Portugalska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Portugalskem

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga znašal 48,2 mlrd EUR, uvoz pa 56,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 8,2 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2014 znašal 0,9 mlrd EUR, kar predstavlja 0,5 % BDP. Največ je Portugalska izvažala v Španijo, kar 23,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nemčija, Angola in Velika Britanija. V izvozu 2014 so največ predstavljala vozila, mineralna goriva, električna in elektronska oprema, ter stroji in oprema. V letu 2014 je Portugalska največ uvozila iz Španije, kar 32,5 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Francija, Italija in Nizozemska. Največ so uvozili mineralnih goriv, vozil ter strojne, električne in elektronske opreme.


Portugalska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

10,4

Mineralna goriva, olja

17,4

Mineralna goriva, olja

8,5

Vozila

9,7

Električna in elektron. oprema

7,8

Stroji, jedrski reaktorji

8,2

Stroji, jedrski reaktorji

6,6

Električna in elektron. oprema

7,0

Plastika in plastični izdelki

5,0

Plastika in plastični izdelki

4,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Španija

23,6

Španija

32,5

Francija

11,7

Nemčija

12,4

Nemčija

11,7

Francija

7,1

Angola

6,6

Italija

5,2

Velika Britanija

6,1

Nizozemska

5,1

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Portugalskem so v letu 2012 znašale 93,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 4,1 %. Celotne izhodne TNI Portugalske so v letu 2012 znašale 59,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 7,3 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Portugalskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2014 so na Portugalskem zabeležili skupno 528 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 37,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 70,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 68.560 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Španija

14.638

133

111

13.884,1

Nemčija

13.329

68

50

6.145,6

Francija

12.294

62

49

3.583,4

ZDA

4.191

53

50

1.717,6

Velika Britanija

3.563

47

36

2.392,7

Japonska

2.569

18

15

719,9

Nizozemska

4.383

16

14

886,9

Brazilija

3.149

15

13

2.495,4

Švica

485

14

11

164,9

Italija

365

14

13

722,9

Druge države

9.594

88

73

4.314,9

Skupaj

68.560

528

432

37.028,3

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

15.795

26

3.086,5

Orig. avtomobilski deli

9.327

21

3.959,5

Transport

5.804

47

3.175,5

Poslovne storitve

4.658

64

426,8

Hoteli in turizem

3.141

33

948,3

Progr. opr. in IT storitve

2.413

49

434,2

Finančne storitve

1.885

52

1.186,9

Obnovljivi viri energije

1.831

19

7.044,5

Komunikacije

1.750

24

1.151,4

Hrana in tobak

1.006

20

366,7

Drugi sektorji

20.950

173

15.248,0

Skupaj

68.560

528

37.028,3

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.