Obrazec za pridobitev dodatnih podatkov

Predmet razpisa: Modernizacija IT infrastrukture - Dopolnitev : podaljšanje roka za oddajo ponudb do 15.10.2015, Book I – Instruction to bidders

Rok prijave:

Podatki o podjetju
Preveri    
Podatki o osebi, ki izpolnjuje ta obrazec