Vrednost zdravstvenega sektorja naj bi do konca leta 2022 znašala 22,5 milijarde dolarjev

sreda, 16. januar 2019

Izdatki v sektorju zdravstvenega varstva v Združenih arabskih emiratih (ZAE) so po močnem krčenju v letu 2015 v zadnjih dveh letih dosegli dvomestno stopnjo rasti. Izdatki za zdravstveno varstvo se bodo predvidoma še povečevali, vendar z upočasnjenimi trendi rasti.

Sektor zdravstvenega varstva ZAE je v letu 2017 dosegel skupne prihodke v višini 16 milijard USD, kar predstavlja skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 3,4 % med letoma 2013 in 2017. Za primerjavo, sektorja zdravstvenega varstva v Saudovi Arabiji in Egiptu sta v enakem obdobju rasla po 6,5 % in 14,9 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 42 milijard USD in 8,5 milijarde USD.

Povpraševanje po kakovostnejši zdravstveni oskrbi je v zadnjih letih vodilo do večjih izdatkov za zdravstvo. Krčenje sektorja v letu 2015 je bilo posledica zmanjšanja javnofinančnih odhodkov ob gospodarskih pretresih zaradi nižjih cen nafte. Izboljšanje makroekonomskega okolja po naftni krizi v obdobju 2015–2016 je omogočilo širitev javnih in zasebnih izdatkov za zdravstvo. Trendi v sektorju vključujejo večje potrebe po preventivnem zdravstvenem varstvu ter vladne namere za nadgradnjo kakovosti z naložbami v infrastrukturo.

Na splošno so se izdatki za zdravstveno varstvo povečali s 3,63 % BDP oziroma 1556 USD na prebivalca v letu 2013 na 4,28 % BDP oziroma 1701,8 USD na prebivalca v letu 2017, pri čemer je 70,7 % predstavljalo izdatke države.

V letu 2017 je bil najbolj donosen sektor ambulantne oskrbe, njegovi skupni prihodki so znašali 5,6 milijarde USD, kar ustreza 35,1 % celotne vrednosti sektorja. Segment bolnišnične oskrbe je v letu 2017 prispeval 5 milijard dolarjev prihodkov oziroma 31,1 % celotne vrednosti sektorja.

Hitra rast v sektorju zdravstvenega varstva se bo predvidoma nadaljevala s pričakovano skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 7,1 % za petletno obdobje od 2017 do 2022. Vrednost sektorja naj bi tako do konca leta 2022 znašala 22,5 milijarde dolarjev. Savdskoarabski in egiptovski sektor zdravstvenega varstva naj bi v enakem obdobju rasla po 5,5 % in 12,8 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 54,8 milijarde USD in 15,5 milijarde USD.

Povpraševanje po zdravstvenih storitvah bo v ZAE z rastjo prebivalstva še naprej močno naraščalo, nizka raven izdatkov za zdravstvo pa v prihodnje omogoča veliko možnosti za razvoj. Poleg tega bo preoblikovanje zdravstvenega varstva, ki vključuje prehod na zasebne storitve, okrepilo zasebne izdatke za zdravstvo ter razvoj zdravstvenega turizma v državi.

Vir: MarketLine

Več informacij o globalnih trendih na področju kemije, farmacije in biotehnologije