Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja International Trade Management (ITM) 2017

ponedeljek, 27. februar 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2017 nadaljuje z deseto generacijo izobraževanja za izvozno poslovanje, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

K udeležbi v programu vabimo mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo 115 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100 % zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za več kot 40 %.

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in zelo praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:
  • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
  • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
  • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
  • mednarodna poznanstva in
  • diplomo, priznano s strani mednarodne organizacije IATTO.

Program ITM 2017 bo potekal od sredine marca do novembra 2017, v skupnem obsegu 17 dni.
 
Predvidena časovnica:  
22. - 23. marec,  Ljubljana 1. delavnica priprave izvoznega načrta
24. - 25. april, Ljubljana seminar International Market Research
30. maj - 3. junij, Lidköping, Švedska 5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – International Market Strategies, Change Management, Managing Across Culture
3. - 4. julij, Ljubljana 2. delavnica priprave izvoznega načrta
29. - 30. avgust, Ljubljana seminar Export Sales Training
20. - 22. september, Ljubljana 3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
17. oktober, Ljubljana predstavitev izvoznih načrtov
7. november, Ljubljana prireditev s slavnostno podelitvijo diplom


Tudi v letu 2017 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz mikro, malih in srednje velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Pogoji udeležbe:
  • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v mikro, malem ali srednje velikem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
  • znanje angleškega jezika,
  • starost od 25 do 40 let,
  •  plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.

Stroški udeležbe v programu:
Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.
Podjetje krije stroške depozita ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR). Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.

Prijava mora vsebovati:
1. izpolnjeno prijavnico,
2. izjavo odgovorne osebe podjetja,
3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
4. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.

Prijavo pošljite najkasneje do ponedeljka, 6. marca 2017, na naslov:
SPIRIT Slovenija, javna agencija, »Prijava na izobraževalni program ITM«, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:
Mateja Jarc, tel: 01 5891 880, e-mail: mateja.jarc@spiritslovenia.si