Analiza trgovine v Braziliji: OECD odobrila pristop Brazilije h Kodeksu liberalizacije tokov kapitala

torek, 24. maj 2022
 

OECD odobrila pristop Brazilije h Kodeksu liberalizacije tokov kapitala

Svet Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je odobril pristop Brazilije h Kodeksu liberalizacije tokov kapitala in Kodeksu liberalizacije tekočih nevidnih operacij.

Brazilija je spremenila več predpisov za približevanje določbam kodeksov, kot je odprava omejitev za tuje naložbe v zračni promet; odprava zahtev vzajemnosti na zavarovalnem področju; odstopanje od potrebe po predsedniškem odloku za ustanovitev podružnic tujih finančnih institucij; prenos pristojnosti na ministrstvo za gospodarstvo (ME) za odobritev delovanja tujih podjetij v Braziliji; zvišanje cesijskih limitov za občasne pozavarovatelje; odobritev zakona o deviznem poslovanju in kapitalu (LCCI); in postopno znižanje davka na devizno finančno poslovanje (IOF).
 

Brazilija krepi trgovinske vezi z Egiptom in Marokom, da bi diverzificirala vire oskrbe z gnojili

Delegacija Ministrstva za kmetijstvo, živinorejo in oskrbo (MAPA) se je srečala s predstavniki ministrstev za kmetijstvo in oskrbo Egipta.

Predstavniki držav so izpostavili dobre trgovinske odnose med državama in pripravljenost za izboljšanje dvostranske trgovine s poudarkom na gnojilih. Poleg tega so se člani uradne misije MAPA srečali s predstavniki podjetja Office Chérifien des Phosphates Company (OCP), državnega proizvajalca fosfatov v Maroku, da bi določili podrobnosti o gradnji enote za predelavo fosfatov v Braziliji. OCP ima približno 70 % svetovnih zalog fosfatnih kamnin in ima 31 % delež na svetovnem trgu fosfatnih izdelkov. Podjetje deluje v Braziliji od leta 2010 s sedmimi pisarnami. Maroko je drugi največji proizvajalec fosfatnih gnojil na svetu, ki predstavlja približno 17 % svetovne proizvodnje. Leta 2021 je Brazilija iz Maroka uvozila gnojil za več kot 1,6 milijarde ameriških dolarjev.
 

Tarife in kvote

GECEX prek LETEC-a znižal uvozne tarife za hrano, jeklo in fungicide

Izvršni upravni odbor (GECEX) Zunanjetrgovinske zbornice (CAMEX) je izdal sklep 341/2022, s katerim je odobril znižanje uvoznih carin za nekatere izdelke z vključitvijo na Seznam izjem od skupne zunanje tarife Mercosurja (LETEC).

Novi seznam vključuje živila (NCM 0202.30.00, 0207.14.00, 1001.99.00, 1905.31.00), jekleno armaturo (NCM 7213.10.00, 7214.20.00),
žveplovo kislino (proizvod, ki se uporablja pri proizvodnji gnojil) (NCM 2807.00.10) in vrsto fungicida (NCM 3824.99.86). Ukrep je namenjen nadzoru inflacije. LETEC je seznam 100 izdelkov s tarifami, ki jih določi vsaka članica Mercosurja posebej. Vsakih 6 mesecev lahko člani spremenijo 20 izdelkov na seznamu. Znižanja bodo trajala do 31. decembra 2022.
 

GECEX spremenil seznam neproizvedenih avtomobilskih delov

Upravni odbor (GECEX) Odbora za zunanjo trgovino (CAMEX) je izdal sklep 336/2022 in resolucijo 337/2022, s katerima je spremenil »ex-tarifario« seznam neproizvedenih avtomobilskih delov z dajatvijo. Odloki so na seznam vključili različne izdelke, kot sta elektronski pokrov izbirnika menjalnika (NCM 8708.99.90) in elektronski senzor za nadzor tlaka goriva (NCM 9026.20.90). Režim ex-tarifario sestoji iz začasnega znižanja carin na uvozno blago, če ni enakovrednega domačega proizvoda.
 

SECEX določil kvote za izdelke z znižanjem tarif

Sekretariat za zunanjo trgovino (SECEX) je izdal Odlok 189/2022, s katerim je določil uvozne kvote za proizvode, določene z Resolucijo 330/2022, ki jo je izdal Upravni odbor (GECEX) Odbora za zunanjo trgovino (CAMEX). Odlok je določal kvote na primer za šivalne stroje za domačo uporabo (NCM 8452.10.00; kvota: 750.000 enot) in humani serumski albumin (NCM 3002.12.36; kvota: 206.750 steklenic po 142 gramov).
 

Carine

SECEX spremenil izdajanje izvoznih dovoljenj za izdelke za boj proti COVID-19

Sekretariat za zunanjo trgovino (SECEX) je izdal Odlok 188/2022, s katerim je spremenil Odlok 19/2019, ki omogoča izdajo dovoljenj, pooblastil, potrdil in drugih javnih izvoznih dokumentov preko enotnega zunanjetrgovinskega portala integriranega zunanjetrgovinskega sistema (SISCOMEX). Uredba odpravlja obveznost predložitve posebnega dovoljenja za izvoz izdelkov za boj proti COVID-19.
 

COANA z odlokom uredila več oblik carinske kontrole blaga

Generalni koordinator Carinske uprave (COANA) je izdal Odlok 75/2022, ki ureja več oblik carinske kontrole blaga. Odlok je določil zahteve in postopke za fizično preverjanje blaga na daljavo, verifikacijo blaga s strani uvoznika, daljinsko preverjanje tovora, predloženega v carinski tranzit, ter tehnične specifikacije in minimalne zahteve zadevnega računalniško podprtega sistema.
 

Davki

RFB spremenil uporabo IPI (davek na industrializirane izdelke) in IOF (davek na finančne transakcije) pri nakupu vozil

Brazilski zvezni prihodek (RFB) je objavil Normativno navodilo (IN) 2081/2022, ki spreminja IN 1.716/2017 in 1.769/2017, ki urejata uporabo oprostitev davka na industrializirane proizvode (IPI) ter davek na kreditne, menjalne in zavarovalne transakcije (IOF) pri nakupih vozil. V 2081/2022 so naštete postavke, ki morajo biti vključene v račun, in predpisi o obliki davčne oprostitve pri nakupu vozil invalidov.

Vir: Support to EU Market Access Work and Trade Analysis in Brazil

Pripravila:
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ, info@slobraz.com.br

 

Preberite tudi:


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike v Braziliji

Spletno izobraževanje glede uporabe portala Access2Markets, 1. junij 2022