Zaradi vpliva pandemije COVID-19 bo evropski trg HVAC (sistemi za ogrevanje, hlajenje, ventilacijo) v prihodnjih letih precej nestabilen

četrtek, 02. julij 2020

Po napovedih analitikov naj bi evropski HVAC trg v prihodnjih petih rasel po 6 % povprečni letni stopnji, a bo zaradi pandemije COVID-19 precej nestabilen, saj večino surovin, ki so potrebne za proizvodnjo različne opreme, proizvajalci pridobivajo iz več poceni držav, zlasti iz Kitajske. Izbruh pandemije COVID-19 je močno vplival na dobavno verigo industrije v prvem in drugem četrtletju leta 2020. Stopnje rasti se bodo po ocenah zato zmanjšale za 2 % do 3 %.

Prav tako se bodo zaradi pandemije znižale tudi rasti stanovanjskega in komercialnega sektorja. Povpraševanje in stopnje nihanja povpraševanja so v posameznih državah različne. Ker je sistem HVAC eden glavnih dejavnikov stroškov v stavbah, saj predstavlja okoli 15 % do 20 % vseh stroškov, bo zmanjšana rast v sektorju močno vplivala tudi na HVAC trg. Povpraševanje po državah ni enotno in je odvisno od fiskalnih spodbud, razširjenosti okužb z virusom COVID -19 in oživitve gradbene industrije (novogradenj in prenove).

Dejavniki rasti HVAC trga v Evropi v prihodnjih petih letih so predvsem industrijska konsolidacija po COVID-19, posodobitev letališč in rast VRF sistemov.

Za trg ogrevalne opreme je značilna intenzivna konkurenca. Po izdelkih za ogrevanje je veliko povpraševanja predvsem v hladnejših evropskih državah. Zaradi vedno večjega povpraševanja po naprednejši ogrevalni opremi in manjši porabi energije se je na evropskem trgu pojavilo veliko konkurentov iz azijsko pacifiške regije. Segment toplotne opreme sestavljajo toplotne črpalke, peči in kotlovske enote. Toplotne črpalke so glavni vir prihodkov na trgu ogrevanja, ki ima ponekod stopnjo penetracije več kot 70 %. Glede proizvodnje in povpraševanja je Evropa še vedno tudi eden vodilnih trgov za visoko učinkovite kotle.

Izbruh COVID-19 trenutno negativno vpliva na povpraševanje po sistemih HVAC v stanovanjskem sektorju, saj se potrošniki omejujejo le na nujne nakupe. Z negotovimi tržnimi razmerami in manjšim povpraševanjem se bodo v prihodnje soočale predvsem Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in Rusija. Vendar naj bi trg po ocenah analitikov po koncu leta 2020 spet okreval, predvsem na račun manjših držav, ki jih je pandemija manj prizadela. Čeprav sta Severna in Vzhodna Evropa manj prizadeti, bo počasno okrevanje trga Zahodne Evrope močno vplivalo na proizvajalce HVAC industrije.

Povpraševanje uporabnikov po sistemih HVAC se bo po napovedih letos zmanjšalo tudi v komercialnem sektorju. Obnova pogodb med ponudniki storitev in odjemalci naj bi se zavlekla in tako zmanjšala rast HVAC trga. Ta naj bi se po letu 2020 ponovno stabiliziral, predvsem zaradi gospodarskih in finančnih spodbud v državah. Evropski trg HVAC je najmočnejši v zahodni Evropi, kjer so naložbe v razvoj infrastrukture velike. Po ocenah naj bi trg v južni Evropi, kljub pandemiji še vedno rasel, brez strmega trenda upadanja.

Nemčija je največji HVAC trg v Evropi. Analitiki ocenjujejo, da bo uporaba sistemov HVAC v Nemčiji v prihodnjih petih letih večja v ne-stanovanjskih enotah, kot so bolnišnice, javne stavbe in poslovni prostori. Največ povpraševanja je po centraliziranih klimatskih rešitvah.

Med največje ponudnike na trgu spadajo:
  • Systemair
  • Johnson Controls
  • Zehnder
  • Ostberg
  • Aldes
  • Bosch
  • Daikin
  • Samsung
  • Mitsubishi Electric

Viri: Factiva, Business Wire, ResearchAndMarkets.com

Več informacij o globalnih trendih na področju panoge strojev in naprav