Obrazec za pridobitev dodatnih podatkov

Predmet razpisa: NATO globalna telekomunikacijska pogodba za mobilno telefonijo

Rok prijave: 19. 06. 2019

Podatki o podjetju
Preveri    
Podatki o osebi, ki izpolnjuje ta obrazec