Veljati so začeli ukrepi EU za trgovinsko podporo Ukrajini

četrtek, 13. junij 2024
Z uveljavitvijo uredbe, ki je bila sprejeta maja, je za še eno leto podaljšana začasna opustitev uvoznih dajatev in kvot za ukrajinski izvoz v Evropsko unijo.

Avtonomni trgovinski ukrepi, ki veljajo od 4. junija 2022, očitno pozitivno vplivajo na trgovino Ukrajine z EU. Ukrepi pomagajo blažiti težke razmere, s katerimi se soočajo ukrajinski proizvajalci in izvozniki zaradi neizzvane in neupravičene vojne agresije Rusije. Skupaj s solidarnostnimi pasovi so zagotovili, da so trgovinski tokovi iz Ukrajine v EU v letih 2022 in 2023 ostali izjemno stabilni kljub velikim motnjam, ki jih povzroča vojna, in v nasprotju s splošnim trendom zmanjšanja ukrajinske trgovine na splošno. Uvoz EU iz Ukrajine je leta 2023 znašal 22,8 milijarde evrov v primerjavi z ravnmi pred vojno leta 2021, ko je znašal 24 milijard evrov.

Začasna opustitev uvoznih dajatev in kvot za ukrajinski izvoz v Evropsko unijo bo po današnjem sprejetju v Svetu in glasovanju v Evropskem parlamentu 23. aprila podaljšana še za eno leto. EU s tem znova izpolnjuje svojo zavezo, da bo podpirala Ukrajino, dokler bo potrebno.

Ti avtonomni trgovinski ukrepi se izvajajo od junija 2022 in so ključni steber neomajne podpore EU Ukrajini in njenemu gospodarstvu, gospodarstvu Ukrajine pa z dostopom do trga EU zagotavljajo preživetje.

Ukrepi upoštevajo tudi pomisleke deležnikov v EU. Podaljšani avtonomni trgovinski ukrepi zato in ob upoštevanju znatnega povečanja uvoza nekaterih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine v EU v letih 2022 in 2023 vsebujejo okrepljen zaščitni mehanizem. Ta omogoča hitro sprejetje popravnih ukrepov v primeru znatnih motenj na trgu EU ali trgu ene ali več držav članic.

Za jajca, perutnino, sladkor, oves, koruzo, drobljence in med se poleg tega uporablja zasilna zavora, ki se sproži samodejno, če obseg uvoza doseže povprečni letni uvoz, zabeležen med 1. julijem 2021 in 31. decembrom 2023. Generalni direktorat za trgovino pri Evropski komisiji je objavil obseg tega uvoza. 

Komisija bo po sprejetju avtonomnih trgovinskih ukrepov in v posvetovanju z Ukrajino opravila vse potrebne korake za dosego dogovora o dolgoročni vzajemni liberalizaciji tarif v skladu s členom 29 pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino. Cilj tega procesa je Ukrajini in EU ter kmetom in podjetjem zagotoviti gospodarsko varnost in stabilen okvir za trgovino. To bo tudi pomemben korak pri obnovi Ukrajine in njenem nadaljnjem vključevanju v notranji trg EU, pri čemer je končni cilj zagotoviti prihodnji pristop države k Uniji.

Novi avtonomni trgovinski ukrepi so začeli veljati 6. junija. Veljali bodo do 5. junija 2025.

Več: Sporočilo Evropske komisije
 

Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be