Vpliv rusko-ukrajinske vojne na trende svetovnih sektorjev

četrtek, 26. maj 2022
 
Na večino sektorjev bodo vplivale visoke cene surovin in težave z dobavo, ki jih je zaostrila vojna.
 To zlasti velja za visoke cene nafte, ki jih bo še naprej spodbujal ukrep prepovedi uvoza ruske nafte, kot tudi za žita iz Ukrajine, Rusije in Belorusije. Glede na nenehne motnje pri dobavi polprevodnikov in še dodatnega učinka pandemije COVID, kot je na primer zapora pristanišča v Šanghaju, obstaja verjetnost, da se bo zgodil šok povpraševanja, zaradi česar se bo situacija na svetovnem trgu še poslabšala.

Najbolj prizadeti bodo najbolj ciklični in energetsko intenzivni sektorji, kot so petrokemična industrija, transport, avtomobilska, papirna, tekstilna in kmetijsko-živilska industrija. Najbolj odporni bodo po oceni Coface IKT sektor, segment specialnih kemikalij in farmacevtski izdelki.
 

Energetski šok in inflacijske napetosti bodo najbolj prizadele ciklične in energetsko intenzivne sektorje 

Prizadeti bodo vsi industrijski sektorji, vendar bodo med najbolj prizadetimi najbolj ciklični in energetsko intenzivni, kot so petrokemična industrija, transport, avtomobilska, papirna, tekstilna in kmetijsko-živilska industrija. Ciklični sektorji se že nekaj let spopadajo z izzivi tehnoloških inovacij, okoljskimi predpisi in spremenjenimi preferencami potrošnikov. Papirna industrija se na primer sooča z izzivi stalne globalne digitalizacije gospodarstva družbene rabe.
 
Tudi sektorji, ki so bili pred krizo v težavah, bodo verjetno močno prizadeti zaradi novih razmer na trgu.
Globalni tekstilno-oblačilni in avtomobilski sektor sta dobra primera tega.
 
Vpliv na maloprodajni segment bo razmeroma umirjen. Vojna povzroča negotovosti, ki ovirajo zaupanje potrošnikov. Vendar pa nekatere vlade uvajajo posebne ukrepe, zlasti v razvitih gospodarstvih, kot so boni za hrano za najbolj ranljive skupine prebivalstva ali subvencije cen energije v Evropi.
 
Medtem ko je transportni sektor na splošno energetsko intenziven in ga bodo verjetno prizadele visoke cene nafte, Coface pričakuje razlike med različnimi segmenti, zaradi različnih finančnih razmer. V Q1 2022 je na primer dobiček pomorskega tovornega prometa znašal 28 % prometa v tem segmentu, medtem ko je letalski promet zabeležil izgubo v višini 11 % prometa. 
 

Eden najbolj prizadetih bo globalni kmetijsko-živilski sektor 

Glede na ključni pomen kmetijsko-živilskega sektorja so posledice izzivov, s katerimi se sooča zaradi visokih cen hrane in surovin (zlasti gnojil), kritične, saj bi lahko ogrozile globalno varnost hrane in sprožile politično nestabilnost. Visoke cene energije prispevajo k povečanju vhodnih stroškov za kmetijske pridelke, s čimer znižujejo pridelek za kmete, medtem ko je kmetijsko-živilski sektor že občutljiv na več strukturnih dejavnikov, kot so biološka tveganja in evolucija podnebnih razmer.
 

Vojna bo preoblikovala sektorje in navade potrošnikov 

Coface napoveduje pomembne sektorske preobrazbe in razvoj drugačnih potrošniških navad. Dolgoročno bo prišlo do postopnega prilagajanja navad tako potrošnikov kot podjetij, na primer varčevanje z energijo, premiki od pšenične moke k alternativnim, pa tudi premik v organizaciji dobavne verige. Slednje bo zagotovo vplivalo na globalne dobavne verige. Na primer, ključne železniške tovorne poti med Evropo in Kitajsko se zdaj razvijajo zunaj Rusije prek srednjega koridorja. Podobno kot je pandemija vplivala na trende v svetovnih sektorji, bo tudi vojna sprožila pomembe preobrazbe tako v organizaciji dobavnih verig, kot v navadah potrošnikov. 
 

Nekateri sektorji bodo verjetno ostali odporni 

Ne-ciklični, zelo inovativni sektorji, ki zahtevajo velike investicije v raziskave in razvoj, bodo spet ostali najbolj odporni na nove razmere.
Čeprav se je zdravstvena kriza, povezana s Covidom, v mnogih delih sveta nekoliko umirila, je zagotovo še ni konec. Zato bo farmacevtski sektor še naprej dosegal dobre finančne rezultate.

Coface pričakuje, da bo med različnimi segmenti IKT, ostal najbolj odporen medijski, saj so bile naložbe in oprema, potrebna za uporabo teh storitev, zagotovljene že pred krizo, tako da motnje dobavne verige na uporabnike ne vplivajo. Poleg tega so te storitve še vedno potrebne in jih je mogoče uporabljati na daljavo, zato jih ne omejujejo fizične in geografske ovire.

Tudi segment specialnih kemikalij bo relativno odporen na nove razmere. Še zlasti to velja za podjetja, ki delujejo na trgih lepotnih izdelkov, dišav ali okusov.

Tem 3 panogam (mediji, posebne kemikalije in farmacevtski izdelki) je skupna kombinacija različnih dejavnikov: so ne-ciklični sektorji, njihovi izdelki imajo prevladujoči tržni položaj in so skoncentrirani v določenih delih sveta. Poleg tega v teh visokotehnoloških in inovativnih industrijskih sektorjih obstajajo močne ovire za vstop novih konkurentov.
 

 
Viri: Factiva, Coface, Romania Journal
 
 

Preberite še:


Naše najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize

Glavni trendi, ki vplivajo na globalne dobavne verige v 2022


Globalni trendi na področju IKT