Združeno kraljestvo je objavilo belo knjigo o energetiki

torek, 15. december 2020

Združeno kraljestvo je 14. decembra objavilo belo knjigo o energetiki, vlada pa je tudi začela pogajanja s francosko družbo EDF Energy za še en projekt jedrske elektrarne.

V Beli knjigi je opredeljen desetletni načrt za zeleno industrijsko revolucijo s ciljem ničelnih emisij ogljika do leta 2050. Združeno kraljestvo namerava zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz industrije, prometa in zgradb za 230 mio ton, v letu 2020 želi podpreti 220.000 delovnih mest pri večjih projektih na področju zelene energije, ter pospešiti prenovo stanovanj za povečanje njihove energetske učinkovitosti.

»Nova bela knjiga razkriva obseg in priložnosti energetskega prehoda, katerega cilji so vsaj podvojiti količino danes proizvedene čiste električne energije, začeti z gradnjo in prenovo stanovanj v bolj zelene, ter pospešiti prehod na električna vozila,« je dejala Emma Pinchbeck, izvršna direktorica Energy UK.

Bela knjiga zajema tudi načrte za gradnjo 40 GW vetrih elektrarn na morju, 5 GW novih zmogljivosti za proizvodnjo vodika z nizkimi emisijami ogljika in 1,1 mlrd EUR vredno naložbo v zajemanje in skladiščenje ogljika v 4 industrijskih grozdih do leta 2030. Del bele knjige pa zajema tudi vzpostavitev sistema za trgovanje z emisijami v Združenem kraljestvu (UK ETS), ki bo v začetku leta 2021 nadomestil EU ETS sistem.Bela knjiga obravnava tudi vpliv energetskega prehoda na račune potrošnikov. Vlada si bo prizadevala, da bodo računi ostali cenovno dostopni, maloprodajni trg z energijo pa konkurenčen. Spomladi 2021 bo potekala vrsta posvetovanj glede preusmeritve na novo ureditev.

Vlada Združenega kraljestva je 14. decembra tudi sporočila, da razmišlja o možnostih naložbe v vsaj eno jedrsko elektrarno do konca vladnega mandata. Boris Johnson je že začel pogovore s francosko družbo EDF Energy o 20 mlrd GBP vrednem projektu jedrske elektrarne v Suffolku.Viri: Factiva, Renewables Now, SeeNews

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike in obnovljivih virov energije