Argentina bo investirala 7,4 mlrd EUR v obnovo železniškega omrežja

sreda, 06. junij 2018

Argentinska vlada bo v obnovo železniškega omrežja investirala okoli 7,4 mlrd EUR, saj namerava obnoviti 9.850 km železnice. Obnova je del vladnega načrta za povečanje prevozne zmogljivosti na 97,9 mio ton letno do leta 2031. Pred 40 leti je bilo z vlakom v Argentini prepeljanih 48 mio ton tovora ne leto. Ta številka se je zmanjšala na sedanjih 18 mio ton.

Vlada namerava tudi liberalizirati sektor železniškega tovornega prevoza v državi, zato bo izvajala politiko odprtega dostopa, ki bo več operaterjem omogočila uporabo železniškega omrežja in s tem znižala stroške transportne logistike. V sedanjem sistemu koncesije ima koncesionar za železnice izključne pravice do uporabe na progi. V novem sistemu pa bodo operaterji lahko uporabljali svoje vlake v zameno za plačilo koncesionarju.

Nov sistem bo močno preoblikoval industrijski sektor države, saj bo omogočil nove priložnosti tudi za tiste proizvajalce, ki zaradi pomanjkanja infrastrukture ne morejo doseči pristanišč ali potrošniških centrov. Na ta način se bo izboljšala konkurenčnost nekaterih sektorjev, ki so običajno locirani daleč od pristanišč. Predvsem so to sektorji kmetijstva, rudarstva pa tudi nekatere industrije.

Po novem sistemu bo na primer proizvajalec iz province Tucumán, ki je 830 km oddaljena od pristaniškega mesta Rosario, plačal prevozne stroške v višini 0,03 EUR na tono, namesto 0,06 EUR na tono, kolikor mora plačati v sedanjem sistemu.

Vir: Business News Americas

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta