Vpliv pandemije na globalni trg električnih vozil in njegovega infrastrukturnega trga

torek, 28. april 2020

Zaradi pandemije korona virusa so se napovedi za globalni trg električnih vozil bistveno spremenile, a kljub temu ostajajo obetavne. Po trenutnih ocenah analitikov naj bi globalni trg električnih vozil do konca leta 2020 dosegel 3,42 mio enot, leta 2021 pa 4,18 mio enot, pri čemer bo povprečna letna stopnja rasti znašala 22,1 %. Projekcija za leto 2021 se je v primerjavi s predhodno napovedjo zmanjšala za 34 %.

Povečanje obsega električnih avtomobilov in naraščajoča skrb vlad za čistejše okolje sta ključna dejavnika rasti globalnega trga električnih vozil in njegovega infrastrukturnega trga. Na znatno rast v prihodnjih letih pa vpliva tudi tehnološki napredek pri polnjenju električnih vozil ter znatne naložbe proizvajalcev avtomobilov v ta segment.

Azijska regija naj bi bila do leta 2021 največji trg z električnimi vozili, predvsem zaradi naraščajočega povpraševanja po okolju prijaznejših prevozih ter številnih pobud zasebnih organizacij in vlad. Kriza COVID-19 je povzročila upočasnitev kitajske gospodarske rasti, a kljub temu ostaja Kitajska največji svetovni trg električnih vozil. Po velikosti ji sledita Evropa in ZDA.

Številne vlade so prepoznale potencial rasti trga električnih vozil in so zato sprejele različne pobude za privabljanje proizvajalcev originalne opreme za proizvodnjo električnih vozil na domačih trgih. Marca 2019 je na primer indijska vlada napovedala drugo fazo FAME - II, ki vključuje postavitev 2.700 polnilnih postaj v mestih. Indijska vlada tudi načrtuje, da bosta družbi Ola in Uber obvezno zagotovili 40 % električnih vozil v svojem voznem parku.

Kitajska veliko vlaga tudi v proizvodnjo gospodarskih električnih vozil, ki naj bi bila namenjena predvsem za izvoz. Proizvajalci originalne opreme, kot je podjetje BYD, načrtujejo odprtje proizvodnih obratov v drugih delih sveta, kjer bodo proizvajali električne avtobuse in električne tovornjake za regionalne potrebe. Kljub vplivu COVID-19 je infrastruktura za polnjenje električnih vozil na Japonskem že v napredni fazi, zato naj bi se prodaja električnih vozil in polnilnih naprav v bližnji prihodnosti znatno povečala. Rast trga polnilnih postaj za električna vozila naj bi med leti 2020 in 2021 dosegala najvišje letne rasti.

Izbruh COVID-19 in omejevalni ukrepi na Kitajskem so povzročili obsežne motnje v gospodarskih dejavnostih, kar je močno prizadelo gospodarstvo. Tako se je večina vlad iz prizadetih regij zatekla k sanaciji infrastrukture kot metodi ekonomske spodbude. COVID-19 je imel na sektor infrastrukture za polnjenje električnih vozil minimalen vpliv. Kitajska vlada je na primer napovedala spodbujevalne pakete za pospešitev razvoja mreže polnilnih postaj za električna vozila. Večja osredotočenost na infrastrukturo za polnjenje električnih vozil pa pomeni, da bi sektor lahko dosegel eksponentno rast na že tako hitro rastočem trgu.

Največji konkurenti na globalnem trgu infrastrukture električnih vozil so Tesla (ZDA), BYD (Kitajska), BMW (Nemčija), Volkswagen (Nemčija), Nissan (Japonska), LG Chem (S. Koreja), Panasonic (S. Koreja) in Bosch (Nemčija).

Vir: Factiva; RWE

Več informacij o globalnih trendih na področju avtomobilske industrije