vladno podporo v povezavi s pandemijo korona virusa.
 
ZAE že delujejo številna uspešna novo-ustanovljena podjetja, vključno s socialno platformo Yalla Group. Načrt za novoustanovljena podjetja je usklajen tudi s prizadevanjem za promocijo domačega tehnološkega ekosistema v okviru prizadevanj za vzpostavitev najsodobnejšega in raznovrstnega gospodarstva ter s prizadevanjem za privabljanje večjega tujega strokovnega znanja in naložb v državo, vključno z reformo pravic do prebivanja in državljanstva. Oblasti upajo, da bodo te pobude pripomogle k oblikovanju bolj dinamičnega zasebnega sektorja v ZAE, ki bo ustvaril tudi več zaposlitvenih možnosti.

Vlada ZAE si postavlja cilje za ustvarjanje določenega števila samorogov v desetletnem obdobju, medtem ko tehnološka zagonska podjetja v najuspešnejših tehnoloških ekosistemih običajno delujejo v manj strukturiranem okolju, ki ga poganjajo inovacije in podjetništvo, ne pa uradni vladni cilji. Vendar pa pobuda Entrepreneurial Nation nudi potencialno dragocene podporne ukrepe za novo-ustanovljena podjetja. Zagonskim podjetjem bo na primer namenjenih več spodbud, vključno s partnerstvom z državno razvojno banko Emirates Development Bank.

Prijazno poslovno okolje ZAE in odprtost za tuje sodelovanje bosta pomembno vplivala na spodbujanje podjetništva, vendar nedavna pobuda potrjuje stališče EIU, da bo podpora malim in srednje velikim podjetjem, še zlasti razvoj tehnoloških podjetij, še naprej cilj vladne politike.Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT