Zapadlosti v mesecu aprilu 2022

ponedeljek, 04. april 2022
 

Objavljamo zapadlosti v mesecu aprilu 2022


4. april 2022
 • predstavitev elektronskih vlog t. i. ”bonus digitalizacija” v obliki davčnega kredita za potovalne agencije in tour operator-je

7. april 2022
 • sporočilo o nastalih stroških, ki so jih stanovanjski bloki imeli na skupnih površinah za energetsko varčevanje in obnove, nakup bele tehnike

11. april 2022
 • sporočilo o iztržkih gotovinskih transakcij, vezanih na turizem v letu 2021 tujim fizičnim osebam (ne-EU ali EGS) za zneske, ki so enaki ali višji od 1.000 € (mesečni zavezanci)
 • predstavitev vlog za vpis v seznam prejemnikov petih tisočink dohodnine

15. april 2022
 • rok za registracijo računovodskih izkazov za prejšnji mesec (mesečni zavezanci)

19. april 2022
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • davčni odbitki: plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • DDV: fizične osebe – normiranci (contribuenti minimi) do 30.000 €: plačilo DDV za nabave INTRA in druge nabave v preteklem mesecu
 • DDV: fizične osebe – pavšalni režim (regime forfettario): plačilo DDV za operacije v katerih so dolžniki davka za prejšnji mesec
 • DDV: plačilo 2. obroka salda DDV za prejšnje leto
 • virtualna kolkovina: plačilo 100 % zneska, plačanega v letu 2022

20. april 2022
 • sporočilo o iztržkih gotovinskih transakcij, vezanih na turizem v letu 2021 tujim fizičnim osebam (ne-EU ali EGS) za zneske, ki so enaki ali višji od 1.000 € (trimesečni zavezanci)

26. april 2022
 • Intrastat: zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

29. april 2022
 • odstop/prodaja davčnega kredita: pošiljanje Agenciji za prihodke “Sporočila o opciji v zvezi s posegi za obnovo stavbne dediščine, energetsko učinkovitostjo, potresno ogroženostjo, fotovoltaičnimi sistemi in polnilnimi stebrički”

30. april 2022
 • vplačilo DDV o prodaji na daljavo ali nudenju storitev končnim potrošnikom EU za subjekte, ki so se registrirali pri novem sistemu vse na enem mestu (OSS ali IOSS)
 • elektronsko pošiljanje prošnje za nepovratna sredstva za kritje stroškov trgovskih obratov nastalih v letu 2021 za vzpostavitev sistemov za prodajo prehrambenih izdelkov ali detergentov v razsutem stanju oz. brez embalaže
 • plačilo letne pristojbine za vpis v eno ali več kategorij državne evidence okoljskih upravljalcev Albo Nazionale Gestori Ambientali
 
Popoln seznam davčnih zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za Prihodke.
 
Vir: Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

 

Preberite tudi:

Dajatve v Italiji