Vabilo na izhodno gospodarsko delegacijo v Italijo, IAC Milano 2024

torek, 21. maj 2024
Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Slovenska vesoljska pisarna vljudno vabita predstavnike slovenskih podjetij s področja vesoljske industrije k udeležbi v gospodarski delegaciji v Milano, Italija v času od 14. do 18. oktobra 2024. Udeležena slovenska podjetja  bodo v času obiska aktivno sodelovala na 75. mednarodnem astronavtskem kongresu IAC Milano 2024.
 
IAC 2024 ni samo kongresni dogodek, ampak predstavlja povezovalni dogodek mednarodne vesoljske skupnosti, ki aktivno prispeva k oblikovanju vsakoletnega programa. V programu so glavni IAC dogodki predvsem plenarna zasedanja, zasedanja IAF Global Network Forum (GNF), tehnična zasedanja, posebna srečanja in interaktivne predstavitve (IP).
 
Na kongresu se pričakuje več kot  8.000 strokovnjakov z industrije, raziskav in institucij.
 
Sodelujoča slovenska podjetja se bodo v okviru kongresa predstavila na slovenski predstavitvenem prostoru v velikosti 56 m2, ter tako imela odlično priložnost za navezavo stikov in mreženje z udeleženci kongresa. Obenem bodo sodelujoči imeli možnost udeležbe (ob plačilu kotizacije organizatorju) na konferencah, in ostalih dogodkih, ki bodo organizirani v sklopu kongresa.
 
Število mest v delegaciji je omejeno na 8 podjetij.
 
Kotizacije ni.
 
Stroški udeležbe
SPIRIT Slovenija krije stroške najema in opreme kontaktno informativnega prostora (stojnice) ter kotizacijo za vstop na sejemski del za enega udeleženca iz podjetja.
 
Stroške prevoza in hotelske namestitve krijejo udeleženci sami.
 
Prijave
Zainteresirane predstavnike slovenskih podjetij z obravnavanega področja vljudno vabimo, da sodelovanje v delegaciji potrdijo preko elektronske prijavnice, najkasneje do 31. maja 2024, oziroma do zasedenosti prostih mest, pri čemer bomo upoštevali relevantnost podjetij glede prioritetno področje/sektor (vesolje) ter vrstni red prijav. Po izteku roka za prijave bomo za udeležence delegacije organizirali pripravljalni sestanek ter podrobneje predstavili dogodek ter način predstavitve, potek delegacije ter možnost sodelovanja na konferenčnem delu kongresa.
 
Brezplačna odjava udeležbe v delegaciji je mogoča do vključno 15. 6.2024 in sicer s poslanim e-sporočilom na elektronski naslov tina.lukan@spiritslovenia.si.  Za odjave udeležencev delegacije po 15. juniju 2024 bo organizator delegacije zaračunal strošek v višini 350 EUR na udeleženca delegacije.
 
Možnost sofinanciranja za mala in srednje velika podjetja
Mikro, mala in srednja podjetja imajo možnost sofinanciranja dela stroškov z uveljavitvijo vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah, ki ga je razpisal slovenski podjetniški sklad (SPS). Pri oddaji vloge za koriščenje vavčerja je na SPS potrebno predložiti Izjavo organizatorja gospodarske delegacije, ki ga posameznemu članu izda SPIRIT Slovenia. Več informacij in razpisno dokumentacijo dobite na spletni povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/vsebinska-podpora/vavcerski-sistemi/vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/ .

Dodatne informacije: Tina Lukan, E: tina.lukan@spiritslovenia.si, T: +386 1 5309 826

Elektronska prijavnica