Bosna in Hercegovina

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Bosni in Hercegovini

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

BiH je imela v letu 2014 4,1 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Izvoz blaga je v letu 2014 znašal 3,4 mlrd EUR, uvoz blaga pa 7,3 mlrd EUR. BiH je v letu 2014 največ izvažala pohištvo in svetila, mineralna goriva, obutev, les ter stroje. Največ je BiH izvozila v Nemčijo (15,2 % od celotnega izvoza), v Italijo, na Hrvaško, Srbijo in AVstrijo. V uvozu predstavlja največji delež gorivo. Sledijo stroji, vozila, električna in elektronska oprema ter plastika in plastični izdelki. Glavni uvozni trg je bila v letu 2014 Nemčija, od koder so uvozili 11,5 % celotnega uvoza. Drugi pomembnejši uvozni trgi so še Hrvaška, Italija, Srbija in Kitajska.


 

BiH - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012- 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Pohištvo, svetila

10,5

Mineralna goriva, olja

16,7

Mineralna goriva, olja

9,6

Stroji, jedrski reaktorji

8,6

Obutev

7,5

Vozila

6,3

Les in izdelki iz lesa

7,3

Električna in elektron. oprema

5,9

Stroji, jedrski reaktorji

6,8

Plastika in plastični izdelki

4,7

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

15,2

Nemčija

11,5

Italija

13,8

Hrvaška

11,4

Hrvaška

11,0

Italija

10,2

Srbija

9,2

Srbija

10,1

Avstrija

8,7

Kitajska

8,4


 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v BiH so v letu 2013 znašale 6,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 6,7 %. Celotne izhodne TNI BiH so v letu 2013 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala -3,3 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v BiH 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v BiH zabeležili skupno 239 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 12,8 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 53,4 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 36.234 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Slovenija

4.158

36

30

576,6

Nemčija

3.996

33

29

1.064,1

Avstrija

4.482

33

27

1.301,2

Italija

3.170

22

19

553,5

Hrvaška

2.231

12

9

429,7

Turčija

2.089

11

10

537,7

Srbija

850

11

8

193,4

Nizozemska

2.618

10

8

1.242,9

ZDA

671

9

9

165,0

Rusija

794

7

6

1.085,7

Druge države

11.175

55

52

5.612,3

Skupaj

36.234

239

207

12.762,2

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

11.826

17

2.859,3

Hrana in tobak

3.545

24

408,9

Kovine

2.228

13

1.434,1

Obnovljivi viri energije

2.129

20

3.098,6

Premog, nafta, plin

1.832

11

1.788,7

Finančne storitve

1.540

32

865,9

Gradbeništvo

1.395

12

414,8

Ind. stroj. opr. in orodja

1.215

12

76,3

Progr. opr. in IT storitve

436

9

194,6

Poslovne storitve

212

12

29,5

Drugi sektorji

9.876

77

1.591,6

Skupaj

36.234

239

12.762,2

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.