Obrazec za pridobitev dodatnih podatkov

Predmet razpisa: NATO - Sistem za pogovarjanje, avdio in video komuniciranje za potrebe JFCB komande na Nizozemskem

Rok prijave: 9. 07. 2020

Podatki o podjetju
Preveri    
Podatki o osebi, ki izpolnjuje ta obrazec