Beloruske napovedi o povečanju izvoza v Rusijo

torek, 29. marec 2022
 

Kljub sankcijam pozitivna dinamika podjetij

Belorusko Ministrstvo za industrijo je napovedalo, da namerava Belorusija v 2022 povečati izvoz v Rusijo na področju industrije za vsaj milijardo USD. Dinamika rasti v 2021 je bila 152 %, v prvih dveh mesecih 2022 je dinamika med 135-136 %. Minister Parhomčik je povedal, da je bil obseg industrijske proizvodnje v obdobju januar-februar 2022 povečan za 19 %. Kljub sankcijam so vsa podjetja ohranila pozitivno dinamiko. Obseg proizvodnje traktorjev se je povečal za 8 %, tovornjakov za 50 %, kombajnov za 27 %, televizijskih sprejemnikov za 5-6 %. Po ministrovi oceni sankcije v večji meri stimulirajo kot ovirajo delo, so priložnost za raziskovanje novih proizvodnih, uvoznih kanalov.

Načrti za nadomeščanje uvoza se pripravljajo skupaj z Rusijo, potekajo srečanja med ministrstvoma za trgovino, oblikovane so delovne skupine na različnih področjih gospodarske dejavnosti.

Poleg Rusije so za Belorusijo pomembne prioritete Afrika in Azija, preučujejo se možnosti za logistične povezave preko Gruzije in Irana.
 

Naraščajoča tveganja za gospodarstvo, plačilno bilanco in finančno stabilnost

Obenem so strokovnjaki bonitetne agencije S&P Global Ratings prepričani, da se Belorusija sooča z najmočnejšim gospodarskim upadom v zadnjih desetletjih. Ocenjujejo, da se bo BDP leta 2022 zmanjšal za 15 %, nato pa za 5 % leta 2023. V ozadju krepitve zahodnih sankcij se Belorusija sooča z naraščajočimi tveganji za gospodarstvo, plačilno bilanco in finančno stabilnost. Kljub izjavam ruskega vodstva o prestrukturiranju dela državnega dolga Belorusije, je pripravljenost in sposobnost Rusije, da podpre Belorusijo, glede na obseg makro finančnih težav v Rusiji sami, v sedanjem okolju vse bolj dvomljiva.

S&P je v začetku marca znižal dolgoročne državne bonitetne ocene Belorusije v tuji in nacionalni valuti z "B" na "CCC" in kratkoročne z "B" na "C", oboje z "negativnimi" obeti. 

Vir: ministrstvo za zunanje zadeve

 

Poglejte tudi:


Gospodarske sankcije prizadele tudi Belorusijo

Sankcije proti Belorusiji zaradi vpetosti v rusko vojaško agresijo na Ukrajino