Vstop v Francijo s posebnim potrdilom za sezonske in napotene delavce

torek, 26. maj 2020


Od 17. marca naprej je Francija na mejah z Nemčijo, Italijo, Španijo in Švico na vstopnih točkah uvedla nadzor. Tuji državljani morajo za vstop v Francijo imeti nujni razlog, sicer mu francoski mejni organi lahko zavrnejo vstop v državo.

V Francijo lahko sedaj s posebnim potrdilom vstopijo tudi :

  • sezonski delavci, ki so državljani EU, Velike Britanije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Andore, Monaka, Švice, Svetega sedeža in San Marina, ali pa državljani tretjih držav z dovoljenjem za prebivanje v eni od teh držav, pod pogojem, da imajo izjavo delodajalca o nameri za zaposlitev, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s francoskim podjetjem ali potrdilo o vpisu v register sezonskih delavcev TESA +,
  • državljani EU, ki v Francijo prihajajo kot napoteni delavci, če izvedba del ali storitev ne more biti preložena na kasnejši čas in pod pogojem, da imajo pogodbo s francoskim naročnikom, v kateri je naveden čas trajanja del ali storitev,


Obrazec oz. potrdilo je na razpolago na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve Francije.

Več informacij je tudi na spletnih straneh Veleposlaništva Republike Slovenije v Parizu.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si