Vabilo podjetjem za posredovanje interesa glede ciljnih trgov za organizacijo in izvedbo vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij v letu 2012

petek, 12. avgust 2011
Za uspešen prodor na tuje trge je za podjetje zelo pomembno pridobivanje informacij o tujih trgih, seznanitev s konkretno situacijo na tujem trgu, pridobivanje poslovnih kontaktov in zagotovitev konkretnih srečanj s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji, kar omogoča podjetjem udeležba na posamezni gospodarski delegaciji.


Ker želi JAPTI olajšati slovenskim podjetjem vstop na tuje trge, bo tudi v naslednjem letu nadaljeval z organizacijo in izvedbo vhodnih (kadar tuji poslovneži obiščejo Slovenijo) in izhodnih (kadar slovenski poslovneži obiščejo tujo državo) gospodarskih delegacij.


Zato vabimo podjetja in zlasti udeležence gospodarskih delegacij JAPTI v preteklih letih k sodelovanju pri oblikovanju programa JAPTI za gospodarske delegacije v letu 2012!


Vabimo vas, da nam posredujete svoj interes glede ciljnih trgov za organizacijo in izvedbo gospodarskih delegacij (vhodnih ali izhodnih) za leto 2012!

Vaše predloge pričakujemo do četrtka, 15. septembra 2011 na elektronski naslov gospodarske.delegacije@japti.si


Prosimo, da svoje predloge posredujete na priloženem obrazcu za posredovanje interesa.


Pismo direktorja Javne agencije za podjetništvo in tuje investije, g. Igorja Plestenjaka.